Vydali jsme nový magazín!

Objednávejte zde

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete svůj výslovný souhlas společnosti newstream agency, a.s. (Správce), aby zpracovávala Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu). Vaše údaje bude Správce zpracovávat za účelem zasílání newsletteru či jiného informačního materiálu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou bude Správce provozovat dané webové stránky a vydávat newsletter či jiný informační materiál, k jehož odběru se přihlašujete. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě.

Vaše práva

  • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje o Správci

newstream agency a.s., se sídlem Sokolovská 85/104, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 10716491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 26206. Kontaktní údaje: redakce@newstream.cz

Doporučujeme