Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Helena Steinerová z GasNetu: Pro řadu technických pozic ženy na trhu prostě nejsou

Helena Steinerová z GasNetu
Se svolením GasNet
Stanislav Šulc

Sehnat dobré zaměstnance je v posledních letech velký problém ve všech sektorech. Pro energetiku to je však z mnoha důvodů ještě náročnější. Energetické společnosti GasNet se tak vyplácí sázet na otevřenost a inkluzi, která se projevuje i ve snaze zaměstnávat vysoký počet žen. „V nabídce pracovních pozic chceme v užším výběru kandidátů mít vždy alespoň jednu ženu. Pokud se podíváme na srovnatelné pozice, pak muži a ženy jsou u nás hodnoceni stejně. Hlídáme, aby nedocházelo k otevírání nůžek v odměňování mezi oběma pohlavími,“ říká Helena Steinerová z HR týmu GasNet.

Reklama

Jako pro energetickou společnost jsou pro vás současné události jistě velmi komplikované. Projevuje se to nějak na psychickém stavu zaměstnanců?

Doba je vypjatá již několik let v řadě. Covid-19, válka na Ukrajině, ekonomická nestabilita, energetika prochází turbulentními změnami… To se přirozeně odráží na psychice nás všech a GasNet není výjimkou. Duševní a fyzické zdraví jsou jako spojené nádoby, které se vzájemně ovlivňují. A když nám svět nepřeje, měli bychom o zdraví pečovat ještě zodpovědněji.

Co jste se zaměstnanci řešili?

Už během první covidové vlny jsme zaměstnancům nabídli psychologické konzultace ve spolupráci s Centrem dohody a aktuálně zaměstnancům nabízíme i online semináře pro péči o duševní zdraví. Zde spolupracujeme s organizací Nevypusť duši a zájem je velký. V GasNetu je pro nás důležitá systematičnost, zapojování zaměstnanců do strategií, a tenhle přístup nám teď hodně pomáhá.

Reklama

Sándor Bodnárz

Pandemie a migrační vlna zasáhly český pracovní trh. Práce na IČO je na vzestupu, míní odborník

Pracovní trh se dál přehřívá a stále je méně nezaměstnaných než volných míst. A to o několik desítek tisíc. Ukrajinští uprchlíci pomůžou jen někde, myslí si šéf agentury pro nábor specializovaných pracovníků Hays Sándor Bodnár. „Nejvíce volných pracovních míst je v sektoru výroby, dále můžeme zmínit sektor služeb včetně hotelnictví, s patřičným jazykovým vybavením pak také centra sdílených služeb nebo IT sektor,“ uvádí Bodnár.

Přečíst článek

Konkrétně?

Za klíčovou považujeme komunikaci, takže jsme situaci v energetice věnovali celofiremní online setkání. Další důležitou roli hraje skutečnost, že se systematicky připravujeme na distribuci nových plynů, mezi které patří vodík, biometan, a že současně budujeme novou firemní kulturu. Tu stavíme na jasné ESG strategii, díky které jsme se nyní dokázali rychle zapojit do pomoci Ukrajině.

Prostřednictvím organizace Člověk v tísni jsme ihned poslali milion korun, následně přímo naši zaměstnanci vybrali přes 870 tisíc korun a GasNet tuto částku ještě zdvojnásobil. Rychle také zavádíme energie do azylových míst, oživujeme plynovodní přípojky a pomáháme s ubytováním rodin hledajících bezpečí v České republice. Zkrátka – jsme bezpečným místem, kde je vítán každý profesionál.

Jedním z klíčových kritérií agendy řízení v rámci ESG je férový přístup k zaměstnancům. Co děláte v této oblasti? Ať už jde o work-life ballance či odměňování žen a jejich zapojování do řízení…

Snažíme se být firmou přátelskou pro rodiny, vytvářet takové podmínky, které umožní využit schopnosti zaměstnanců s respektem k osobní situaci. Jde o soubor více aktivit, které pak vytváří unikátní firemní kulturu s důrazem na work-life ballance. Přátelská atmosféra, práce na home office, zkrácená pracovní doba a super benefity – tyhle přednosti zmiňují naši zaměstnanci na Atmoskopu nejčastěji. I to je férovost.

Jako férový zaměstnavatel jsme se třeba rozhodli, že budeme pravidelně valorizovat platy rodičům, kteří se vracejí po rodičovské dovolené, a tím zlepšíme jejich situaci během nového startu. V širším smyslu za fér třeba považujeme i to, že účast na dobrovolných vzdělávacích akcích zpřístupňujeme pro celé rodiny našich zaměstnanců – jde třeba o zlepšování řidičských dovedností se Start Driving nebo kurzy o kyberbezpečnosti.

Ženy v byznyse

Ženy jako investorky: Jak ochránit své peníze. Newstream pořádá první setkání Klubu česko-slovenských žen v byznyse

Redakce newstream.cz pořádá první ze setkání Klubu česko - slovenských žen v byznysu s tématem Ženy jako investorky: Jak ochránit své peníze.

Přečíst článek

A to zapojení žen?

Symbolickým milníkem byl náš podpis Evropské charty diverzity. Společně s neziskovými organizacemi se snažíme o to, aby férovost a diverzita byly samozřejmostí i mimo GasNet. Patří sem Czechitas, Business & Professional Women CR, Byznys pro společnost či Prague Pride.

Zeptám se přímo: berou u vás ženy stejné peníze jako muži na stejných pozicích?

Měli bychom asi začít tím, že u nás je poměr mužů a žen 70:30. Příčina je dána charakterem našeho byznysu, kterým je distribuce plynu a péče o kritickou infrastrukturu České republiky. Jde často o fyzicky náročnou práci, a proto se u nás muži uplatňují zcela přirozeně v daleko vyšší míře. Pokud se však podíváme na srovnatelné pozice, pak ano, muži a ženy jsou u nás hodnoceni stejně. Pomocí kvartálních reportů hlídáme, aby nedocházelo k otevírání nůžek v odměňování mezi ženami a muži. To stejné platí v nabídce pracovních pozic, kdy chceme v užším výběru kandidátů mít alespoň jednu ženu. Někdy je to složité a nejde o dogma, protože pro řadu technických pozic ženy na trhu prostě nejsou. Naše snaha se propisuje i do řídících orgánů, takže máme mnoho žen ve vysokých manažerských rolích. Například klíčovou pozici Chief Services Officer vede Erika Vorlová.

ESG, ilustrační foto

Newstream pořádá diskusní snídani: Jak přežije ESG v krizové době

Redakce newstream.cz pořádá business breakfast na téma Jak přežije ESG v krizové době.

Přečíst článek

Jaký to má dopad?

Vidíme, že diverzita a inkluze jsou nezbytné prvky úspěšné, humánní kultury. Je to právě diverzita profesionálních zkušeností a názorů, která nám dává sílu. Proto vytváříme tolerantní prostředí, jsme otevření světu, a proto jsou diverzita s inkluzí součástí naší ESG strategie.

Během pandemie se povaha práce zásadním způsobem proměnila. Jak jste se na tento nový svět adaptovali?

Naší předností při nástupu pandemie bylo, že jsme si v digitalizaci s předstihem mnohé odpracovali. Naši lidé v terénu používali běžně tablety a třeba home office či digitální podpis byly u nás samozřejmostí už před covidem. Bylo to dáno i tím, že naše týmy působí téměř po celé republice. S pandemií se pak digitalizace naší práce rapidně zrychlila a prohloubila.

Zjistili jsme, že na home office umíme pracovat ještě ve větší míře, že online dokážeme řídit týmy i školit zaměstnance. Začali jsme mimo jiné naplno využívat aplikace Microsoft 365 a pro firemní průzkumy nevšedního pomocníka – chatbota Arnolda. S významným přechodem do online režimu nám pomohl i tým našich Digitálních ambasadorů. Ten tvoří zaměstnanci nadšení do nových technologií, kteří jsou připraveni poradit každému, kdo si neví rady s jakoukoli digitální otázkou.

Odborový šéf Josef Středula

Šéf odborů Středula: Nesvalujme inflaci jen na válku, rostla už před ní. Milionu Čechů hrozí chudoba

Blíží se doba, kdy řada lidí nebude mít na nenadále výdaje. A začne se to týkat i střední třídy, tedy lidí, kteří by se za chudé rozhodně neoznačili. Myslí si to šéf odborů Josef Středula, podle něhož by se firmy měly o své zisky dělit se zaměstnanci. Jinak hrozí, že veškerá tíha inflace dopadne právě na ně. „Nejde všechno hodit na válku, propad životní úrovně tu byl už předtím,“ říká dlouholetý odborář. Majitelé firem si podle něj vždy najdou peníze na luxusní služební auto, ale na adekvátní odměny zaměstnancům už nikoliv.

Přečíst článek

Která pracovní opatření jste si ponechali a která naopak zrušili?

S útlumem pandemie jsme nezrušili téměř nic a ani to neplánujeme. Naopak. Pokud jde například o práci z domova, tak mnohé firmy se postupně vrací k určování celofiremních pravidel. U nás řízení home office v týmech ponecháváme manažerům a nadále většinu vzdělávacích akcí uskutečňujeme online. Vnímáme to jako vhodnou ekonomickou i ekologickou variantu. Problém jsme pojali jako šanci, kterou se nám podařilo využít a nové způsoby práce se v GasNetu staly běžným standardem. Jsem za to na naše lidi opravdu hrdá.

Sama jste zmínila projekt Czechitas, která se věnuje vyššímu zapojení žen do sektoru IT. Jak se daří mladým ženám v tomto sektoru uchytit?

Podíl žen v IT v Česku se uvádí okolo 10 procent. V GasNetu je to 15 procent, což přičítáme i naší inkluzivní firemní politice. Co se týče spolupráce s Czechitas, tak ta je poměrně komplexní. Organizaci poskytujeme nejen finanční podporu pro vzdělávání žen, ale v rolích lektorů a mentorů se do edukace dobrovolně zapojují také naši zaměstnanci. Současně využíváme možnosti Czechitas pro zvyšování kvalifikace našich kolegyň. Například těch, které se vracejí do práce po mateřské dovolené. S novou kvalifikací se pak daleko lépe uplatní v technických pozicích, kde jsou pro firmu přínosem v souvislosti s technologickým rozvojem.

Když už mluvíme o vzdělávání, ještě máte projekt Elixír do škol. Oč jde?

Elixír do škol je organizace, která učí učitele učit inovativně. Chceme, aby učitelé uměli motivovat žáky ve výuce technických a přírodovědných oborů. Na začátku naší spolupráce s Elixírem stála snaha podpořit výuku těchto předmětů na základních a středních školách. S pandemií a nutností rychlého přechodu do online výuky se pak informační technologie defacto staly součástí každého předmětu. Proto jsme v uplynulých dvou letech s Elixírem podporovali především digitální centra, která učitelům poskytovala odbornou podporu s online výukou.

Sběraatelství

Lukáš Kovanda: Před inflací nejlépe ochrání sbírky známek. Nebo vína!

Inflace trhá rekordy. Zdražuje vše, základních potravin nevyjímaje. Penzisté se proto ještě letos dočkají i třetí valorizace důchodů. Překvapivě nejlépe se jde pádivé inflaci bránit sbíráním známek, vína či umění.

Přečíst článek

A letos?

V letošním roce jsme se stali partnery mezinárodní konference Science on Stage. Pro učitele jsme ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky připravili seminář o výuce udržitelnosti v energetice a dodali jim vzdělávací podklady pro výuku tématu. Technologické obory mají jednoznačně výjimečnou budoucnost, výjimečně budou i ohodnocovány, takže věříme, že poroste zájem o jejich studium. Naší snahou je se na tom koncepčně podílet a měnit tak budoucnost evropského plynárenství směrem k udržitelnosti založené na nových technologiích a odbornosti lidí, kteří vidí svět v souvislostech.

Helena Steinerová

V HR týmu GasNet vede tým Recruitment & Development. Zodpovědností Helenina týmu je i rozvíjet Social oblast v rámci firemní ESG strategie. V minulosti zastávala vedoucí pozice v mezinárodních společnostech Accenture či Deutsche Börse. Je maminkou devítileté Barunky, milovnicí brazilské hudby a románských jazyků.

Robert Habeck

Dalibor Martínek: Co bude, až Putin vypne plyn? Políbíme prsten Němcům

Sledujte německého ministra hospodářství Roberta Habecka. Stal se z něj hrdina podobný legendárnímu Jean-Paulu Belmondovi. Chvilku je tady, pak zase tam, hasí jeden průšvih za druhým. Tedy, vlastně hasí jediný, ale klíčový průšvih. Plyn. V Arábii dojednával kontrakty zkapalněného plynu, který by nahradil ten ruský. Začátkem března dohodl výstavbu terminálu v severoněmeckém Brunsbüttelu nedaleko Hamburku.

Přečíst článek

Jozef Síkela (STAN), ministr průmyslu a obchodu

Plyn bude, dohlédnu na to. Zásobníky naplníme nejméně z 80 procent, klidní vášně ministr Síkela

Zásobníky plynu v České republice budou před topnou sezonou naplněné nejméně z 80 procent. Mimořádným opatřením o tom rozhodl ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jozef Síkela (za STAN). Dosud měly být před zimou zásobníky naplněné nejméně z 30 procent. Síkela to řekl ve čtvrtek v České televizi. Stát podle něj připraví kompenzace pro obchodníky, které budou krýt rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Hlavním tématem letního čísla magazínu Newstream CLUB je Česko-Slovensko, s podtitulem Dvě země, jeden trh. 

V rozhovoru se představuje Karel Vágner, marketér a podnikatel v řadě úspěšných projektů, známý také spoluprací s manželkou a úspěšnou modelkou Simonou Krainovou.

Další osobnosti jako Igor Rattaj se zamýšlejí nad rozdíly mezi podnikáním v Česku a na Slovensku. O umělé inteligenci hovoří česko-slovenská investorka Andrea Ferancová Bartoňová, o veřejnosti a kultuře slovenský bestsellerista Jozef Karika. Uznávaný chef Marcel Ihnačák prozrazuje, která z obou kuchyní je „lepší“. Marketér Milan Šemelák s klientem Williamem Rudolfem Lobkowiczem mluví o tom, jak přetvořit odkaz šlechtického rodu do moderní doby.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí. 

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Milan Kilik

Coworkingová centra nakonec budou vítězi pandemie, říká šéf pražského HubHubu

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme