Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Chaloupková z ČEZ: Boříme mýty, že jaderná energetika není pro ženy

Michaela Chaloupková
ČEZ, užito se svolením
Cristina Muntean

Nerovnost odměňování žen je celospolečenský problém nejen v ČR, ale napříč Evropou. V určitých sektorech, které jsou tradičně vnímané jako mužské, jako například výroba, stavebnictví, či energetika, musí firmy a její management pracovat o to intenzivněji, aby tyto rozdíly odstranily. Jak na to jde energetickému gigantu ČEZ? O tom jsme hovořily s Michaelou Chaloupkovou, členkou představenstva ČEZ, ředitelkou divize správa a Chief Sustainability Officer.

Reklama

Jste významným zaměstnavatelem v ČR. Jaký trend chcete udávat pro další firmy a celou českou společnost z pohledu podpory žen v práci a ve vedení?

Větší zastoupení žen ve vedení společností je téma, které se diskutuje dlouhodobě. V současnosti se v podnikatelském světě začíná řešit ještě intenzivněji vzhledem k požadavkům evropské legislativy. 

Skupina ČEZ si už před několika lety stanovila jako jeden ze svých strategických cílů 30% zastoupení žen v managementu a intenzivně na jeho splnění pracujeme. Není to jednoduché. Energetika je širokou veřejností stále ještě vnímaná jako dominantně mužské prostředí. A, jak vyplynulo z našeho průzkumů z roku 2021, samy ženy k ní mají spoustu předsudků. Snažíme se proto, abychom intenzivní komunikací toto vnímání změnili.

V roce 2023 jsme například spustili náborovou kampaň zaměřenou na přivedení žen do energetiky. V náborové kampani prezentujeme úspěšné příběhy našich kolegyň, které pracují na různých pozicích a projektech. Tímto způsobem chceme komunikovat energetiku jako atraktivní obor budoucnosti a inspirovat další ženy. Souběžně s tím se soustředíme na snižování rozdílů v odměňování tam, kde nejsou opodstatněné, a na adaptaci pracovního prostředí tak, aby pro všechny bez rozdílu bylo bezpečné, přívětivé a stimulující ke kariérnímu růstu.

Equal Pay Day 2023: Rovné příležitosti pohánějí ekonomický růst a posilují demokracii

V pořadí již 14. ročník legendární pracovně-zážitkové konference Equal Pay Day, která upozorňuje na existující rozdíl v odměňování žen a mužů v Česku, v neděli skončil. A 15. ročník už se přípravuje. Konat se bude 11. a 12. dubna 2024.

Přečíst článek

Jak konkrétně podporujete své ženy, od expertek s ambicemi vést lidi až po ženy, které už v managementu jsou?

Zaměřujeme se na odstraňování vnějších i vnitřních bariér kariérního růstu žen. Základem je pravidelné sledování, měření a analyzování souvisejících ukazatelů. Pomáhá nám to správně vybrat ty nejlepší nástroje a sledovat jejich dopad.

Z těch vnějších bariér, které mají zdaleka největší dopad na kariéru žen, je to rodičovství. To ostatně potvrzuje i náš interní průzkum mezi zaměstnankyněmi. Považujeme za důležité zajistit kontinuitu kontaktu firmy s rodiči, kteří čerpají mateřskou a/nebo rodičovskou dovolenou.

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná energetika není jen pro chlapy. ČEZ zdvojnásobí počty lidí v divizi, posílí podíl žen

Energetická společnost ČEZ posílí svá oddělení jaderné energetiky. V příštích deseti letech přijme zhruba 2600 nových zaměstnanců do stávajících jaderných elektráren a do týmů připravujících nové bloky. Nyní společnost v jaderné energetice zaměstnává kolem 2900 lidí, uvedla mluvčí ČEZ Alice Horáková. Skupina ČEZ zaměstnává v Česku více než 22 700 lidí.

Přečíst článek

Jedním z realizovaných opatření je zajištění zachování přístupu do e-mailových schránek těchto zaměstnanců a přístupu do firemní sítě včetně možnosti účastnit se vybraných rozvojových školení organizovaných pro zaměstnance. V roce 2023 jsme také nabídli těm, kteří se v dohledné době chystají vrátit se do práce, unikátní program Akademie pro rodiče. Účastnice akademie se zaměřily na posílení kompetencí souvisejících se skloubením a vyvážením pracovního a rodinného života.

Průběžně také doplňujeme nabídku prorodinných benefitů, mezi které patří třeba firemní školka, příměstské tábory, sleva na využití hlídací a úklidové služby nebo dny volna navíc pro rodiče samoživitele zakotvené v kolektivní smlouvě. Posílili jsme též postavení žen doplněním zásady stanovení mezd zaměstnankyň a zaměstnanců, vracejících se po mateřské a rodičovské dovolené v souladu s pravidly pro rovné odměňování.

Vytváříme a využíváme příležitosti ke zviditelnění našich kolegyň. Ukázkou může být naše výzva a podpora k zapojení do programu pro ženy v jaderné energetice The Lise Meitner Programme Mezinárodní agentury pro atomovou energii, do něhož se v loňském roce v celosvětové konkurenci prosadila jedna za našich fyziček jaderné elektrárny Temelín.

K překonávání vnitřních bariér pak vedle již standardního mentoringu a koučinku nabízíme rozvojové nástroje reflektující specifické potřeby žen. Velmi důležité je také posilovat vzájemnou podporu a spolupráci žen. Jednou ze skvělých příležitostí networkingu je účast na konferenci Equal Pay Day, kam naše ženy zveme. 

Šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš má za rok 2021 nárok na odměnu ve výši 34,9 milionu korun.

Osm členů představenstva ČEZ dostane plnou výši odměn, rozdělí si 135 milionů

Všech osm členů představenstva energetické společnosti ČEZ má nárok na plnou výši roční odměny za loňský rok. Celkem si tak rozdělí téměř 135 milionů korun. Nejvíc dostane šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš, který má nárok na téměř 34,9 milionu korun. Vyplývá to ze zprávy o odměňování, kterou společnost zveřejnila na webu. Energetická skupina ČEZ měla v loňském roce čistý zisk 9,9 miliardy korun, meziročně byl o 81 procenta vyšší.

Přečíst článek

Na co slyší mužští kolegové, když se řeší rovnost platů či rovné postavení a příležitosti pro ženy, a co je naopak otravuje či děsí?

Právě odměňování je jedna z oblastí, na které lze jednoznačně demonstrovat vzniklé nerovnosti. Od roku 2021 pravidelně provádíme interní detailní analýzu rozdílů v odměňování a současně zvyšujeme informovanost a vzdělávání manažerů v tématu srovnatelné mzdy. V procesu úprav mezd a plánování osobních nákladů zavádíme zobrazení hodnoty mzdy na srovnatelných funkcích, což dále zvyšuje transparentnost a srozumitelnost pro vedoucí zaměstnance. Je to takový startovací můstek pro další vzdělávání v tématu rovných příležitostí.

Naši kolegové občas prezentují své obavy z možného protěžování žen. Proto podporujeme intenzivní diskusi na téma rovných příležitostí a ukazujeme příklady, kdy větší rozmanitost týmů skvěle funguje. A nemusí se jednat jen čistě o genderové složení, ale také například o věkovou diverzitu.

Proč jste se rozhodli podpořit Equal Pay Day a Empower Day jako hlavním partnerem?

Konferenci Equal Pay Day letos podporujeme už podruhé, protože podle nás rozdíly v odměňování do společnosti 21. století zkrátka nepatří. Je potřeba vést diskusi nad příčinami stále vysoké mzdové nerovnosti v Česku a hledat způsoby, jak ji účinně snížit.

Letos jsme partnery mentoringového programu Empower Day. Ve Skupině ČEZ považujeme mentoring za jeden z klíčových nástrojů pro předávání a sdílení odborných znalostí a zkušeností mezi zaměstnanci. Příležitost získat mentorský vhled od úspěšných a inspirativních žen má pro naše zaměstnankyně velký význam a může jim pomoci s osobním i profesním rozvojem. Mentoring podporuje kulturu neustálého učení a inovativního přístupu, což je v současném rychle se měnícím pracovním prostředí důležité.

Setkání signatářů a podporovatelů Women's Empowerment Principles WEPs

Rovnost znamená byznys: Diverzita a rovnocenné podmínky mají své obchodní opodstatnění

Podle Gender Equality Indexu dosahuje v České republice podíl žen mezi členy představenstev největších kótovaných společností a dozorčích rad pouhých 21 procent. V porovnání se zeměmi EU se tak ČR nachází na 20. místě. Spolu se 17,7procentním rozdílem v odměňování v neprospěch žen patříme na evropském kontinentu k těm horším. Na sedmém setkání signatářů a podporovatelů Women's Empowerment Principles (WEPs) s podtitulem Rovnost znamená byznys se hovořilo především o tom, proč jsou změny tak pomalé a těžko se prosazují a jak přesvědčit ty, kteří mohou změnu urychlit. Panelovou diskuzi vedla Radmila Pinkavová Jirkovská, která se nedávno ujala role evropské koordinátorky WEPs.

Přečíst článek

Na jaké kompetence se zaměřujete primárně letos v rozvoji svých lidí? Jaký fokus očekáváte v následujících letech? 

Energetika prochází masivní transformací, ať už jde o přechod od klasické výroby směrem k bezemisní, anebo například o digitalizaci distribuce. Abychom podpořili naše zaměstnance na této cestě, zaměřujeme se právě na práci se změnou.

Posilujeme jejich kompetence zejména ve zvládání stresu a udržení energie, nebo v ochotě jít mimo svoji standardní zónu komfortu. Ukazujeme, jak přijímat rizika, inspirovat svým příkladem, motivovat a ovlivňovat chování svých lidí v týmu. Chceme, aby naši zaměstnanci dokázali vyhledávat příležitosti pro zlepšení a další rozvoj jak interních procesů a produktů firmy, tak sami sebe.

Z hlediska strategického myšlení se zaměřujeme na dovednost adekvátního rozhodování, efektivní práci s informacemi, řízení projektů, tvorbu vize svého útvaru nebo zadávání SMART cílů. To všechno v podmínkách nejistoty a neustále se měnícího prostředí. V oblasti leadershipu je to pak zvládání situačních stylů vedení, řízení týmu ve změně nebo zvládání techniky práce s individuální motivací včetně kontinuální podpory druhých. Trénujeme naše leadery ve vedení náročných manažerských rozhovorů se členy svých týmu včetně umění zpětné vazby.

Kvóty nejsou fér. Lidé mají dostávat příležitost podle svých schopností, říká Marco Iannaccone, General Manager a místopředseda představenstva, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Marco Iannaccone z UniCredit Bank: Kvóty nejsou fér. Lidé mají dostávat příležitost podle svých schopností

Na pražské konferenci o diverzitě pořádané byznysovým portálem newstream.cz zazněly příběhy o nerovných příležitostech ve firmách i o nedostatečné odvaze žen usilovat o stejné platy, jako mají muži. Část velkých firem se nicméně už snaží tuto situaci měnit a vytváří prostředí, kde záleží na výkonu a schopnostech, nikoliv na tom, jak kdo vypadá nebo jakého je genderu, rasy, vyznání nebo kultury. Jednou z takovýchto společností je i UniCredit Bank. „Diverzita je obohacující pro všechny. Stejně tak i koncept udržitelnosti. To jsou pro nás klíčové věci,“ říká v rozhovoru generální manažer české a slovenské UniCredit Bank Marco Iannaccone.

Přečíst článek

Jaké je vaše hlavní sdělení pro české ženy?

České ženy jsou velmi vzdělané a stojí v popředí mnoha oblastí, od umění a kulturu po vědu a technologie. Jsou známé také svou schopností skloubit rodinné hodnoty s profesním životem a aktivně se podílejí na kulturním, veřejném životě a ekonomické prosperitě státu a rozvoji celé společnosti.

Ačkoli je v našem prostředí ještě spousta neopodstatněných společenských tlaků a stereotypů, přála bych českým ženám, aby našly odvahu být autentické, pravdivé k sobě samým s dostatkem sebeúcty, vzájemné podpory a odvahy jít si za svými sny a navázaly tak na všechny odvážené, silné, neústupné vizionářky, které nám, moderním ženám, vyšlapaly cestu od plotny ke vzdělání, pracovním příležitostem, ekonomické nezávislosti, jednoduše ke svobodě a svébytnosti.

Konference Equal Pay Day proběhne ve čtvrtek–pátek 11. a 12. dubna 2024. Newstream je mediálním partnerem akce. Více o akci se dozvíte na jejím webu.

Firmy mají tři roky na to, aby vyřešily nerovné odměňování, zaznělo na konferenci Equal Pay Day

Nespravedlivé rozdíly v platech mužů a žen vedou později k nespravedlivým rozdílům v penzích. Jsou i důvodem, proč ženy s nízkými platy neodcházejí od násilných partnerů. Je proto nutné, aby zmizely genderové rozdíly v odměňování a ženy získaly větší sebevědomí a odvahu si říci o zvednutí platu či odejít ze špatného vztahu. Aktivita musí vycházet nejen od žen samotných, ale i od firem, organizací a také od státu, zaznělo na 14. ročníku konference Equal Pay Day, která se koná v Praze až do neděle.  A že jde o aktuální téma, potvrzuje i ve čtvrtek schválená směrnice Evropského parlamentu o transparentnosti odměňování ve firmách.

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.

Témata související s realitami:

Reklama

Související

Kvóty nejsou fér. Lidé mají dostávat příležitost podle svých schopností, říká Marco Iannaccone, General Manager a místopředseda představenstva, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Marco Iannaccone z UniCredit Bank: Kvóty nejsou fér. Lidé mají dostávat příležitost podle svých schopností

Přečíst článek
Kamila Makhmudová

Rovnost v odměňování je právem každé ženy, říká finanční ředitelka Raiffeisenbank

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme