Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

S novým stavebním zákonem vejde v platnost šest nových prováděcích vyhlášek

ilustrační foto
Central Group
 ČTK

Současně s novým stavebním zákonem v pondělí nabude platnost šest nových prováděcích vyhlášek. Zruší některé zastaralé technické parametry na výstavbu, upravují způsob vypracování dokumentace, stanoví obce, ve kterých se budou nacházet stavební úřady a vymezí jejich správní obvody. Dále zřizují způsob vkládání projektové dokumentace do nového informačního systému. Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. června roku 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů.

Reklama

Cílem vyhlášky o požadavcích na výstavbu je podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) požadavky zpřehlednit a zajistit zrychlení výstavby. Vyhláška například snižuje nároky na oslunění, parkovací místa nebo ruší nutnost oddělovat toalety předsíní. Také definuje takzvaný byt s univerzálním standardem. Tento standard představuje základní, nejnižší prostorové požadavky, které mohou uspokojit většinu obyvatel a dají se použít při běžné bytové výstavbě. Hlavním požadavkem standardu je možnost zajištění manipulačního prostoru o velikosti kruhu o průměru nejméně 1,2 metru ve všech místnostech.

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj,

Dalibor Martínek: Stavební řízení v Česku míří ke kolapsu. Ministr Bartoš asi žije na jiné planetě

Ivan Bartoš dva a půl roku na svém úřadě pro místní rozvoj „prokrastinuje“. Tváří se jako apoštol digitalizace, ale s tou zatím pohnul málo. Mezitím se těší na příští volby, průzkumy mu pořád dávají asi deset procent. Výsledkem jeho aktivity je, že se blíží kolaps stavebního řízení v Česku.

Přečíst článek

Podle vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů stanovuje obce, ve kterých se budou nacházet stavební úřady a vymezuje jejich správní obvody. Novou soustavu obecních stavebních úřadů tvoří 401 úřadů v obcích prvního a druhého typu, zrušeno jich bude šest. Společně se stavebními úřady v obcích s rozšířenou působností půjde o 607 stavebních úřadů. Rozhodování zůstane místním úředníkům.

S novým stavebním zákonem se od 1. července také zřizuje digitalizované stavební řízení. Vyhláška o podrobnostech provozu informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení definuje parametry a formu pro dokumentace vkládané do informačního systému. Zároveň popisuje způsob členění staveb a to, jak je evidovat v systému podle identifikačního čísla stavby.

Reklama

Upraví se i rozsah a obsah dokumentace a projektové dokumentace pro jednostupňové povolování zřízené novým stavebním zákonem a obsah územně analytických podkladů a struktura zásad územního rozvoje. Navrženy byly nové formuláře a jejich vzory. Žádosti budou muset být nově strojově čitelné a formuláře mají různé barevné odlišení.

Nový stavební zákon nabyl pro některé větší vyhrazené stavby jako dálnice účinnosti letos 1. ledna, nyní začne platit také pro pozemní stavby, mezi které patří bytové a rodinné domy či kanceláře. Zavede například jedno stavební řízení, a zruší tak duální povolování řízení územního a stavebního. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka, nastaví se také lhůty pro vyřízení povolení. Stavební řízení bude pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů.

Vyhlášky, které vchází v platnost s novým stavebním zákonem

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů Stanoví obce, které vykonávají působnost obecních stavebních úřadů, a dále správní obvody obecních stavebních úřadů
Vyhláška o dokumentaci staveb Upravuje rozsah a obsah dokumentace a projektové dokumentace pro jednostupňové povolování
Vyhláška o požadavcích na výstavbu Sjednocuje některé technické požadavky do jednoho předpisu a mění některé technické parametry na výstavbu.
Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona Navrhuje formuláře a další vzory, aby byly uživatelsky přívětivější
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu Upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů či obsah a strukturu zásad územního rozvoje, územního plánu a změny územně plánovací dokumentace
Vyhláška o podrobnostech provozu informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení Upravuje způsob vkládání projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, způsob členění staveb a podrobnosti provozu informačního systému

 

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Reklama

Související

Bojíme se, vzkazují stavební úřady ministerstvu. Kolem digitalizace stavebního zákona panuje nervozita

Přečíst článek
Jan Šebesta a redaktoři Newstream.cz při natáčení podcastu Realitní Club

Zrychlí v Česku výstavba? Pro nové úřady nejsou peníze ani lidé. Zbývá se jen modlit

Přečíst článek
Klára Dostálová, exministryně pro místní rozvoj

Klára Dostálová: Stavební zákon, který ministr Bartoš předělal, bude dál brzdit výstavbu bytů

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme