Reklama
Vše o: Prezidentské volby 2023

Jak volit prezidenta republiky? Základní informace pro voliče

Jak volit prezidenta republiky? Základní informace pro voliče
ČTK
Dušan Kütner
duk

Sedmá volba prezidenta ČR – a třetí přímá obyvateli – se blíží. Jak a kdy se jako volič zúčastnit nadcházejících prezidentských voleb? Kdo může volit, jak volit ze zahraničí, jak je to s hlasovacími lístky? Zde je přehled základních informací ke třetí přímé volbě prezidenta ČR, jejíž první kolo se uskuteční 13. a 14 ledna 2023 a případné druhé kolo o dva týdny později, sestavený na základě informací ministerstva vnitra.

Reklama

Volba prezidenta republiky se koná:

 • na území České republiky v pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna 2023. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 a končí ve 22:00. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 a končí ve 14:00;
 • v prvním kole je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za 14 dnů druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů;
 • jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.

Kandidáti na prezidenta ČR. Pavel, Nerudová, Babiš... a pak dlouho nikdo. Jaké mají šance?

Kandidáti na prezidenta ČR 2023: Pavel, Babiš, Nerudová... Jaké mají šance?

Budoucím prezidentem se stane jeden z osmi kandidátů, které k volbám 25. listopadu zaregistrovalo ministerstvo vnitra, případně o jejich kandidatuře rozhodl Nejvyšší správní soud. Hlavními favority jsou alespoň podle sázkových kanceláří Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš, ostatní mají od nich obrovský odstup. Původně jich bylo devět, ale Josef Středula pět dnů před volbami odstoupil a podpořil možná překvapivě Nerudovou.

Přečíst článek

Kdy volit v zahraničí?

 • v zahraničí mohou lidé volit na zastupitelských úřadech nebo konzulárních úřadech České republiky (s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky) ve dvou dnech, kterými jsou:
  • čtvrtek 12. a pátek 13. ledna, kdy hlasování začíná ve 14:00 a končí ve 21:00 místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak dvě hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky;
  • v pátek, kdy hlasování začíná ve 12:00 a končí ve 22:00 místního času, a v sobotu, kdy hlasování začíná v 08:00 a končí ve 12:00 místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše dvě hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky;
  • v pátek, kdy hlasování začíná ve 14:00 a končí ve 22:00 místního času, a v sobotu, kdy hlasování začíná v 08:00 a končí ve 14:00 místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech.

Andrej Babiš

Jana Havligerová: Babiš hraje o beztrestnost, férová hra to nebude

Ústava, konkrétně její článek 65 říká, že prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. A to se hodí, zvlášť když se spor o Čapí hnízdo nevyvíjí v Babišův prospěch, říká komentátorka newstream.cz Jana Havligerová.

Přečíst článek

Kdo může volit?

 • voličem je občan ČR, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let;
 • ve druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovrší věku 18 let
 • a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Kde probíhá hlasování?

 • Hlasování probíhá na území ČR a i v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR;
 • Na území ČR volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. tam, kde má trvalý pobyt;
 • V zahraničí může volič hlasovat na zastupitelském úřadu ČR, u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů. Podrobnější informace k hlasování ze zahraničí lze nalézt na stránkách ministerstva vnitro zde;
 • Výjimkou jsou v obou těchto případech voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

Danuše Nerudová
video

Danuše Nerudová už má dost podpisů. Co dříve řekla o prezidentské kandidatuře? Sledujte Victory Club

Rektorka Mendelovy univerzity se během koronavirové pandemie stala jednou z nejvýraznějších kritiček nesystematického řízení státu. Sama se rozhodla zavřít školu, je zastánkyní očkování. Jaká byla její největší rozhodnutí v životě a jakou osobností vlastně je Danuše Nerudová, která poslední květnový den potvrdila svou kandidaturu na Hrad? A jak se dříve ke kandidatuře vyjádřila v pořadu Newstrem TV Victory Club?

Přečíst článek


Jak zjistím kdy a kde mohu hlasovat?

 • Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku;
 • Obdobně informuje voliče žijící v zahraničí příslušný zastupitelský úřad ČR o době a místě konání volby prezidenta ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání případného druhého kola volby prezidenta.  

Hlasovací lístky

 • Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na území ČR na adresu svého trvalého pobytu nejpozději tři dny přede dnem prvního kola volby. Voliči v zahraničí obdrží hlasovací lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR;
 • Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně;
 • Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina některého kandidáta nebyla zaregistrována;
 • Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu;
 • Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Armádní generál ve výslužbě Petr Pavel v Lannově vile v Praze-Dejvicích, kde 29.6. 2022 představil své sponzory.

Zlom v preferencích? Babiše by ve druhém kole volby prezidenta porazil úplně každý

V prvním kole prezidentských voleb by v září vyhrál generál Petr Pavel. Je to poprvé od loňského září, kdy předstihl ve volebním modelu bývalého premiéra Andreje Babiše. Rozdíl je sice v rámci statistické chyby, ukazuje ale na dlouhodobě rostoucí preference Pavla a naopak stagnující u Babiše. Na třetím místě by skončila ekonomka Danuše Nerudová. Pavel by uspěl i v druhém kole volby. Pokud by Babiš postoupil do druhého kola, vyhrál by vždy ten druhý kandidát, vyplývá z aktuálního volebního modelu agentury Median.

Přečíst článek


Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR:

 • platným občanským průkazem;
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem;

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Vše o prezidentských volbách v ČR v roce 2023 čtěte zde:

 • Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků;
 • S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno;
 • Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje;
 • Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný;
 • Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky;
 • Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky;
 • S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

generál Petr Pavel, kandidát na prezidenta ČR

Sto dnů před volbami věří sázkovky nejvíce Pavlovi, Babiš klesl na druhé až třetí místo

Armádní generál ve výslužbě Petr Pavel je podle bookmakerů sto dnů před volbou největším favoritem na post prezidenta republiky. Podle sázkových kanceláří má shodně kurz na výhru 2,1:1. Na druhém místě jsou buď Danuše Nerudová, nebo bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který rozhodnutí o kandidatuře oznámí koncem října.

Přečíst článek


Hlasování na voličský průkaz

 • Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad dle svého místa trvalého pobytu, anebo zastupitelský úřad ČR v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů;
 • S voličským průkazem může volič hlasovat pak v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR;
 • Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb;
 • Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi;
 • Pokud volič po návratu na území ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbě prezidenta, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději dva dny přede dnem volby prezidenta nebo ve dny volby okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

Pavel Fischer, kandidát na prezidenta

Fischer bude kandidovat na prezidenta. O Hrad se pokouší už podruhé

Senátor Pavel Fischer (nezávislý) se rozhodl, že se bude ucházet o účast v prezidentských volbách. Má už dostatek podpisů kolegů senátorů. Uvedl to na Facebooku. Oficiálně svou kandidaturu oznámí v nejbližších týdnech.

Přečíst článek


Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Pozor! Hlasování do přenosné volební schránky v zahraničí není možné.

Karel Schwarzenberg
video

Karel Schwarzenberg: Co musí mít dobrý prezidentský kandidát? Plebs-appeal

Ve speciálním vydání pořadu Victory Club se o rady pro politiky podělil Karel Schwarzenberg. Ten sice z aktivní politiky již odešel, ale nadále ji sleduje a jako mentor pomáhá vybraným osobnostem.

Přečíst článek

Reklama

Související

Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme