Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Petr Žabža: I důchodci by měli investovat. I do rizikovějších věcí

Petr Žabža
poskytnuto Petr Žabža
Zdeněk Pečený

Mimo zájem široké veřejnosti vstoupila v březnu v platnost právní úprava o panevropském penzijním produktu (PEPP). Jako první tento produkt začala nabízet společnost Finax na Slovensku. Českým investorům by se tato příležitost mohla naskytnout už velmi brzy. „Přípravné práce spojené s licencí jsou již v běhu a čekáme na přijetí novely Zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“ říká Petr Žabža, šéf tuzemské pobočky Finaxu.

Reklama

Jaké má panevropské „penzijko” výhody oproti stávajícímu doplňkovému penzijnímu spoření?

PEPP je svým charakterem a strukturou velmi podobný třetímu pilíři důchodového systému. Výhod má více, těch hlavních asi šest. Zaprvé je to legislativní jistota na úrovni Evropské unie. Změny budou platit jednotně v rámci celé EU a PEPP se tak vyhne snahám o národní lokalizaci a politickým vlivům. Nadnárodním firmám, působícím v několik zemích EU, navíc garantuje jednotnou důchodovou politiku pro jejich zaměstnance v různých zemích EU.

Další výhodou je, že výška všech zaplacených poplatků je stanovena na maximálně jedno procento. Pro spotřebitele se tak zjednodušuje srovnání jednotlivých poskytovatelů. Finax bude produkt nabízet za 0,6 ročně plus DPH a jde tak o jeden z nejlevnějších, a přitom nejbezpečnějších produktů na dlouhodobé investování peněz. Nižší náklady zvyšují v dlouhodobém horizontu výnosnost produktu.

Třetí výhodou je rizikový profil produktu. Schvalovací a licenční proces produktu PEPP je velmi přísný a žadatel musí prokázat, že investiční strategie tohoto produktu s velmi vysokou pravděpodobností překoná míru očekávané inflace. Během licenčního procesu s produktem Finax model simuloval cca 15 milionů možných scénářů vývoje a obstál. Po celou dobu poskytování produktu bude jeho poskytovatel pod dohledem evropského regulátora EIOPA a současně bude podléhat lokálním organům dohledu.

Reklama

Jan Kocián, investiční manažer Penty

Jan Kocián z Penta Investments: Energetická krize může způsobit katastrofu v domovech seniorů

Jedničkou mezi soukromými poskytovateli sociálních služeb se letos stala skupina Alzheimer Home, kterou v roce 2015 založili Boris Šťastný a Milan Šedivý. O tři roky později do sítě domů se speciální péčí vstoupila Penta a začala skupinu výrazně rozšiřovat. A plánuje i další expanzi. „Dnes žije v České republice zhruba do 500 tisíc lidí nad 80 let. Do roku 2050 se číslo zvýší zhruba na milion. Přesně z téhle věkové skupiny se primárně rekrutují klienti pro pobytové sociální služby. A vybudovat dostatečné kapacity není triviální věcí. Je to nesmírně náročné finančně i organizačně,“ říká Jan Kocián v rozhovoru pro newstream.cz.

Přečíst článek

PEPP ocení nomádi, expati i korporáty

A ty další tři výhody?

Další výhodou je přenositelnost v rámci EU. Produkt je plně přenosný v rámci EU, tedy pokud se spotřebitel přestěhuje do jiné členské země, má volbu nechat si PEPP v původní zemi, nebo si jej přenést k lokálnímu poskytovateli v cílové zemi, kde bude žít a pracovat. To je přínos zejména pro mladou, mobilní generaci, která má velmi volnou vazbu na to, kde aktuálně žije. Pátou výhodou je transparentnost pro nadnárodní firmy. Tento produkt umožňuje nadnárodním firmám působícím v několik zemích EU nabízet svým zaměstnancům standardizovaný produkt a lépe tak řídit tuto kapitolu nákladů. A konečně poslední výhodou jsou daňové úspory pro zaměstnavatele a daňové výhody pro spotřebitele. PEPP bude novelou Zákona o podnikání na kapitálovém trhu postavený na roveň všem ostatním důchodovým spořicím produktům a budou se na něj tak vztahovat příslušná daňová zvýhodnění.

Chápu, že jde o celoevropský rámec pro daný produkt, ale nepřekrývá se příliš se stávajících třetím pilířem? Přece jen nikdo klientům nebrání spořit si ve třetím pilíři v Česku, zatímco pracují v jiné zemi EU. 

To je pravda, ale výhody PEPP v porovnání se stávajícím III. pilířem (zejména formát DPS) jsou nepochybné. Tou hlavní je potenciálně nižší nákladovost, přísnější licenční proces, standardizace a možnost zhodnocovat prostředky i během výplatní fáze.

Jakým způsobem bude probíhat zhodnocování ve výplatní fázi?

Tak, že nevyplacená částka se bude nadále investovat. Náš produkt je nyní postavený tak, že pokud má klient do důchodového věku více jak 10 let, nastavuje se mu profil 100/0 (akcie / dluhopisy). Pokud je doba odchodu do důchodu kratší, má klient profil 80/20. V období 10 let před odchodem do důchodu začíná tzv. „de-risking“ fáze, kdy se postupně snižuje váha akcií tak, aby k okamžiku odchodu do důchodu byla na úrovni 60/40. Vzhledem k tomu, že střední doba dožití je nyní kolem 85 let, považujeme za moudré nechat si vyšší než poloviční část portfolia i nadále zhodnocovat v akciích, zatímco klient případně postupně čerpá.

Aktivní důchodci

Dalibor Martínek: Tahle země není pro děti. Je pro důchodce

Přišel mejl ze školy. Děti pojedou na výlet, pošlete 700 korun. 250 za návštěvu jakési atrakce, 450 korun za dopravu. Čtyři sta padesát korun za dopravu? Za to by se dalo jet autobusem do Berlína! Snad nejedou do Berlína… Dále v dopise ze školy stálo, připravte si tisícovku na učebnice pro příští rok za jedno dítě. A za tři týdny je škola v přírodě, čtyři noci za pět tisíc korun.

Přečíst článek

Jistota na důchod

Regulace vstoupila v platnost před půl rokem a zatím jste jedinou společností, která produkt nabízí. Je o něj mezi poskytovateli zájem?

Nemůžeme mluvit za ostatní poskytovatele, ale je možné, že některé z nich může odrazovat rigorózní licenční proces a standardizované (tj. transparentní) podmínky. Finax je ale fintech společnost, na inovativních digitálních investičních produktech si zakládáme.

Vzhledem k tomu, v jak zoufalém stavu jsou a budou průběžné penzijní systémy, jsou dobrovolné systémy jedinou cestou, jak si v penzi udržet alespoň trochu slušnou životní úroveň. Současně vidíme tlak ze strany nadnárodních firem na to, aby EU v této oblasti podpořila vznik standardizovaného dlouhodobého penzijního produktu a tím PEPP bezpochyby je. EU navíc velmi tlačí na to, aby PEPP byl z pohledu daňových úlev postavený naroveň stávajícím produktům.

Kdy plánujete produkt začít nabízet v Česku a na dalších trzích, kde působíte? 

Přípravné práce spojené s licencí jsou již v běhu a čekáme na přijetí novely Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Již nyní však jednáme s předními nadnárodními firmami, které by o tento produkt mohly mít zájem. Na Slovensku již produkt nabízíme a přípravné práce jsou v běhu také v Polsku a v Chorvatsku.

Radim Jančura, šéf RegioJet

Radim Jančura: Kdo nemá na benzín, ať chodí pěšky. Auto je luxus

Drahá nafta není takový problém, jak někteří dopravci tvrdí. Jejich demonstrace nechápu, říká Radim Jančura, majitel vlakového dopravce RegioJet a autobusů Student Agency. Podnikatel se podle něj musí se zdražením paliv umět vyrovnat. Drahá paliva podle něj naopak nahrávají veřejné dopravě.

Přečíst článek

I důchodce má investovat

Existuje u PEPP, na rozdíl od stávajícího třetího pilíře, incentiva pro klienty, aby si celou naspořenou částku nevybírali?

Ano, je navíc zakotvená přímo v podmínkách produktu – peníze si z definice nelze před dosažením důchodového věku vybrat. To sice může na někoho působit jako strašák, ale je potřeba si uvědomit, že peníze na důchod nejsou „finanční rezervou“ na horší časy, ale peníze, z nichž bude člověk sanovat pokles příjmů v okamžiku ukončení aktivní pracovní kariéry.

V průběhu výplatní fáze bude Finax nabízet tři cesty k tomu, jak se k penězům dostat s tím, že v průběhu celého „životního cyklu“ klienta jej budeme kontinuálně vzdělávat a motivovat k tomu, aby jeho investiční horizont byl i nadále co nejdelší. Ostatně, střední doba dožití je někde kolem 80-85 let, takže vybrat a zkonzumovat všechny peníze najednou není moudré.

Co se týče možností vyplácení, jakým způsobem řešíte postupné vyplácení? Chápu-li to správně, že nejde o anuitu koupenou od pojišťovny.

Spořitel si může naspořenou sumu vybrat po dovršení důchodového věku buďto jednorázově, nebo formou postupného vyplácení. Současné podmínky pro slovenské klienty jsou nastavené tak, že jednorázová výplata je možná buď v okamžiku, kdy naspořená částka je menší, než čtyřnásobek průměrného platu v SR, nebo pokud spořitel požádá o výplatu peněz více jak pět let po dosažení důchodového věku.

Postupná výplata resp. její výše je závislá na objemu peněz daného spořitele v jeho/jejím PEPP produktu a počtu let, po jaké chce výplatu uskutečňovat. Minimální doba výplaty je pět let po dovršení důchodového věku. Nejde tedy o klasickou anuitu, tu mohou poskytovat pouze pojišťovny.

Důchodkyně

Vývoj životní úrovně důchodců rekordně předčí životní úroveň pracujících

Růst inflačně očištěného průměrného starobního důchodu letos historicky rekordně překoná růst průměrné hrubé mzdy, rovněž v očištění o inflaci. Rozdíl pravděpodobně dosáhne úrovně 14 procentních bodů.

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Přestaňme přidávat peníze důchodcům. Každý ať se snaží sám za sebe

Dva vysloužilí politici, Mirek Topolánek a Mirek Kalousek, navrhují vládě omezit valorizaci důchodů. Napsali o tom článek. V něm tvrdí, že na neustálé zvyšování penzí za chvíli nebude stát mít peníze. Už teď je schodek důchodového účtu asi padesát miliard korun.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Spořiví Češi. Na důchod si odkládá většina z nich

Na důchod si odkládá většina Čechů. Jenže spoří často neefektivně, tvrdí průzkum

Přečíst článek
Ministr sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Jurečkův plán: Lidovci chtějí přidat rodinám a ubrat bezdětným. Návrh v minulosti neuspěl

Přečíst článek
Uspořit nejvýše 1000 korun měsíčně dokáže v ČR 27 procent lidí

Češi příliš nespoří ani neinvestují, 27 procent z nich si měsíčně odloží nejvýše tisícovku, ukázal průzkum

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme