Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Jana Brodani: Češi budou moci spořit a investovat mnohem kreativněji - a s daňovým odpočtem

Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky
Michael Tomeš
Věra Tůmová

Účet dlouhodobých investic neboli investiční penzijní účet a nová regulace v připravované novele nepřináší z pohledu regulace kapitálového trhu nijak zásadní novinky. Nově ale přináší pravidla, na jejichž základě bude možné zajímavěji investovat i uplatňovat daňové odpočty, popisuje výkonná ředitelka Asociace pro rozvoj kapitálového trhu (AKAT) Jana Brodani v rozhovoru k novele, kterou by měla vláda projednat ještě před letními prázdninami. Na podzim by mělo dojít k její schválení tak, aby od ledna už mohla nová pravidla začít platit.

Reklama

Před dvěma lety jste pro newstream.cz hovořila o schvalování novely zákona, která má od 1. ledna 2024 zavádět mimo jiné i investiční penzijní účet. Tehdy to ale nestihlo projít schvalovacím procesem. Co se stalo a proč jsme ve stejné fázi jako před těma dvěma lety?

Ještě ani nejsme v té stejné fázi, protože tehdy byl ten zákon poslaný už do Poslanecké sněmovny (PS). No a s ohledem na předvolební diskuse, se ten zákon nestihl schválit a neprošel ani prvním čtením. Nyní je tedy v Legislativní radě vlády. Ta by ho měla projednat optimálně před prázdninami a poslat do PS. Takže ve fázi, jako jsme byli před dvěma lety, budeme zase až někdy po prázdninách.

Proč se to tehdy nestihlo už schválit?

Sněmovna tehdy řešila mnoho věcí a bylo těsně před volbami, takže zákon na kapitálové trhy ani nebyl jediný, který tam zůstal viset ve vzduchoprázdnu. Proto musel být předložen znovu k projednávání na ministerstvu financí a na vládě. 

Mojmír Hampl

Mojmír Hampl: Náš penzijní systém je absurdní. Každý třetí senior odchází do penze předčasně

Mojmír Hampl dodal z pozice šéfa Národní rozpočtové rady vládě na konci loňského roku dvacet stran podkladů s návrhy na škrty ve výdajích a navýšení příjmů, aby se veřejné finance přestaly potápět do stamiliardových dluhů. A pak nechal vládu půl roku koupat se ve vlastní šťávě. Kabinet minulý týden představil úsporný balíček, který do velké míry kopíruje návrhy Hamplova úřadu. Jak je hodnotí sám Hampl? „Jsem rád, že politici vůbec našli nějaký kompromis,“ říká v rozhovoru pro Newstream. Prostor pro další škrty vidí a nejvíc ho děsí přemýšlení politiků o garantovaném důchodu.

Přečíst článek

Šance na schválení novely tu je

Jaké změny se v tom zákoně tedy nyní dělaly? 

Bylo tam jen pár změn a nebyly zas až tak výrazné. Třeba u dlouhodobého investičního produktu je změna podmínek, aby si člověk udržel daňovou odečitatelnost. Prodloužilo se pravidlo 60+60 na 120+60. To v reálu znamená, že člověk si dosud musel na penzijní produkty III. pilíře posílat peníze aspoň 60 měsíců a mohl si je vybrat nejdříve v 60 letech. V navrhované novele nyní je, že člověk si tam bude muset posílat peníze aspoň 10 let, tedy 120 měsíců, a vybrat si je také nejdříve až v 60 letech. Je to opravdu jen mírně doupravené…

Proč jen mírně?

Protože se návrh projednával ve skutečnosti celých osm let, tedy od roku 2015. Myslím, že na něm panovala vcelku i velká shoda napříč celým politickým spektrem. Principiálně tedy zůstává ten návrh stejný včetně dlouhodobého investičního produktu. Ani se tedy nečekalo, že by se při změně vlády ten návrh nějak zásadně měnil. Naopak nová vláda to měla v rámci svého programového prohlášení, takže se očekává, že bude snaha zákon dotáhnout legislativním procesem tak, aby začal platit ve zmíněném termínu. 

Lidé se na stáří budou muset zajistit sami

To znamená, že tentokrát už projde? 

Po tolika letech si to netroufnu snad ani odhadovat. Měl by projít vzhledem k programovému prohlášení vlády, která se zavázala, že to bude jeden z návrhů, který prosadí. Zároveň to je velmi klíčová otázka vzhledem k vývoji veřejných financí i penzijních otázek. A je to úprava, která je velmi potřebná. S absencí druhého pilíře a s demografickým vývojem v rámci prvního pilíře, ten třetí získává na významu. A mají pro to teď vyrobené kroky, které ho více zatraktivní. To, kam totiž nyní směřujeme, je, že se lidé budou muset zajistit na stáří sami. 

Vladimír Bezděk, ekonom, poradce a předseda představenstva v investiční společnosti AVANT a

Vladimír Bezděk: Vše směřuje k rovnému důchodu. Každý penzista dostane stejně peněz

Vedl dvě důchodové komise, tu první v letech 2004 až 2005. Pro Vladimíra Bezděka je to dávnověk, v současnosti je předsedou představenstva investičního fondu Avant, jednoho z největších fondů pro kvalifikované investory na českém trhu. Jeho doménou jsou nyní investice do nemovitostí. Téma penzí se však táhne jeho profesní kariérou. Je členem poradního týmu nastupujícího prezidenta Petra Pavla. Podepíše Pavel nižší zvýšení důchodů, o kterém se už dva dny baví poslanci? Bezděk k tomu jistě řekne své. A co bude s českým penzijním systémem? „Vše směřuje k jedné státní důchodové dávce,“ říká trochu věštecky.

Přečíst článek

Co tedy podle vás nastane 1. ledna 2024, pokud vyjde lepší scénář?

Pokud bude novela schválená, lidé si budou moci vybrat, jakým způsobem si budou vytvářet individuální úspory na vlastní stáří. Nově budou mít více možností. Jednou z možností budou penzijní fondy, stejně jako dosud včetně tzv. alternativního penzijního fondu, který je součástí nového návrhu a který umožňuje penzijním fondům investovat do dynamičtějších aktiv než dosud. Takže například nějaké infrastrukturní projekty, private equity a obecně taková ta velmi dlouhodobá a spíše dynamická aktiva. 

Takže možnosti investic na vlastní penzi se rozšíří?

To rozhodně. Stejně jako dosud budou moci lidé investovat do penzijních fondů, a to včetně nového typu penzijního fondu. Za druhé budou moci (stejně jako dosud) investovat prostřednictvím IŽP (investičního životního pojištění) a vlastně za stejných podmínek jako nyní. No a nová možnost, která se nyní lidem přidává, je, že se budou moci na stáří zajišťovat prostřednictvím toho dlouhodobého investičního produktu. Což v podstatě ani není produkt, ale spíše daňová evidence investičních instrumentů. Takže nově v rámci třetího pilíře budu moct investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů…

Peníze na bezstarostné stáří už došly

Dalibor Martínek: Valorizace penzí? Peníze na bezstarostné stáří docházejí. Respektive, už nejsou

Žádné vládě se nechce do úpravy valorizačního vzorce penzí. Což je v jednoduchosti řečeno každoroční navýšení penzí na základě vzorečku, kde hlavní roli hraje výše inflace (v současnosti je 15 procent), a poloviny růstu reálné mzdy. Za loňský rok byl růst reálných mezd 6,5 procenta.

Přečíst článek

Koluje více názvů

Jak se to tedy správně jmenuje? Účet dlouhodobých investic nebo investiční penzijní účet? 

Ten návrh měl postupně tři názvy. Aktuálně v návrhu zákona je dlouhodobý investiční produkt a dřívější názvy byly jednak individuální neboli investiční penzijní účet a účet dlouhodobých investic, což byl ten úplně původní název. V rámci minulého připomínkového řízení se v PS objevoval ještě název investiční penzijní účet a teď už by to mělo projít jako dlouhodobý investiční produkt. 

Které instituce budou moci tento produkt tedy nabízet? 

Nabízet to budou moci jen ty regulované a dozorované instituce typu obchodníci s cennými papíry, banky, investiční společnosti. Bylo hodně důležité, aby ten produkt a nové možnosti byly v rámci aktuální regulace kapitálového trhu, protože ta je u nás extrémně silná. A protože se jedná o dlouhodobé finanční prostředky, tak to bylo třeba nastavit tak, aby to bylo maximálně bezpečné. A proto je absolutně nutnou podmínkou, aby to byl subjekt, který má licenci a dohled ČNB. Ta novela tak nepřináší z pohledu regulace kapitálového trhu nijak zásadní novinky. Přináší pravidla, na základě kterých si budete moci uplatnit daňově odečitatelnou položku až do výše 48 tisíc korun a váš zaměstnavatel pak 50 tisíc korun.

Banky už se na to nějak připravují? 

Myslím si, že pro každý subjekt je důležité, v jaké formě se ten návrh dostane do PS. Zatím to ale neprošlo vládou a je to jen návrh ministerstva financí. A před schválením vládou se může ještě změnit mnoho věcí. Takže myslím, že nikdo teď nemůže ještě říci, jak a kdy do toho půjde. Není tady ani žádný jednotný produkt napříč EU, u kterého by to bylo stejné. Vždy záleží na lokálních úpravách a těchto úprav je mnoho. 

Petr Žabža

Petr Žabža: I důchodci by měli investovat. I do rizikovějších věcí

Mimo zájem široké veřejnosti vstoupila v březnu v platnost právní úprava o panevropském penzijním produktu (PEPP). Jako první tento produkt začala nabízet společnost Finax na Slovensku. Českým investorům by se tato příležitost mohla naskytnout už velmi brzy. „Přípravné práce spojené s licencí jsou již v běhu a čekáme na přijetí novely Zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“ říká Petr Žabža, šéf tuzemské pobočky Finaxu.

Přečíst článek

Penzijka a garance černé nuly

Má ještě smysl si spořit do penzijního připojištění? Nebo počkat na nový produkt, který bude mít agresivnější investiční možnosti? 

Penzijní fondy (PF) jsou stále takovou základní možností zajištění na stáří, a právě proto je stát podporuje státním příspěvkem. U PF je ale velkým problémem to, že většina lidí zůstala v transformovaných formách kvůli garancím černé nuly, což znamená, že to, co tam člověk pošle, tak to tam je. Tím pádem musí PF investovat extrémně konzervativně na to, aby tam ta nominální hodnota peněz byla. Číslo je tedy stejné, ale reálně v inflaci to klesá. A tím, že jsme měli extrémně nízkou inflaci v uplynulých letech, tak pro některé investory to bylo zajímavé mít garanci černé nuly a mnoho lidí to ani nijak neřešilo. Vysoká inflace, které čelíme poslední dva roky, to ale změnila. Mnoho lidí si uvědomilo, že černá nula neznamená, že mám stále stejnou hodnotu peněz, ale že v reálné hodnotě to je to, co si za to mohu koupit, což může být i o desítky procent méně.

Do čeho všeho se tedy nyní bude spořit na penzi?

V rámci třetího pilíře budou tedy tři produkty zajištění na stáří – penzijní fondy (kde jsou 3 typy PF), IŽP a nový dlouhodobý investiční produkt. V rámci penzijních fondů jsou transformované PF, které garantují tu černou nulu a má je většina lidí, ale už se do nich nedá vstoupit. Další jsou současné účastnické fondy s dynamičtější strategií. A ještě bude ten nový alternativní penzijní fond, který bude mít nejdynamičtější strategii a bude moci dynamicky investovat do private equity i jinam, což dnešní PF nemohou. IŽP tu je už dlouho a to se nemění, a pak tu bude nový dlouhodobý investiční produkt, v jehož rámci si bude moci člověk sám investovat do akcií, dluhopisů, nebo do investičních fondů. U něj bude mít člověk celou nabídku všech investičních fondů, které se nabízejí v celé republice a zároveň si bude moci sám vybrat, zda případně investuje do jedné akcie nebo si to nechá na účtu a potom zainvestuje do investičního fondu nebo akcie.

Spořící prasátko (ilustrační foto)

Inflace vzala Čechům chuť spořit. Nejvíce utrpělo penzijko

Obliba spoření ve třetím čtvrtletí roku prudce klesla. Češi citlivě vnímají, zda mají na investice a spoření. Pokles obliby postihl téměř všechny nástroje, jedinou výjimkou se staly termínované vklady. Vyplývá to z Barometru obliby spoření, který sestavuje Asociace českých stavebních spořitelen.

Přečíst článek

Široké pole pro investování

A proč by si lidé měli investovat přes dlouhodobý investiční produkt?

Protože ta největší přidaná hodnota jeho je, že nabízí vedle státní podpory mnohem více možností, jak investovat než IŽP nebo penzijní fondy, které mají předdefinované povolené strategie. U toho dlouhodobého investičního produktu člověk může dva roky investovat do akcií, dva roky do dluhopisů a dva roky to mít na účtu a dva roky to dávat do investičních fondů a může si vlastně vybrat strategii, jak se mu to bude hodit. Přínosem dlouhodobého investičního produktu oproti dřívějšku tedy bude neporovnatelně širší nabídka investic, větší flexibilita a možnost jednoduché změny podle vlastní strategie.

Při tak obří nabídce investičních možností, jak si budou moci lidé sami vybrat, zvláště ti, kteří ani nemají investiční zkušenosti? Nebude je to paralyzovat?

Tak u mladých lidí se investiční zvyky už hodně mění. Je vidět, že hodně z nich už nějakou investiční zkušenost má. Rádi si sami vybírají a investují rovnou třeba přes aplikaci. Ale i další lidé budou vědět jednu věc. A to, že si chtějí investovat na stáří. Půjdou proto do své banky či za svým zprostředkovatelem a nechají si udělat od nich nabídku.

Kterého spoření na penzi se bude tedy týkat to daňové zvýhodnění?

V rámci III. pilíře bude moci mít každý člověk klidně všechny tři produkty. Tedy penzijko, IŽP i dlouhodobý investiční produkt a ten daňový odpočet 48 tisíc korun si bude odečítat za všechny tyto tři produkty celkem. Bude tak moci mít peníze třeba jen v jednom produktu anebo si ty produkty nakombinovat. Daňové zvýhodnění pak bude za všechny dohromady. 

Začátek roku investicím přál. Češi drží v podílových fondech 780 miliard

Začátek roku investicím přál. Češi drží v podílových fondech 780 miliard

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí 2023 vzrostl o 29 miliard na 780 miliard korun. Uvedla to Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Loni vzrostla hodnota majetku ve fondech o 44 miliard na 751,5 miliardy korun.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Jak má nové důchodové spoření fungovat a co za výhody lidem přinese

Dlouhodobý investiční produkt. Jak má nové důchodové spoření fungovat a co za výhody lidem přinese

Přečíst článek
Nová zbraň proti nízkým důchodům. Jmenuje se “dlouhodobý investiční produkt”

Nová zbraň proti nízkým důchodům. Vláda umožnila zvýšit penzi dlouhodobým investováním

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme