Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Myslíte, že na bitcoin finančák nemůže? Odborník radí, jak na zdanění kryptoměn

Kryptoměny v roce 2021
Pixabay
 Zlaťák

Jak se účtují a zdaňují různé transakce s kryptoměnami, přehledně shrunuje daňový odborník BDO Michal Proks.

Reklama

Řada lidí vydělává na obchodování s bitcoinem a ostatními kryptoměnami, někteří je přímo těží. Že nejde o oficiální měny, neznamená, že jsou to výdělky bez daně. Podle Michala Prokse, manažera daňového oddělení společnosti BDO, se i na kryptoměny vztahuje daňová povinnost.

K posouzení transakcí v kryptoměnách platí dle Generálního finančního ředitelství (GFŘ) poměrně jasná pravidla, která shrnuje relativně ustálený postoj české daňové správy ke kryptoměnám. Jaká tedy platí pravidla pro zdanění kryptoměn? 

Kryptoměny z pohledu DPH 

„Z pohledu DPH je nutné vycházet z evropské legislativy. Judikatura SDEU považuje směnu kryptoměn za fiat měny, tedy za zákonné měny, za směnárenskou činnost, která je od DPH osvobozena. Kryptoměny pak pro účely DPH představují alternativní platební prostředky, které se používají obdobným způsobem, jako je tomu u zákonných platebních prostředků,“ uvádí Proks.

  

Bitcoin, ilustrační foto

Bitcoin by už brzy zase mohl stát přes milion, ukazuje technická analýza

Bitcoin posiluje, kopíruje pohyb asijských akciových trhů. Čína naznačila, že se chystá uvolnit měnovou politiku. Nejznámější kryptoměna je nad 41 tisíci dolary (přes 918 tisíc korun), roste druhý den za sebou. Někteří analytici z technických ukazatelů vyvozují, že bitcoin by mohl nakrátko vyskočit až k úrovni 51 tisíc dolarů (asi 1,14 milionu korun) za virtuální minci.

Přečíst článek

Reklama

Těžbu kryptoměn GFŘ rozděluje podle odborníka na dva druhy: těžbu pomocí ověření operací v síti a těžbu prostřednictvím poskytnutí výpočetního výkonu jinému subjektu (tzv. poolové těžení). Samotná těžba spočívá ve využití výpočetního výkonu k ověřování operací v síti a není předmětem daně zákona o DPH. Neexistuje totiž přímý vztah mezi poskytovatelem kryptoměny a jejím příjemcem (těžařem).

Jiná situace je ale například těžba formou pronájmu zařízení na těžbu kryptoměn. V případě, že někdo poskytuje svůj výpočetní výkon a dostává za něj odměnu v podobě kryptoměny (tedy například těžení v poolu), jde o poskytnutí služby za úplatu, která DPH již podléhá.  

GFŘ se kryptoměnám věnuje i z pohledu DPH, je nákup a prodej zboží/služby za kryptoměnu. Pokud plátce uskuteční zdanitelné plnění v tuzemsku a obdrží za něj úplatu zcela nebo zčásti v kryptoměně, stanoví se základ daně dle zákona o DPH. To znamená, že základem daně je cena obvyklá za poskytnuté služby nebo dodané zboží. 

Posledním druhem z hlediska DPH je obchodování s kryptoměnami. Pokud někdo obchoduje s kryptoměnami za účelem získávání pravidelného příjmu, tedy ne pouze za účelem správy vlastního majetku, provozuje ekonomickou činnost. Toto obchodování (spekulace na burze) je považováno za finanční činnost, která je od daně osvobozena. Vstupuje ale do obratu za podmínek uvedených v zákoně o DPH. 

Kryptoměny z pohledu účetnictví a daně z příjmů 

Z hlediska daně z příjmů a účetnictví se na kryptoměny nenahlíží jako na platební prostředek a směna kryptoměn není považována za směnárenskou činnost. Soukromé právo považuje kryptoměny za věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Tak se na kryptoměny dívá i daň z příjmů. Z pohledu účetnictví je pak doporučené o kryptoměnách účtovat jako o zásobách „svého druhu“. Získaná kryptoměna se tedy ocení pořizovací cenou, vytěžená zase vlastními náklady.

Těžba a nákup kryptoměny nejsou zdanitelným příjmem, zdanitelným příjmem je až její prodej či směna. Tedy i směna za fiat měnu není z pohledu daně z příjmů směnárenskou činností, ale zdanitelným příjmem (prodej nehmotné movité věci). Jako daňově uznatelný náklad se potom uplatní hodnota kryptoměny zachycená v účetnictví. Zásoby „svého druhu“ se k rozvahovému dni nepřeceňují na reálnou hodnotu, k jejich případnému přechodnému snížení hodnoty se tvoří opravné položky (daňově neuznatelné). 

  

Investice - ilustrační foto

Jak nechudnout za války. Nahoru jde bitcoin, komodity prožívají nejlepší éru za 50 let

Zatímco akciové trhy propadají kvůli nejistotě spojené s válečným konfliktem na Ukrajině, zájem investorů se obrací na alternativní aktiva typu kryptoměn. Kvůli hrozícímu nedostatku pak raketově stoupají ceny například výrobních kovů a dalších komodit.

Přečíst článek

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy z transakcí s kryptoměnami zdanitelným příjmem, protože tyto transakce od daně osvobozené nejsou. Pro správné stanovení kategorie příjmů je nutné posoudit, zda je daná fyzická osoba brána v transakcích s kryptoměnami jako podnikatel (ve smyslu občanského zákoníku). Pokud ano, tedy pokud osoba provozuje danou činnost záměrně a soustavně za účelem dosažení zisku (na vlastní účet a odpovědnost), potom jsou příjmy z transakcí  s kryptoměnami posuzovány jako příjmy dle zákona o daních z příjmů.

V případě, že má poplatník na tuto činnost živnostenské oprávnění, může kromě skutečných výdajů uplatňovat i výdaje paušálem ve výši 60 procent z příjmů. V případě, že živnostenské oprávnění nemá, může (kromě skutečných výdajů) využít výdaje paušálem ve výši 40 procent z příjmů.  

V případě, že se daná fyzická osoba v transakcích s kryptoměnami za podnikatele nepovažuje, příjmy z těchto transakcí jsou příjmem z úplatného převodu jiné věci. Proti těmto příjmům lze uplatnit daňový výdaj, což je cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl. 

Příjem kryptoměn

Pokud fyzická osoba pronajímá movitou či nemovitou věc a obdrží za to příjem v kryptoměně, jedná se o příjem z nájmu: pokud je pronajímaný majetek součástí obchodního majetku, jedná se o příjem, pokud obchodním majetkem není, jedná se o příjem (kromě příležitostného nájmu). U obou variant (tedy příjem dle § 7 a 9) platí, že neuplatní-li poplatník skutečné výdaje, může uplatnit výdaje procentem z příjmu (v obou případech 30 procent z příjmů, max. 600 tisíc korun). 

Pro DPH představují kryptoměny platební prostředek a jejich směňování a obchodování s nimi je považováno za finanční činnost (od DPH osvobozenou). Pozor však u těžby tzv. poolovým způsobem, kde je tato činnost považována za poskytnutí služby, která naopak DPH podléhá.

U daně z příjmů je přístup finanční správy odlišný. Nákup kryptoměn zdanitelnou transakcí není, ale každá další transakce s kryptoměnami, která generuje nějakou formu příjmu (směna, prodej), je zdanitelným příjmem. Proto je povinnost tyto příjmy přiznávat, a to i v případě, že jsou tyto transakce ztrátové. 

Byt, nájemníci

Právník: Nájemníci nebudou mít na doplatky energií

Majitelé bytů, kteří mají energie napsány sami na sebe, mohou mít problém, varuje advokát Strnad.

Přečíst článek

>>>>>> Vše ke kryptoměnám čtěte zde <<<<<<

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Pád bitcoinu. Kryptoměna se tento týden dostala opět pod hranici 19 tisíc dolarů

Bitcoin opět pod 19 tisíci dolary. Inflace a zvyšování sazeb dál drtí „nezávislou“ měnu

Přečíst článek
Kybernetický zločin - ilustrační foto

Praní špinavých peněz i financování terorismu. Zločinci rekordně zneužívají kryptoměny

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme