Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Právní rozklad: Neplacení vyšších záloh za energie může mít fatální důsledky. Dodavatel je v silnější pozici

Inflace, ilustrační foto
iStock
Dalibor Martínek

Mohou lidé nebo firmy odmítnout platit navýšené zálohy za energie? Jaké by z toho pro ně plynuly právní důsledky? Newstream oslovil renomovanou právní kancelář Havel & Partners a organizaci dTest, která stojí na straně spotřebitelů. Výsledek? Pro odběratele není povzbudivý. Svévole by se zákazníkům mohla šeredně nevyplatit, podle práva tahají za kratší konec.

Reklama

V první řadě, jak plyne ze sdělení právníků, zálohy skutečně může stanovovat jednostranně dodavatel. Zákazník nemá právní možnosti se jeho rozhodnutí bránit. „Zákon stanoví, že dodavatelé stanoví zálohové platby na dodávku elektřiny, plynu nebo tepelné energie nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné energie v následujícím zúčtovacím období. Stanovení jejich výše je na dodavateli,“ říká Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení dTestu.

Na snížení záloh dodavatelé nepřistoupí

Pokud by odběratel s novou, navýšenou výší záloh nesouhlasil, má jen dvě možnosti. Buď může zkusit se svým dodavatelem vyjednávat. Na nějaké snížení záloh však v současnosti dodavatelé rozhodně nepřistupují. A zákazník nemá žádnou právní možnost snížení prosadit. „Pokud je navýšení záloh v souladu s energetickým zákonem, pak reálně nemá zákazník žádnou šanci její výši změnit,“ tvrdí Ivan Rámeš, partner právní kanceláře Havel & Partners.

Šmelhaus k tomu dodává, že odmítnutí změn ve výši záloh ze strany zákazníka nemá vůči dodavateli žádné právní účinky. Druhou variantou je ukončení smlouvy a odchod k jinému dodavateli. Což je však v současnosti jednak nevýhodné, nové klienty teď nikde moc nevítají a rozhodně tam nebudou nižší ceny.

plynovod Nord Stream 1

Vypnutí Nord Streamu 1, srazilo do mínusu i americké akcie. Svět se bojí těžké evropské energetické krize

Americké akcie včera začaly obchodování růstem, nakonec je ale skolila zpráva Gazpromu, že neobnoví dodávky plynovodem Nord Stream 1, jak plánoval. Takový vývoj naznačuje, že svět se obává závažné evropské energetické krize, která může mít důsledky i mimo starý kontinent.

Přečíst článek

A někdy je to dokonce nemožné. Nové zákazníky už nepřijímá Pražská energetika nebo dokonce ČEZ. Kdyby přesto chtěl zákazník dodavatele změnit, jaké má možnosti? „Vypovědět závazek ze smlouvy jde kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu dni účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek,“ říká Šmelhaus.

Špatnou myšlenkou by bylo navýšené zálohy prostě neplatit

„Pokud zákazník opakovaně, dvakrát nebo vícekrát neuhradí zvýšené zálohy, pak je dodavatel oprávněn zákazníka odpojit od dodávek energií,“ vysvětluje Rámeš. Faktem však je, že dodavatel musí odběratele na případné odpojení opakovaně upozornit. „Pokud přijde doporučený dopis s upomínkou, jedná se obvykle o poslední varování před odpojením,“ tvrdí Šmelhaus.

Zákazník potom může mít na splacení poptávané částky pouze jednotky dnů, které ho budou dělit od odpojení. Odpojení od energií přitom nemusí být jediným neblahým důsledkem pro klienta. Jak říká Petr Šmelhaus: „Pokud zákazník skončí smlouvu s dluhem, vyzve ho dodavatel k jeho úhradě. Nezaplatí-li zákazník dobrovolně, může dodavatel dál pokračovat soudní cestou. Dluh se tak navýší o další náklady a v zákazník se v konečném stádiu může po pravomocném rozhodnutí soudu v nalézacím řízení ocitnout až v exekuci.“

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)

Energetickou krizi porazíme uhlím, věří Stanjura

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že těžba uhlí v OKD bude pokračovat i po roce 2023, pokud bude alespoň ekonomicky neutrální. Společnost OKD by tak mohla vytěžit veškeré zásoby uhlí.

Přečíst článek

Je tu ještě jeden aspekt vztahu mezi dodavateli energií a odběrateli. Někteří dodavatelé, jak bylo řečeno, přestali přijímat nové klienty. Mají na to právo? Odpověď opět nepotěší zákazníky.

„I když energetický zákon povinnost uzavírat smlouvy na dodávky energií přímo nestanoví, domníváme se, že omezení dodávek pouze na stávající zákazníky je možné jen z důvodů vyšší moci, případně pouze po velmi omezenou dobu, kdy je takové opatření odůvodnitelné s ohledem na újmu hrozící dodavateli,“ uvedl Šmelhaus. V současné době růstu cen energií tedy nikdo nepřibírání nových klientů dodavatelským firmám nezakáže.

Výroba keramiky

Firmám v keramickém průmyslu stouply účty za energie meziročně o 1000 procent

Podniky v energeticky náročném keramickém průmyslu v Evropě se snaží najít způsob, jak přežít současný závratný růst nákladů na energie. Některé modernizují pece, jiné mění pracovní dobu, další už ale musely omezit výrobu. Uvedla to agentura Reuters.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Ceny energií půjdou dolů. ČEZ zlevní elektřinu a plyn

Ceny energií půjdou dolů. ČEZ zlevní elektřinu a plyn. Kterých zákazníků se to týká?

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme