Reklama

Plyn neodepisujme. Je potřeba získat ho z bezpečných zdrojů, tvrdí Kateřina Morrisová z GasNet

Kateřina Morrisová
GasNet
Stanislav Šulc

Dnešní i budoucí poptávku po energiích není Česká republika schopna uspokojit bez plynu, tvrdí manažerka společnosti GasNet. „Čísla mluví jasně. Zatímco v minulém roce činila spotřeba elektřiny ČR necelých 74 TWh, plynu jsme potřebovali okolo 100 TWh. Takové množství energie nelze jednoduše nahradit. Domácnosti, průmysl, firmy a celá společnost potřebují spolehlivé a stabilní dodávky v průběhu celého roku,“ dodává Kateřina Morrisová.

Reklama

Plyn patří v současnosti k nejskloňovanějším slovům. Jak aktuální situaci vnímáte?

Jsme největší distributor plynu v České republice a vidíme ji jako příležitost. Zemní plyn je flexibilním zdrojem energie s řadou nezastupitelných výhod a má své pevné místo v evropské i tuzemské energetice. Důležité však je, aby pocházel z více zdrojů. Bezpečných zdrojů.

Lze toho docílit?

Dlouho neřešená diverzifikace a bezpečnost dodávek plynu se konečně stala také politickou prioritou. V GasNetu jsme přesvědčeni, že současná krize významně urychlí transformaci plynárenství na obnovitelné plyny jako jsou biometan a vodík. My se na ni připravujeme už dlouhodobě. Silným signálem pro přechod na zelené plyny je také plán Evropské komise REPowerEU, jehož cílem je mimo jiné urychlit jejich nástup. Plán do roku 2027 počítá s dodatečnými investicemi do udržitelné energetiky ve výši 210 miliard eur. Chce podpořit produkci biometanu, vodíku či distribuci LNG. V GasNetu máme tu výhodu, že to vše jsou oblasti, na kterých systematicky a dlouhodobě pracujeme.

Elektřina, ilustrační foto

Čekání na přímý úder. Ceny elektřiny a plynu má na příští rok zafixovány jen pětina firem

Na příští rok má zafixované ceny elektřiny asi pětina firem, u plynu má zajištěn kontrakt 22 procent společností. Přes dvě třetiny podniků zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie na příští rok. Řada firem dostala násobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly dosud zvyklé. Ukázal to zářijový průzkum Svazu průmyslu a dopravy mezi 114 hlavně průmyslovými podniky. Už letos platily firmy za elektřinu i plyn průměrně více než dvojnásobek proti loňskému roku.

Přečíst článek

Jak je vaše distribuční soustava na alternativní plyny připravena?

Začnu biometanem, který do naší distribuční sítě vtláčíme již od roku 2019. Na biometan je naše síť připravena stoprocentně. Proces připojování výroben biometanu se nám již podařilo procedurálně standardizovat. Aktuálně máme podepsáno deset smluv o připojení biometanových stanic, kdy projekty jsou v různých stádiích realizace. Obnovitelný biometan má v České republice jednoznačně velký potenciál a do roku 2030 by mohl nahradit 10 až 15 procent tuzemské spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění i silniční dopravy. Složením je téměř identický se zemním plynem, má ale tu obrovskou výhodu, že si ho umíme vyrobit v ČR. Je to obnovitelný zdroj energie s neutrální uhlíkovou stopou.

A vodík?

Evropa řeší, jak s vodíkem začít už v krátkodobém horizontu a odpověď přináší takzvaný blend neboli příměs vodíku v zemním plynu a biometanu. Díky tomu, že GasNet dlouhodobě investuje do modernizace plynárenské infrastruktury, je naše síť technicky připravena na 20procentní příměs vodíku. Samozřejmě intenzivně pracujeme na tom, abychom byli schopni distribuovat i vyšší procento blendu.

Dalibor Martínek: Fiala nám radí, ať šetříme. Proč místo toho kvůli cenám energií nevyhlásí nouzový stav?

Porouchala se nám doma myčka na nádobí. Prý čerpadlo. Novou nekoupím. Žena zuří, já říkám, super. Nádobí stejně myla blbě, musel jsem to po ní domývat. Ale hlavně, ušetříme na energiích. I na těch hloupých kapslích tři v jedné. Teď budu mít čistotu nádobí pod kontrolou, budu ho umývat ve dřezu, jako to dělali naši rodiče. Je to energeticky úsporné. Přesně jak nám radí předseda vlády.

Přečíst článek

Změna soustavy potrvá dekády

Co brání masivnějšímu užívání biometanu a vodíku?

U obou plynů bude pro rozvoj klíčová systematická a dlouhodobá podpora ze strany ČR a Evropské unie. A schválně zdůrazňuji slova systematická a dlouhodobá. Startovací pozice biometanu a vodíku jsou ale poměrně rozdílné. Jak už jsem zmínila, biometan už v naší síti proudí. Aby však ČR mohla plně využít jeho potenciál, bude potřeba vytvořit předvídatelný regulační rámec finanční podpory jeho výroby. Základní legislativní rámec pro distribuci biometanu je však nastavený a technologie jsou velmi dobře prověřené praktickým užíváním. Takže kromě zmiňované podpory produkce jeho většímu užívání mnoho nechybí.

U vodíku chybí legislativní zakotvení jeho využití pro transformaci stávajících plynárenských sítí na sítě vodíkové. Nezbytné bude také vytvoření rámce pro výrobu vodíku na území ČR. Obecně lze říct, že je potřeba vytvořit motivační prostředí pro ty, kdo chtějí vodík rozjet. V GasNetu připravujeme řadu projektů, kde chceme ukázat, že to jde. Chystáme například vodíkový polygon a pracujeme na pilotních projektech vstřikování příměsi vodíku do lokální distribuční sítě. Máme vytipované některé obce, se kterými už jednáme. A obce mají zájem. Takže věřím, že se vodík již brzy stane realitou.

Pomohou biometan a vodík tuzemskému průmyslu a domácnostem?

Na celou problematiku je potřeba dívat se energetickými potřebami České republiky. Dnešní i budoucí poptávku po energiích nejsme u nás schopni uspokojit bez plynu. Čísla mluví jasně. Zatímco v minulém roce činila spotřeba elektřiny ČR necelých 74 TWh, plynu jsme potřebovali okolo 100 TWh. Takové množství energie nelze jednoduše nahradit. Výroba energie z obnovitelných zdrojů je určitě správný směr, nicméně je v našich klimatických podmínkách omezená. Nepokryje roční spotřebu a je nestabilní. Domácnosti, průmysl, firmy a celá společnost potřebují spolehlivé a stabilní dodávky v průběhu celého roku. A to vše díky svým vlastnostem nabízí plyn. Dnes zemní a do budoucna ten zelený – tedy biometan, vodík. Lze ho také na rozdíl od elektřiny ve velkých množstvích dlouhodobě skladovat. Ve chvíli, kdy nebude dostatek energie z obnovitelných zdrojů, například v zimě, umožní plyn potřebnou flexibilitu i stabilitu. Plyn má také těžce nahraditelné technické vlastnosti. Zejména pro vysokoteplotní průmyslové procesy ve sklářství nebo ocelářském průmyslu.

Vítkovice Steel

Kupka: Zavedení maximálních cen energií i pro velkoodběratele bylo nemožné

Stanovit maximální možnou výši cen energií pro všechny odběratele, tedy i pro průmysl a velké firmy, bylo nemožné, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj vláda tuto možnost hledala, ale její dopad na státní rozpočet by byl až příliš velký. Česko bude podle ministra podporovat v EU prodloužení dočasného krizového rámce, který umožňuje okamžitě podpořit podnikatele v důsledku vysokých cen energií a protiruských sankcí.

Přečíst článek

Jaký časový horizont je pro zavedení alternativních plynů do sítě reálný?

Biometan už v síti je. Je potřeba jen více využít jeho potenciál. Vodík by se lokálně mohl v naší síti ve formě blendu objevit do 2 až 3 let. Co nám ale již významně pomáhá nyní, je zmíněný zkapalněný zemní plyn, tedy LNG. Pro ČR bude významný LNG terminál, který vláda zasmluvnila v Nizozemí. Jako GasNet jsme navíc národním lídrem v budování LNG infrastruktury pro nízkoemisní nákladní dopravu, čímž otevíráme dveře k bioLNG. Pro něj totiž můžeme využívat stejnou infrastrukturu, a to při průměrném snížení emisí CO2 o 95 % oproti naftě.

Kritéria urdžitelnosti válka naopak posílí

V souvislosti s válkou na Ukrajině a energetickou krizí se říká, že je zavádění kritérií ESG minimálně dočasně pozastavené. Jak to vidíte vy?

Odpovědné investování naopak posílí. Ve všech složkách ESG. Vždyť to je jasné ponaučení ze současné krize. Co se týče environmentální oblasti, tak přestože se nyní jako strategická první pomoc neukončuje provoz uhelných elektráren, Green Deal není a nebude mrtvý. Aktuální krize mu dodá novu energii a urychlí přechod k obnovitelným zdrojům, v plynárenství tedy k biometanu a vodíku. Nezastupitelné místo bude mít během transformace nadále i zemní plyn. Evropská komise počítá s využíváním zemního plynu, který zařadila mezi dočasné zelené zdroje, protože v rámci fosilních paliv patří mezi emisně šetrnější.

Petr Partsch 3, Linde

Šéf Linde Gas Petr Partsch: Jen za elektřinu letos zaplatíme miliardu. A příští rok bude náročnější

Společnost Linde Gas dodává řadě firem v různých odvětvích technické plyny. A jako taková patří k největším spotřebitelům elektrické energie u nás, což se projevuje na jejích aktuálních nákladech. „Ačkoli jsme elektřinu nakoupili ještě relativně výhodně, náklady vzrostly o 70 procent. A příští rok bude růst pokračovat. Možná až trojnásobně,“ říká generální ředitel Linde Gas ČR v rozhovoru pro newstream.cz, kde také prozrazuje, že již nyní pociťuje pokles poptávky v celé řadě odvětví.

Přečíst článek

Jaké tedy jsou hlavní cíle GasNetu v oblasti ESG? A jaké priority máte v jednotlivých složkách, tedy E, S a G?

Naše strategie v oblasti ESG se opírá o čtyři pilíře: bezpečnost, environmentální udržitelnost, podporu komunit a odpovědné řízení. Všechny pilíře máme navázané na cíle, které stanovila iniciativa OSN Global Compact. ESG strategii také stavíme na třech firemních hodnotách: bezpečnosti, spolehlivosti a respektu.

V oblasti Environmental jsme spustili program Green GasNet, který zastřešuje řízení našich environmentálních aktivit s cílem dál snižovat uhlíkovou stopu a pozitivně přispívat k ochraně planety. S Green GasNet plníme závazky v péči o klima, minimalizujeme emise, spotřebu energií, odpady a podporujeme biodiverzitu. Klíčovou součástí je program Budoucnost plynu, ve kterém řídíme již zmiňovanou přípravu na distribuci biometanu a vodíku. Souhrnně řečeno: zaměřujeme se především na snižování emisí skleníkových plynů a cestu k uhlíkové neutralitě.

Sociální oblast?

Společně s přípravou na energetické výzvy budoucnosti pracujeme na vytváření firemní kultury, která je flexibilní, otevřená světu a inkluzivní. Staráme se o naše lidi i společnost kolem nás. O tom je naše Social. Spektrum aktivit zde máme velmi pestré, takže zmíním jen pár vybraných příkladů: Se zlepšováním firemní kultury nám pomáhá Kulturní tým, složený ze zaměstnanců napříč republikou. S organizací Loono pečujeme o fyzické zdraví a o duševní s Nevypusť duši. Protože při péči o 65 000 km plynovodů najezdíme ročně přes 20 miliónů kilometrů, zlepšujeme kulturu řízení v ČR s projektem Start Driving. Již 12 let jsme generálním partnerem Ankety dobrovolní hasiči roku, se kterou přispíváme nejlepším týmům na vybavení. Jsme dlouhodobým partnerem organizace The Duke of Edinburgh’s Award či signatáři Evropské charty diverzity. Všechny aktivity řídíme tak, aby posilovali tři hodnoty: bezpečnost, spolehlivost a respekt.

Marcela Suchánková, členka představenstva zodpovědná za oblast IT a zpracování operací v ČSOB

Šetrná ekonomika je největší výzva dneška, říká Suchánková z boardu ČSOB

Pojem udržitelnost berou v ČSOB smrtelně vážně. Jako první banka ukončila investice do výroby elektřiny z uhlí, její centrály v Praze a Hradci Králové patří mezi stovku nejekologičtějších budov v Evropě. Ale nejde jen o ekologii. „Všechny oblasti ESG jsou provázané – šetrné podnikání, odpovědnost vůči společnosti i řízení firmy nastavené tak, aby uměla tyto cíle naplňovat,“ říká Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB zodpovědná za oblasti HR, IT, FAM a Operations.

Přečíst článek

A oblast Governance?

Zde bych vyzdvihla dva aspekty: kulturu bezpečnosti a etický princip transparentnosti. Několikrát jsem to již zmiňovala, ale bezpečnost je pro nás opravdu nejvyšší priorita a je proto součástí našich KPI. Naši snahu v bezpečnosti práce měříme koeficientem úrazovosti LTIF, který počítá počet úrazů na milion odpracovaných hodin. V roce 2021 se nám podařilo dosáhnout skvělého výsledku 0,77. Bezpečnost dodavatelů je pro nás přitom stejně důležitá, jako bezpečnost vlastních zaměstnanců. Na straně dodavatelů nebyl v roce 2021 zaznamenán žádný závažný či smrtelný úraz. Zahájili jsme také implementaci Systému řízení bezpečnosti dle normy ISO 45001.

No a v oblasti transparentnosti patříme mezi první firmy v ČR, které dobrovolně vydávají ESG reporty. V roce 2021 jsme prošli nezávislým ratingem agentury Sustainalytics. Ta je globálním lídrem v hodnocení společností v oblasti řízení ESG. Hloubkový audit nás zařadil mezi lídry v oboru. Pokud chcete lépe poznat naši ESG strategii a aktivity, podívejte se na Zprávu o udržitelnosti za rok 2021.

Kybernetická bezpečnost je hlavní výzva pro budoucnost

Stále častějším tématem se stává kybernetická bezpečnost. Lze i tu označit za součást udržitelného obchodního modelu?

Zcela jednoznačně. My s kyberbezpečností takto pracujeme. Musíme. GasNet je součástí kritické infrastruktury státu, kterou chrání. Důležitým předpokladem dosažení cílů v rámci probíhající transformace evropské energetiky je také stabilita a odolnost celého sektoru. Význam kyberbezpečnosti v odpovědném řízení dále roste s postupující digitalizací. Zavádíme nové aplikace, informační systémy, automatizujeme… A nové technologie kromě příležitostí přinášejí nová rizika. Proto se zaměřujeme i na vzdělávání zaměstnanců v kyberbezpečnosti.

Ženám v Česku stále hrozí chudoba. Investorky radí, jak se jí vyhnout

Přes výrazný posun v rovnoprávnosti v České republice nadále existují výrazné rozdíly v ohodnocení mužů a žen. To se později projevuje v nízkých důchodech, což bude nadále výrazným problémem celé společnosti. Jednou z cest, jak se tomuto problému vyhnout, jsou investice. Ženy však mívají často s investováním problémy, shodují se zkušené investorky, které se o své zkušenosti podělí na akci „Ženy jako investorky: Jak ochránit své peníze“ pořádané již tento čtvrtek byznysovým portálem newstream.cz. 

Přečíst článek

Můžete uvést konkrétní příklad?

Minulý týden jsme zakončili čtrnáctidenní celofiremní kampaň BezpečněONLINE, ve které jsme se jako celá firma kyberbezpečnosti věnovali ještě intenzivněji. A to nejen kyberbezpečnosti v práci, ale i v soukromém životě. Připravili jsme praktické workshopy, na které jsme zvali dokonce naše rodiny a děti.

Proč ten přesah i do soukromého života?

Jak říká náš manažer bezpečnosti Martin Dlouhý: V GasNetu chceme, aby se kybernetická bezpečnost stala přirozenou součástí celého života našich lidí. Protože pak bezpečnostní návyky snáze přenesou i do pracovních aktivit. Považujeme to za lepší formu zlepšování se, než jen nějaké strohé zákazy a příkazy. Navíc se snažíme o to, aby se kyberbezpečnost stala samozřejmostí i mimo GasNet. S kyberbezpečností proto pomáháme studentům technických oborů nebo třeba organizaci Czechitas, která zatraktivňuje IT vzdělávání pro ženy. Poskytujeme jim odbornou podporu a samozřejmě se také vzájemně inspirujeme.

Vy jste absolventkou studijního programu Business and Climate Change: Towards Net Zero Emissions na University of Cambridge. Jak se přístup k této problematice liší u nás a v západní Evropě?

Ať už si to lidé připouštějí, nebo ještě ne, dosažení klimatické neutrality, neboli net-zero emissions, bude ústředním zájmem nás všech. Jde o nevyhnutelný proces vyplývající z potřeby snížit extrémní dopady globálního oteplování. Transformace představuje zásadní výzvu pro nás všechny: pro státy, firmy i jednotlivce. Jen na západ od nás jsou na této cestě o trochu napřed. V GasNetu děláme vše proto, abychom patřili mezi odpovědnou část planety.

Helena Steinerová z GasNetu

Helena Steinerová z GasNetu: Pro řadu technických pozic ženy na trhu prostě nejsou

Sehnat dobré zaměstnance je v posledních letech velký problém ve všech sektorech. Pro energetiku to je však z mnoha důvodů ještě náročnější. Energetické společnosti GasNet se tak vyplácí sázet na otevřenost a inkluzi, která se projevuje i ve snaze zaměstnávat vysoký počet žen. „V nabídce pracovních pozic chceme v užším výběru kandidátů mít vždy alespoň jednu ženu. Pokud se podíváme na srovnatelné pozice, pak muži a ženy jsou u nás hodnoceni stejně. Hlídáme, aby nedocházelo k otevírání nůžek v odměňování mezi oběma pohlavími,“ říká Helena Steinerová z HR týmu GasNet.

Přečíst článek

Kateřina Morrisová

Ve skupině GasNet řídí oblasti ESG a Security, které jsou zásadní pro úspěšný rozvoj společnosti. Vystudovala VŠE v Praze. V oblasti ESG a udržitelnosti je úspěšnou absolventkou studijního programu Business and Climate Change: Towards Net Zero Emissions na University of Cambridge. V minulosti se specializovala na strategické řízení bezpečnostních procesů a také obchodní management ve společnostech RWE / innogy či ČEPS.

tankování, čerpací stanice

Lukáš Kovanda: Už během dvou týdnů by mohl být benzín levnější než před invazí

V Česku paliva v uplynulém týdnu opět zlevnila, benzín je nejlevnější od letošního 26. února, tedy od třetího dne po invazi Ruska na Ukrajinu. Cena benzínu je už je jen o necelou korunu na litr vyšší než v poslední den před invazí. A už během dvou týdnů by mohl být benzín levnější než před vpádem Ruska na Ukrajinu, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, podle něhož v příštím týdnu zlevní o 50 haléřů na litr.

Přečíst článek

peníze, ilustrační foto

Přes 70 procent firem pociťuje značný tlak na zvyšování mezd

Více než 70 procent zaměstnavatelů pociťuje proti lednu tohoto roku ze strany zaměstnanců nebo uchazečů o práci značný tlak na navyšování mezd. Firmy nepřistupují k plošnému zvyšování mezd, aby dohnaly inflaci, preferují spíše individuální navyšování mezd a mají i další nástroje, pomocí kterých s touto situací bojují. Novinářům to řekl manažer personální agentury Hays pro technický nábor Jan Nezkusil.

Přečíst článek

Magazín Newstream CLUB

Tématem druhého čísla byznysově - lifestylového čtvrtletníku je návod, jak globálně uspět, jak dobýt svět a užít si ho.

Na titulní straně představujeme neurologa Martina Tolara. Jeho společnost Alzheon je nejblíž ze všech farmaceutických firem světa k dosažení schválení léku na Alzheimerovu nemoc. Co všechno musel obětovat a jak těžké bylo prosadit se v USA?

„Amerika je kouzelná v tom, že když máte chuť něco dělat, máte výdrž a nadšení, tak vám pomůže. Ona je to země plná lidí, kteří tam přišli s jedním kufrem a vybudovali si tam z ničeho, jen ze svých snů, celý život,“ říká Tolar v hlavním rozhovoru magazínu.

A magazín dále přináší řadu příběhů osobností, kterým se ve světě podařilo uspět. Eduard Kučera například vypráví, jak těžké bylo hledat vhodného správce majetku a vysvětluje, proč se nakonec rozhodl většinu investic mít v USA.

Architekt Petr Štefek pracoval v Londýně u Normana Fostera a popisuje rozdíly mezi globální londýnskou scénou a Prahou.

Legendární investor Gabriel Eichler pak popisuje svou cestu z USA zpět do Československa a jak tu jeho know-how pomáhalo budovat svobodnou ekonomiku.

Jak dostat dítě na Oxford?

Připravit svým potomkům ty nejlepší startovní podmínky pro život, kariéru a úspěch ve světě je snem každého rodiče. Stojí to však peníze a čas. A také je k tomu potřeba učinit celou řadu správných rozhodnutí od volby střední školy přes kroužky a další mimoškolní aktivity. Odměnou ale může být studium na některé z nejprestižnějších univerzit světa na obou březích Atlantiku i Pacifiku. Jak ta správná rozhodnutí skutečně učinit poradí nejpovolanější odborníci ve druhém čísle magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.  K dostání je v síti trafik Lagardère i online

Příští číslo magazínu Newstream CLUB vyjde již v březnu. 

Související témata

Miliardáři

Vzdělávání

Biohacking

  •  
Reklama

Související

Plyn, ilustrační foto

Pokles ceny plynu pro Evropu nemá konce. Už se obchoduje pod 60 eur za megawatthodinu

Přečíst článek
Vladimir Putin jedná se zástupci Gazpromu

Odvolávám, co jsem slíbil. Vladimir Putin umožnil zemím platit za plyn v cizích měnách

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme