Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Tomáš Salomon: Pokles sazeb se nemusí propsat jedna k jedné do ceny hypoték

Tomáš Salomon, šéf ČS
Česká spořitelna, užito se svolením
Dalibor Martínek

Šéfuje největší české bance již osm let. Tomáš Salomon je také spolu s několika podnikateli iniciátorem projektu Druhá ekonomická transformace. Česko už nemůže být montovnou, růst musí založit na větší přidané hodnotě, říká. Jak toho dosáhnout? Česká spořitelna investuje do programu finančního vzdělávání dětí, má ambici dosáhnout na všechny školáky. V letošním roce čeká pokles úrokových sazeb hypoték, zároveň jeho firma dál masivně investuje do nájemního bydlení. „Máme rozestavěno sedm set bytů a do dvou let budeme na tisícovce,“ říká šéf České spořitelny. Ta za letošní první čtvrtletí dosáhla zisk 5,7 miliardy korun, meziročně o 73 procenta víc.“ 

Reklama

Před půl rokem jste byl jedním z mluvčích na konferenci Hospodářské komory a Svazu průmyslu, za účasti premiéra Fialy, Česko na křižovatce. Už jsme vyjeli z této pomyslné křižovatky směrem k prosperitě?

Nevím, jestli spíš nekroužíme po kruhovém objezdu, místo abychom vyrazili jasným směrem. Stále věnujeme více energie tomu, jak přerozdělit existující koláč našeho bohatství a méně energie dáváme do debaty o tom, jak ten koláč zvětšit a jak v dlouhodobém horizontu zvýšit ekonomický výkon České republiky.

Je cestou k větší prosperitě vzdělávání? Ve kterém se Česká spořitelna výrazně angažuje…

Nechtěl bych, aby to znělo nějak negativně, ale dosud nikdo nevymyslel lepší cestu k prosperitě, než je hospodářský růst. Je to zatím jediný ověřený způsob, jak zajistit vyšší životní úroveň lidí. Což by mělo být primárním cílem politických reprezentací, aby získaly důvěru občanů. Pozor, hospodářský růst se nevylučuje s udržitelností. Růst musí být udržitelný v širokém slova smyslu nejen v tom environmentálním. Vzdělání v té či oné formě ovlivňuje hospodářský růst z více než jedné třetiny.

Podle řady výzkumů existují tři základní faktory udržitelného hospodářského růstu – infrastruktura, vzdělaná pracovní síla a podnikavost s inovacemi. V oblasti infrastruktury vláda odvádí dobrou práci, když se soustředí primárně na digitální a dopravní infrastrukturu. Nicméně infrastruktura představuje jen zhruba patnáctiprocentní faktor ekonomického růstu.

Pětadvacet procent růstu reprezentuje vzdělaná pracovní síla. Tam je vliv vzdělání zásadní, a nejen co se týče kvality standardního školství, ale také kvality celoživotního vzdělávání, otevřenosti celého systému rekvalifikacím, upskillingu a reskillingu. Technologické změny jsou tak dynamické, že málokdo dnes vystačí s jedinou kvalifikací celý pracovní život.

Nicméně vzdělání silně ovlivňuje i třetí klíčový faktor růstu, kterým je míra podnikavosti a inovativnosti. Jde o to vytvořit atmosféru, aby se lidé nebáli podnikat, aby se nebáli riskovat. Aby malé a střední firmy cítily podporu. Aby měli mladí lidé chuť podnikat a riskovat, než aby hledali teplé místo ve státní správě, jakkoli i tam jsou samozřejmě potřeba kvalitní a vzdělaní experti.

Marek Blaha, šéf ČS Dostupné bydlení

Spořitelna chce stavět levné byty s obcemi, šéfuje to Marek Blaha

Postavit stovky až tisíce bytů pro užitečné profese jako jsou učitelé, zdravotníci, policisté a podobně. To je ambiciózní cíl České spořitelny, která na to zakládá novou firmu Dostupné bydlení.

Přečíst článek

Takže evidentně souzníte s myšlenkou vašeho předchůdce Pavla Kysilky, který byl také šéfem České spořitelny, když říká, že jedinými zdroji rozvoje jsou inovace a práce…

Je to tak. Výkon jakékoliv ekonomiky je dán produktivitou. Inovace přímo ovlivňují produktivitu, ať už je to robotizace, nebo větší podpora vědy a výzkumu. Počet vzdělaných pracovníků přímo ovlivňuje schopnost inovovat. To je jednoduchá násobilka. Jestli chceme ekonomický růst, vyšší životní úroveň, podporujme vzdělávání. A zároveň otevřeme dveře vzdělaným pracovníkům ze zahraničí. Jsme bezpečná země, a měli bychom toho využít. Z tohoto pohledu jsme křižovatkou Evropy, nejsme kruhový objezd. Lákejme mozky, a pojďme tím proti směru demografické křivky. První porevoluční model konvergence naší ekonomiky k té západní, založený na levnější pracovní síle, se po třiceti letech vyčerpal, nyní musíme nastartovat nový model a položit základy druhé ekonomické transformace.

Zohledňuje Česká spořitelna schopnost firem inovovat, například ve formě nižších úroků půjček?

Úspěch České spořitelny je pupeční šňůrou spjat s úspěchem české ekonomiky. Jedním z našich veřejných příslibů v oblasti podpory finančního zdraví a prosperity je, že do roku 2025, kdy oslavíme dvousetleté výročí, podpoříme padesáti miliardami zvýhodněných půjček právě české firmy, které usilují o inovační transformaci. Další veřejné přísliby se pak týkají podpory finančního zdraví individuálních klientů a domácností. Chceme, aby všichni naši klienti měli alespoň minimální finanční rezervu, vytvářeli rezervu na důchod a dokázali své půjčky splácet v klidu.

Přibývá lidí, kteří mají problém utáhnout měsíční výdaje?

Ano. Vidíme dlouhodobě, že řada domácností má problémy utáhnout své výdaje. Problém existoval už před covidovou krizí. Už tehdy jsme viděli zhruba čtvrtinu domácností, které neměly téměř žádné rezervy a hospodařily takříkajíc ze dne na den. V průběhu pandemie se počet ohrožených klientů ještě zvýšil. Daří se nám jim pomáhat skrze osobní finanční poradenství a dnes se počet těchto klientů opět pohybuje okolo čtvrtiny v rámci naší klientské báze. Těm nejvíce ohroženým klientům pomáháme s čerpáním státních sociálních dávek.

Zároveň platí, že tak jako byla dříve etalonem finančního zdraví vkladní knížka, dnes platí, že novým spořením jsou pravidelné investice. Snažíme se v rámci našeho poradenství motivovat klienty, aby investovali pravidelně klidně jen pár set korun měsíčně, protože jen pravidelné investice vám vytvoří dlouhodobou finanční rezervu, kterou vám neznehodnotí inflace. Zároveň odměňujeme klienty, kteří pravidelně investují lepší sazbou na spořícím účtu. Hodně nám v tom pomáhá naše digitální bankovnictví George, přes něhož už klienti realizují polovinu akciových investic.

Zlepšování finančního zdraví klientů a prosperity firem, je naší klíčovou strategií. Zatímco ještě před pár lety bylo klíčovou metrikou pro odměňování našich poradců, kolik kdo z nich prodal úvěrů. Dnes o jejich prémiích rozhoduje významně i to, jak se jim daří zvyšovat finanční zdraví klientů, které mají ve svém portfoliu.

Projekt nájemního bydlení Opatov II na Praze 11.

Česká spořitelna s Kooperativou koupí další projekt s 300 nájemními byty v Praze. Tentokrát na Opatově

Nejnovější nákupy České spořitelny a Kooperativy ohledně nájemních bytů se týkají bytového projektu Opatov II na Praze 11. Na jeho odprodeji se po dlouhém vyjednávání domluvily se společností Sekyra Group, která současně bytovky pro ně postaví. Zúčastněné strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat. Pravděpodobně to ale bude letos jedna z největších transakcí pro dlouhodobý pronájem typu (BTR – build to rent) v Česku.

Přečíst článek

Jaké bude v letošním roce ekonomické zdraví České spořitelny, v době, kdy ekonomický růst země limituje k nule?

Prosperita České spořitelny je spjata s prosperitou našich klientů i celé společnosti. Nebude-li prosperovat Česko, nebudeme prosperovat ani my. Proto podporujeme růst finančního zdraví, ekonomické prosperity, finančního vzdělávání a mladé generace, abychom společně žili v zemi jejíž budoucnost bude vždy silnější než její minulost.

Jak přesně funguje vaše podpora finančního vzdělávání dětí?

Od roku 2017 jsme pro základní školy realizovali zážitkový výukový program finančního vzdělávání Abeceda peněz, který získal ministerskou akreditaci a před pandemií do něj bylo zapojeno několik tisíc základních škol. Pandemie nám ukázala, že pokud chceme finanční vzdělávání dostat skutečně do všech základních a středních škol musí jít o hybridní program, přístupný také online. Aktuálně proto finalizujeme redesign celého projektu tak, abychom v roce splnili náš veřejný příslib a ke kvalitnímu finančnímu vzdělávání měli přístup všichni žáci a studenti základních a středních škol.

Česká spořitelna se také pustila do investic do nájemního bydlení. V jaké fázi jste v tomto segmentu, jaké máte cíle?

Má to více aspektů. Jednak se v Česku málo staví. A povolování výstavby trvá strašně dlouho. Například v Praze se nestaví ani tolik bytů, kolik by bylo potřeba pro běžnou amortizaci bytového fondu. A do Prahy přitom přichází čím dál víc lidí. Když roste poptávka, ale ne nabídka, rostou ceny. A tím významně klesá dostupnost bydlení. A to v celé republice, v Praze a ve velkých městech významně. Kvůli vysokým sazbám řada domácností odložila investice do nákupu nemovitostí. Není se čemu divit, že se realitní a s ním spojený hypoteční trh v posledních dvou letech zastavil. V letošním roce se to otáčí. Lidé zase začínají věřit v budoucnost, sazby budou postupně klesat. Asi ne moc rychle, protože cena „dlouhých peněz“ se příliš nemění.

Zaznívají obavy některých ekonomů, že západní ekonomiky budou v letošním roce i v těch budoucích čelit dalším proinflačním tlakům…

Česká národní banka v současnosti plní své inflační cíle. Pokud se to potvrdí v následujících měsících, není důvod, aby ČNB sazby nesnižovala. Myslím, že ke konci roku budeme někde mezi třemi a čtyřmi procenty. Ne nutně se to musí propsat jedna k jedné do ceny hypoték, protože cenotvorbu hypoték ovlivňuje spíše než výše 14denní repo sazby výše 3 - 5letých sazeb, jejichž výše zůstala beze změny. Jak se bude vyvíjet inflace v letošním roce nikdo přesně neví, ale myslím, že se v celoročním průměru můžeme dostat mezi dvě až tři procenta. Ale stát se samozřejmě může cokoliv.

výročí rozšíření EU

Stanislav Šulc: Dvě dekády nepochopení. Češi v EU stále tápou a budou dál

Vrchnost, úřad, abstraktní a vzdálená entita, která rozhoduje o nás bez nás bez respektu a znalosti našich specifik. Takto vnímá velká část českých občanů Evropskou unii i dvě dekády po vstupu do tohoto nadnárodního politického celku. A veškerá debata se smrskla na to, jestli nám EU dává dostatek peněz jako bolestné. ČR je tak po dvou dekádách tápající, nikoli tepající srdce Evropy.

Přečíst článek

Pojďme ještě na chvilku k vašim realitním aktivitám. Před dvěma roky jste založili dceřinou společnost Dostupné bydlení České spořitelny. Kolik máte bytů, a jaký je cíl?

Chceme podpořit rozvoj trhu s nájemním bydlením, zejména s bydlením pro potřebné profese jako jsou učitelé nebo zdravotní sestry, a tím pomoci k růstu dostupnosti bydlení obecně. Dostupné nájemní bydlení definujeme jako to, kde je nájemné zhruba dvacet procent pod tržním průměrem. Hodně se inspirujeme v Rakousku a ve Vídni, kde naše mateřská Erste Group ve spolupráci s municipalitami vystavěla a provozuje desítky tisíc dostupných nájemních bytů. Jsem přesvědčen, že cestou ke zvýšení dostupnosti bydlení je i změna mindsetu Čechů, kteří jsou pořád silně fixováni na vlastnické bydlení, přitom nájemní bydlení představuje v západní Evropě zhruba třetinu bytového fondu, u nás je to sotva pětina. Po dvou letech, co jsme ve spolupráci s pěti municipalitami začali s výstavbou, máme rozestavěno více než sedm set bytů a do dvou let budeme na tisícovce. První nájemníci z řad potřebných profesí by se do nich měli nastěhovat už příští rok. Ale podtrhuji, Česká spořitelna nikdy není tím, kdo vybírá konkrétní nájemníky, to je vždy rozhodnutí dané municipality či partnera, jakým je v případě našich pražských projektů například Motolská nemocnice, jejíž sestry a zdravotníci budou bydlet v jednom z našich pražských projektů.

Na českém trhu vznikla nová banka, založená na finančně poradenské společnosti Partners. Ta má téměř dva tisíce poradců, kteří zajišťovali získávání finančních produktů i pro Českou spořitelnu. Jak nyní tato spolupráce vypadá, když tito poradci pracují pro svou vlastní banku?

Vnímám to jako přirozený vývoj, kdy se Partners po letech úspěšného fungování jako externí prodejní síť rozhodli stát tradiční bankou. Spolupracovali jsme s nimi mnoho let na externím prodeji našich produktů, a je pochopitelné, že když jsou nyní bankou, budou se soustředit na vlastní prodej a budování vlastní klientské báze. Naše spolupráce s Partners přirozeně končí, protože konkurenti si obvykle navzájem nepřeprodávají své produkty.

Znamená to, že začnete zvětšovat síť vašich vlastních finančních poradců?

Spořitelna je na externím prodeji závislá relativně málo. Máme rozumně nastavený podíl mezi prodejem, který realizují naši poradci a prodejem, pro nějž využíváme externí obchodní sítě. Nemáme v plánu zvětšovat počet poradců. Věříme v kombinaci fyzického a digitálního poradenství. Daří se nám budovat a efektivně využívat možnosti hybridního poradenství, kdy klienti dostávají stejně kvalitní poradenství od svého poradce, jako je to, které dostanou v mobilní aplikaci George.

Přeji Partners Bance hodně štěstí v budování plnohodnotné banky. Je to běh na dlouhou trať, který provází velmi přísné regulatorní požadavky na kapitál a neustálé a velmi vysoké investice do IT systémů. A zejména menší subjekty se při budování banky neobejdou bez silných investorů. Malé banky na českém trhu měly své investory, ale vidíme, že na trhu probíhá poměrně intenzivní konsolidace, kdy původní investory malých bank nahrazují velké tradiční banky. Raiffeisenbank koupila Equa banku, my jsme koupili portfolio Hello banky. Uvidíme, jak se v tomto smyslu situace na trhu ještě vyvine.

Anketa ekonomů: 20 let v EU. Využili Češi všechny možnosti k rozvoji?

Prvního května roku 2004 vstoupilo Česko do Evropské unie (EU) spolu s další devítkou zemí. Za oněch dvacet let v EU se životní úroveň Čechů v lecčems přiblížila úrovni západní Evropy a v některých parametrech země dokázala předehnat i některé členské země. Například Řecko, Portugalsko či Španělsko. A co se příliš nepovedlo?

Přečíst článek

Kolem hypoték, pro které si Češi opět začali chodit, je ještě jedno dění. Některé banky kvůli většímu zájmu klientů o refinancování kvůli klesajícím úrokům odmítají platit finančním poradcům provize. Je to i případ České spořitelny?

Říká se tomu úrokový turismus, kdy někteří externí poradci pravidelně vyzývají klienty, aby změnili banku, u které mají hypotéku a přešli ke konkurenci, protože poradce inkasuje provizi z každé takové změny smlouvy. To není správně. Když jsme jako první na trhu zavedli před pěti nebo šesti lety osmi nebo desetileté fixace, protože úroky byly nízko, tak to skoro padesát procent našich klientů využilo. Díky tomu překlenou období vysokých úrokových sazeb, které nebude nekonečně dlouhé, velmi dobře. Každopádně nechceme, aby smlouvy umožňovaly podporu hypotečního úrokového turismu.

Šest největších bank v Česku, včetně České spořitelny, jsou podle zákona nově zdaněny daní z nadměrných zisků. Poslanec Marek Benda nedávno prohlásil, že se mu nelíbí, že banky z této daně chtějí prchnout různými optimalizacemi. Jakou daň za rok 2023 zaplatíte a jak k této dani přistupujete?

Banky jsou vůbec největšími plátci daní v Česku a bankovnictví patří k odvětvím s nejsilnějším regulatorním dohledem na trhu. Z výsledků jakékoli daňové kontroly skutečně nemáme obavy, protože v případě tzv. windfall tax u nás k žádné optimalizaci nedošlo. Na fakt, že odhady výběru windfall tax jsou mnohonásobně přemrštěné, jsme představitele vlády osobně upozorňovali ještě předtím, než daň vstoupila v platnost. Zvýšení úročení spořících účtů, které windfall tax provázelo, pak nejenom znamenalo desítky miliard ve formě vyšších výnosů ze spoření pro klienty, ale také dodatečných více než 7,5 miliard pro stát v podobě 15ti procentní srážkové daně z úrokových výnosů. Jsem nicméně rád, že je zde přesto řada politiků, kteří chápou, že cestou k prosperitě Česka je dialog a spolupráce nejen s bankami, ale s firmami a průmyslem obecně. Na řadě ministerstev tento dialog už úspěšně probíhá a chci věřit, že s blížícími se volbami se zintenzivní, protože věřit v opak by znamenalo kapitulovat před populismem a ekonomickou krátkozrakostí.

Pavel Doležal: Kdo chce zbohatnout, ať podniká. Investování na zbohatnutí není

V České republice je nyní aktivních 350 investičních fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Pavel Doležal jich za 20 let aktivní kariéry založil přes 160. Před třemi lety prodal investiční společnosti Avant. Do čeho investovat ale klientům radí dál. Proč jsou nemovitosti pořád dobrou investicí? A jakým směrem se vydají ceny bytů, skladů a hal, prozrazuje Doležal v rozhovoru pro Newstream.

Přečíst článek

Martin Dočekal, majitel fondu Českých korporátních dluhopisů

Dočekal: Firemní dluhopisy neznamenají podvod. Je ale třeba dobře vybírat

Úrokové sazby v Česku postupně klesají a atraktivita dluhopisů se zase mění. Dvouciferných výnosů jako loni se ale už jen tak nedočkáme, říká v rozhovoru pro newstream.cz majitel fondu Českých korporátních dluhopisů Martin Dočekal.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Tomáš Jandík, Reico

Tomáš Jandík: Otevírá se okno pro investice do nemovitostí. Než ECB začne snižovat sazby

Přečíst článek
Česká spořitelna

Vyšší sazby ČNB přihrály bankám miliardové zisky. Čtveřice největších vydělala za čtvrtletí 15 miliard

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme