Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Marco Iannaccone z UniCredit Bank: Kvóty nejsou fér. Lidé mají dostávat příležitost podle svých schopností

Kvóty nejsou fér. Lidé mají dostávat příležitost podle svých schopností, říká Marco Iannaccone, General Manager a místopředseda představenstva, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Se svolením UniCredit Bank
Věra Tůmová

Na pražské konferenci o diverzitě pořádané byznysovým portálem newstream.cz zazněly příběhy o nerovných příležitostech ve firmách i o nedostatečné odvaze žen usilovat o stejné platy, jako mají muži. Část velkých firem se nicméně už snaží tuto situaci měnit a vytváří prostředí, kde záleží na výkonu a schopnostech, nikoliv na tom, jak kdo vypadá nebo jakého je genderu, rasy, vyznání nebo kultury. Jednou z takovýchto společností je i UniCredit Bank. „Diverzita je obohacující pro všechny. Stejně tak i koncept udržitelnosti. To jsou pro nás klíčové věci,“ říká v rozhovoru generální manažer české a slovenské UniCredit Bank Marco Iannaccone.

Reklama

Na konferenci o diverzitě jste jako jeden z řečníků zmiňoval důvody, proč se vyplatí, aby ženy byly v managementu, a to nejen pro ně samotné, ale i pro muže. Jak ale změnit jejich zastoupení a co je pro ženy ve vedoucích pozicích největší výzvou? 

V prvé řadě myslím, že musíme prolamovat nelogické předsudky, co může a nemůže být pro ženu či muže výzvou. Měli bychom se dívat spíše na to, jak atraktivní a jak obtížná ta která práce je. Čím více totiž půjdeme tímto směrem do hloubky a odstraníme tyto zkameněliny, tím více můžeme eliminovat předpojatost a zkreslení mezi podmínkami pro muže a pro ženy.

Inspirující pracovní prostředí je zásadní

Navíc ani prostředí ve firmách nebývají stejná. Je pravdou, že v prostředí, kde třeba neexistuje žádná inkluze, to může být pro ženu nejen ve vedoucí pozici opravdu náročné. To, v jakých podmínkách pracujete, je totiž pro vaši práci a jak se v ní cítíte zcela zásadní.

Business Breakfast Newstreamu na téma Diverzita

Debata Newstreamu s top manažery: Velké firmy jsou v rovném odměňování dál než malé nebo stát

Změnit DNA, přenastavit vnitřní procesy a naladit myšlení všech zaměstnanců. To jsou klíčové kroky, kterými firmy musejí projít, aby se jim podařilo proměnit se v moderní podniky 21. století. Na tom se shodli zástupci UniCredit Bank, Pilsner Urquell, ČEZ či Global Payments na akci pořádané byznysovým portálem newstream.cz.

Přečíst článek

Reklama

O to více mne pak těší a jsem na to hrdý, že v UniCredit Bank velice intenzivně pracujeme na tom, abychom takovéto respektující a inspirující prostředí pro naše zaměstnance opravdu vytvářeli. A to platí pro všechny zaměstnance bez ohledu na gender, věk, kulturu či národnost... Věříme totiž, že diverzita, tedy rozmanitost, má obrovskou hodnotu. 

Jak může velká společnost, jakou je i UniCredit Bank, pomáhat ženám v jejich manažerských pozicích, aby si na ně troufly a mohly tuto vedoucí práci dělat?

Snažíme se primárně o to vytvářet prostředí, které ženy podporuje. Máme mnoho nástrojů a aktivit, které jsme přímo kvůli tomu navrhli. Kupříkladu nabízíme mentoringové a koučingové programy. A všechny tyto aktivity jsou navržené, aby pomáhaly ženám tak, aby se mohly rychle adaptovat na novou pozici. Nabízíme i programy, aby si ženy více věřily a mohly přijímat pozice, o kterých by je v minulosti ani nenapadlo uvažovat. A to nabízíme nejen pro ženy. Jen vloni jsme například pořádali speciální aktivity k diverzitě a inkluzi, kterých se zúčastnilo více jak tisíc kolegů.

Každá další generace je sebevědomější. Vzdělání a podpora vedou ženy k finanční nezávislosti, zaznělo na setkání Klubu žen

Vzdělání je nezbytnou podmínkou pro to, aby byly ženy finančně nezávislé a nebály se realizovat své profesní sny. Pokud si ženy věří a umí se o sebe postarat, obohacuje to celou společnost i jednotlivé profese a pracovní týmy. Shodly se na tom účastnice setkání inspirativních žen s názvem Innovative Women Shapping the Future, kterou spolu s Irským velvyslanectvím a Enterprise Ireland pořádal Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Přečíst článek

Máte osobní dlouhodobou zkušenost z různých odlišných zemí a kultur. Vystudoval jste v Itálii a USA, a poté jste působil v UniCredit Bank v Polsku, Maďarku i Turecku.  Je mezi těmito zeměmi nějaký odlišný přístup k podpoře žen ve vedoucích pozicích?

Je pravda, že mezi jednotlivými zeměmi i v Evropě jsou výrazné rozdíly v počtu žen v manažerských pozicích. Například v Polsku jich mají v managementu téměř 40 procent, zatímco v Turecku je jich mnohem méně. Nicméně ve všech těchto zemích je všeobecná tendence tuto situaci zlepšovat, ačkoliv každá z nich má jinou výchozí pozici. 

Nakolik je pro vaši banku rozmanitost a rovnost klíčový faktor?

Rozhodně je to pro nás zcela zásadní a klíčové. Je to naše zodpovědnost, abychom vytvářeli podmínky, kde každý má stejné šance na určitou pracovní pozici jako ostatní, pokud má na to odpovídající kvalifikaci. A je naší zodpovědností takové podmínky zajistit. Uvědomujeme si navíc, že diverzita je obohacující pro všechny. Stejně tak i koncept udržitelnosti. To jsou pro nás klíčové věci. 

Investor Gabriel Eichler v pořadu Jiný peníze.
video

Gabriel Eichler: V Kalifornii se nenadává, ale podniká. Teď ale start-upy přišly o investory

Pád Silicon Valley Bank a propad cen akci technologických firem a kryptoměnového trhu způsobily, že ze sektoru start-upů se i v Kalifornii odlily peníze pryč, říká investor Gabriel Eichler. Přesto je tam mentalita už zhruba sto let neopakovatelně podnikatelská.

Přečíst článek

V zastoupení žen ve vedení jsme v čele žebříčku bank

Jaké je v reálu zastoupení žen v UniCredit Bank?

U nás v bance v České republice a na Slovensku pracuje 63 procent žen, ale zatím jen 33 procent je součástí managementu. To je přitom ve skutečnosti opravdu skvělé číslo! Porovnáme-li to s průměrem pětice největších tuzemských bank, činí tam počet žen v manažerských pozicích podle oficiálních statistik okolo 20 procent. Podle těchto čísel jsme v čele žebříčku, ale i tak víme, že před námi je stále moře práce a dalšího zlepšování.

Equal Pay Day 2023: Rovné příležitosti pohánějí ekonomický růst a posilují demokracii

V pořadí již 14. ročník legendární pracovně-zážitkové konference Equal Pay Day, která upozorňuje na existující rozdíl v odměňování žen a mužů v Česku, v neděli skončil. A 15. ročník už se přípravuje. Konat se bude 11. a 12. dubna 2024.

Přečíst článek

Jak se díváte na kvóty? Měly by být aspoň kvůli ženám v managementu kvóty znovu zaváděné, nebo to je krok zpět?

Nevěřím v kvóty jako koncept. Je ale jasné, že je třeba udávat směr. A my bychom chtěli jít ve směru větší vyváženosti zastoupení žen a kvóty by tento koncept diskvalifikovaly. Byl by to rozhodně krok zpět než dopředu. Mělo by se to odehrávat přirozeně. Je ovšem třeba mít nějaký směr a jít si za tím. 

A v některé ze zemí, kde jste působil, bylo třeba využívat kvót?

Ne, pro nás jako pro skupinu ne. Uvnitř naší skupiny se nepoužívají. Je jasné, že každá země má jinou startovní pozici, ale směr a přístup máme stejný. Všichni chceme mít rovné zastoupení, aby to bylo 50 na 50. Kupříkladu Turecko má sice jiný kulturní základ, ale je to dynamická země a lidé se tam umí rychle učit a přizpůsobovat. V některých zemích to může trvat déle, než cíle dosáhnou, mohou mít jiný kulturní přístup, ale jdeme všichni stejným směrem ke stejnému cíli. Navíc i ve světě obecně je nyní trend k větší diverzitě a inkluzi. A nemyslím si, že to je změna, které lze dlouhodobě odolávat nebo se bránit. 

Rovné podmínky znamenají stejnou mzdu

Jak se díváte na „gender pay gap“, tedy na rozdíly v odměňování žen a mužů? 

Je to klíčový element. Pokud chcete vytvářet rovné podmínky, musíte také za stejný typ práce dávat stejnou mzdu bez ohledu na pohlaví.  V Česku a na Slovensku se blížíme jednoprocentnímu rozdílu, což znamená, že jsme tu v tomto ohledu odvedli dobrou práci. Pro nás je toto navíc i hlavním indikátorem, který sledujeme. 

Mnoho lidí, zvláště po pandemii covidu, dnes dává přednost flexibilní nebo hybridní práci. Jak se k tomuto stavíte vy?

Covid byla velmi náročná zkušenost pro nás všechny. Současně nás ale všechny přinutila pracovat jiným způsobem než dříve. Pracovat z domova, na dálku a také být flexibilní a umět se přizpůsobovat. A toto vše stále využíváme i teď. V UniCredit máme možnost hybridní práce, kdy se očekává, že v průměru 60 procent svého pracovního času strávíte v kanceláři a 40 procent z domova. Ale je to v průměru, protože některý typ práce můžete z domova dělat snadněji než jiný, který vyžaduje speciální technologie nebo každodenní přímý kontakt se zákazníkem. 

Firmy mají tři roky na to, aby vyřešily nerovné odměňování, zaznělo na konferenci Equal Pay Day

Nespravedlivé rozdíly v platech mužů a žen vedou později k nespravedlivým rozdílům v penzích. Jsou i důvodem, proč ženy s nízkými platy neodcházejí od násilných partnerů. Je proto nutné, aby zmizely genderové rozdíly v odměňování a ženy získaly větší sebevědomí a odvahu si říci o zvednutí platu či odejít ze špatného vztahu. Aktivita musí vycházet nejen od žen samotných, ale i od firem, organizací a také od státu, zaznělo na 14. ročníku konference Equal Pay Day, která se koná v Praze až do neděle.  A že jde o aktuální téma, potvrzuje i ve čtvrtek schválená směrnice Evropského parlamentu o transparentnosti odměňování ve firmách.

Přečíst článek

Řešíte v rámci skupiny UniCredit také problematiku stárnutí a starší generace?

Ano, je to součástí našeho programu diverzity. Musíme zajistit, aby lidé, i když jsou starší, mohli u nás pracovat podle svých schopností a sil. Současně je třeba mít v týmu mladé lidi s novými nápady. Je to třeba i v tomto případě vyrovnávat, abychom měli v týmu zkušenosti těch starších i energii těch mladších. 

Marco Iannaccone (52)

General Manager a místopředseda představenstva, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Vystudoval ekonomii na univerzitě v Benátkách a později získal titul MBA na Clemson University v Jižní Karolíně, USA. Do skupiny UniCredit nastoupil v roce 2002, kde postupně působil na seniorních manažerských pozicích v oblasti strategie, rozvoje obchodních oblastí nebo fúzí a akvizic v zemích střední a východní Evropy. V polské bance Pekao, která patřila do skupiny UniCredit, působil na pozici místopředsedy představenstva a finančního ředitele. Od roku 2016 zastával pozici generálního ředitele v maďarské UniCredit Bank a následovně výkonného a provozního ředitele v turecké Yapi Kredi. Mezi jeho úspěchy patří rozvoj digitalizace v bankovním sektoru, zvýšení hodnoty podniků, v nichž pracoval, zvýšení produktivity práce a zlepšení hospodářských výsledků.

UniCredit banka

Zisk UniCredit Bank v ČR a SR loni vzrostl o pětinu na osm miliard

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v roce 2022 čistý zisk 8,22 miliardy korun (341 milionů eur). To představuje meziroční nárůst o 21 procent, uvedla banka. Ostatní velké tuzemské banky zatím výsledky za loňský rok nezveřejnily.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Hlavním tématem letního čísla magazínu Newstream CLUB je Česko-Slovensko, s podtitulem Dvě země, jeden trh. 

V rozhovoru se představuje Karel Vágner, marketér a podnikatel v řadě úspěšných projektů, známý také spoluprací s manželkou a úspěšnou modelkou Simonou Krainovou.

Další osobnosti jako Igor Rattaj se zamýšlejí nad rozdíly mezi podnikáním v Česku a na Slovensku. O umělé inteligenci hovoří česko-slovenská investorka Andrea Ferancová Bartoňová, o veřejnosti a kultuře slovenský bestsellerista Jozef Karika. Uznávaný chef Marcel Ihnačák prozrazuje, která z obou kuchyní je „lepší“. Marketér Milan Šemelák s klientem Williamem Rudolfem Lobkowiczem mluví o tom, jak přetvořit odkaz šlechtického rodu do moderní doby.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Marco Iannaccone, náměstek generálního ředitele a člen představenstva UniCredit Bank

Marco Iannaccone z UniCredit Bank: Druhá půlka roku bude těžší. Chystáme se na to

Přečíst článek
Petr Borkovec, zakladatel a manažer ve finančně-poradenské společnosti Partners

Borkovec z Partners: Ekonomika bude za rok k nepoznání. Pandemii neustojí

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme