Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Právníci z PRK: Udržitelnost je příležitost i u nás, nejen na Západě

Právníci z PRK: Udržitelnost je příležitost i u nás, nejen na Západě
iStock
 nst
nst

Pro tradiční právní firmu PRK Partners není princip ESG trend, ale realita na trhu, která se projevuje také v právním poradenství. Právníci jedné z největší kanceláří na českém trhu oceňují nejen to, že tato oblast otevírá nové právní aspekty, ale také umožňuje spojení a s velmi zajímavou komunitou těch, kteří se na udržitelnost zaměřují. „Když děláte právo proto, abyste se dozvěděli, jak funguje naše společnost, ESG je k tomu fantastická příležitost,“ uvádějí Marek Procházka, zakládající partner kanceláře, a koncipient PRK Partners Jaroslav Seborský.

Reklama

Vaše právní kancelář získala v žebříčku Advokátní kanceláře roku časopisu Lawyers & Business uznání za diverzitu. Proč je pro vás tak důležitá?

Co se týče rasové diverzity, není jí v Česku věnováno moc pozornosti, nežije tu mnoho národnostních menšin. Také, na rozdíl od některých západních zemí, u nás není žádná tradice otevřené rasové diskriminace. Nicméně diskriminace v naší společnosti existuje. Stále tu existují menšiny, které nejsou dobře integrované do mainstream politiky a businessu. Nadále existuje rozdíl v platech mezi muži a ženami a stále není dost žen ve vedoucích pozicích.

Aktuální téma, které by proto mohlo být případnou otázkou pro PRK Partners, je znevýhodnění žen právniček. Advokacie je typicky obor, který může ženy znevýhodňovat. Studentky ukončují vzdělávání na právnické fakultě zhruba ve věku 25 let, poté je čeká povinná tříletá praxe v oboru. Okolo 30. roku ale mnoho žen plánuje již zakládat rodinu a to může být omezující pro právní praxi a příležitosti především pro advokátky či koncipientky matky. U nás zajišťujeme, aby měly flexibilní pracovní úvazek a mohly se své práci nadále věnovat.

Marcela Suchánková, členka představenstva zodpovědná za oblast IT a zpracování operací v ČSOB

Šetrná ekonomika je největší výzva dneška, říká Suchánková z boardu ČSOB

Pojem udržitelnost berou v ČSOB smrtelně vážně. Jako první banka ukončila investice do výroby elektřiny z uhlí, její centrály v Praze a Hradci Králové patří mezi stovku nejekologičtějších budov v Evropě. Ale nejde jen o ekologii. „Všechny oblasti ESG jsou provázané – šetrné podnikání, odpovědnost vůči společnosti i řízení firmy nastavené tak, aby uměla tyto cíle naplňovat,“ říká Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB zodpovědná za oblasti HR, IT, FAM a Operations.

Přečíst článek

Reklama

V konceptu ESG ale nejde jen o diverzitu.

Od založení naší kanceláře si uvědomujeme, že neseme také odpovědnost vůči lidskému kolektivu. Jakékoliv podnikání, naše i našich klientů, má dopad na okolní společnost.

Vzhledem k tomu, že na českém trhu působíme již skoro 30 let, nepodléháme aktuálním módním trendům, ale soustředíme se spíše na dlouhodobý přínos. Příkladem může být to, že sídlíme stále na stejné adrese v centru Prahy. Důležitá je pro nás tedy nejenom tématika snížení uhlíkové stopy, ale i zachování historických budov. Otázkou udržitelnosti se v PRK Partners zabýváme v rámci celkového konceptu ESG tak, abychom dosáhli rovnováhy ve všech oblastech a abychom zaručili příjemné prostředí všem členům kanceláře stejně jako našim klientům.

Téměř třicet let také podporujeme různé projekty v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Dlouhodobě spolupracujeme třeba s Nadací Terezy Maxové, Fórem Dárců nebo se sdružením Sázíme stromy.

Generální ředitel Kia Czech Arnošt Barna

Šéf Kia Barna: Česko je automobilovou velmocí, ale v oblasti podpory elektromobility má velké rezervy

Buď budete stále dohánět zpřísňující se limity, nebo to naopak pojmete jako příležitost. Tak se na obrovský tlak, pod který se kvůli ekologii dostal automobilový průmysl, dívá generální ředitel Kia Czech Arnošt Barna. Korejská automobilka si evidentně vybrala druhou cestu. Za 13 let tak už v Evropě nebudou prodávat jiné vozy než s elektrickým pohonem, o deset let později už má jít o uhlíkově neutrální firmu.

Přečíst článek

Vy se ale na koncept ESG především specializujete v své právnické praxi. Proč jste si vybrali tuto oblast?

Důvody, proč jsme v PRK Partners založili ESG Practice Group, jsou jednoduché –je to nezbytné a dělá nám to radost. Každý advokát praktikuje právo a tím zasahuje do formování právního státu a společnosti. Oblasti ESG – životní prostředí, vztahy se zaměstnanci a dodavateli a otázky řízení korporací – ovlivňují nejenom právní normy a společnost, ale především to, jak budeme v budoucnu podnikat.

Dále si myslíme, že ESG znamená nejenom novou realitu v podnikání, ale české ekonomice může také pomoci.

Pomoci?

ESG principy mají svůj původ na finančních trzích, a naše kancelář byla založena na bankovní praxi. Pokud se korporace nevěnuje tématům ESG, tak její vedení, chování a podnikání je vnímáno jako rizikové. Má pak podprůměrný ESG rating a tím pádem se zdražuje přístup k financování a případně může trpět i reputace. Příkladem jsou korporace, které nadále podnikají v Rusku, i když Rusko přepadlo Ukrajinu. Takové mají na veřejnosti a především na sociálních sítích problém s reputací.

To, že se evropská legislativa snaží standardizovat tyto principy, vnímáme jako velice pozitivní. Všichni si pamatujeme, jak bylo od počátku „slavné“ nařízení GDPR často u nás vnímáno jako „diktát Evropské unie“. Až následně se ukázalo, že potřeba standardizace ochrany osobních údajů, které jsou v moderním digitálním světě platidlem svého vlastního druhu, nebyla opravdu nějakou zlovůlí EU, ale naprosto nezbytným krokem v digitalizaci služeb. V současné době se již ochranou osobních údajů zabývá téměř každá vyspělá ekonomika světa, a je jen dobře, že EU (a tudíž i Česká republika) byla u zrodu těchto standardů.

Faltýnková za PKR Partners

ESG kritéria mohou prodloužit smlouvy o řadu stran, tvrdí právnička

Transformace byznysu směrem k udržitelnosti je komplexní a firma ji musí začlenit do všech částí svého fungování a působení. Klíčovou se tak stává právní rozměr celé problematiky, který bude navíc čím dál podstatnější s tím, jak se budou kritéria ESG stávat součástí závazné legislativy. Své o tom ví Kristýna Faltýnková z advokátní kanceláře PRK Partners, která se svými klienty často řeší nejrůznější problémy spojené například s ekologizací nemovitostí. „Téma udržitelnosti se propisuje do mnoha právních vztahů. Například pronajímatelé zelených budov stanoví podmínky pro nájemce, aby je vedli k úsporám energie, nájemci naopak požadují určitou úroveň certifikace budovy, aby si v ní vůbec pronajali prostory,“ říká Faltýnková z PRK. 

Přečíst článek

Jakou právní problematiku vzhledem k ESG s klienty nejčastěji řešíte?

Jako právníci nejčastěji řešíme písmena S a G. S například zahrnuje pracovní právo a také smlouvy s dodavateli. To, že G je posledním písmenem, však neznamená, že by bylo méně důležitým. Můžete mít nastaveny skvělé environmentální a sociální programy, ale bez řádného provedení těchto projektů do praxe a bez dobře právně nastavené Corporate Governance jsou tyto programy jen krásnou myšlenkou. Právě zde vystupujeme my jako právníci. Dlouholetá znalost našich klientů a jejich procesů nám pomáhá nastavit vhodné korporátní compliance procesy a předcházet možným pochybením či kontroverzím. Zdůrazňujeme, že je právní povinností každého statutárního orgánu o ESG být informován a aspekty ESG začleňovat do svých podnikatelských rozhodnutí.

Která část klientům působí nejvíce problémů?

V současné době se nám jeví nejvíce problematickou otázka získávání, správy a sdílení dat. Každá společnost eviduje svá data v různých systémech, do těchto systémů mají přístup různí lidé a jejich vstupy se také liší. Toto v praxi představuje problém, kdy vznikají základní otázky: Kde máme data? Jsou toto opravdu všechna data? Jak zabránit ztrátě kontinuity?

Radim Jančura, šéf RegioJet

Radim Jančura: Kdo nemá na benzín, ať chodí pěšky. Auto je luxus

Drahá nafta není takový problém, jak někteří dopravci tvrdí. Jejich demonstrace nechápu, říká Radim Jančura, majitel vlakového dopravce RegioJet a autobusů Student Agency. Podnikatel se podle něj musí se zdražením paliv umět vyrovnat. Drahá paliva podle něj naopak nahrávají veřejné dopravě.

Přečíst článek

Jak koncept ESG mění právní prostředí firem i státních institucí?

S rostoucím množstvím společností, které si uvědomují nezbytnost adaptace ESG principům, vidíme značný pokles úvodního skepticismu, který je nám Čechům tak vlastní. Zdá se, že ve většině případů si naši klienti po důkladnějším pochopení ESG principů uvědomí, že je vlastně v jejich zájmu jim vyhovět a že je to v podstatě přínos. Spokojenost roste následně i na straně zaměstnanců a obchodních partnerů.

Obecně se našemu právnímu prostředí vyčítá přeregulovanost. Nezvyšuje ji tato oblast?

Jak jsme uváděli již výše, stejný argument byl užíván v počátcích GDPR. V současné době naopak věříme, že regulace ESG principů bude velice prospěšná. Nyní je využívána celá řada hodnotících kritérií pro analýzu a reporting ESG ratingu. Bohužel, s ohledem na neexistující regulaci tyto ratingy mnohdy neposkytují dostatečnou jistotu a mnohdy se i výsledky hodnocení dle jednotlivých hodnotících systémů liší. Tomuto může regulace předejít, a proto věříme, že tyto procesy ve výsledku naopak zjednoduší.

Jaké jsou nejnovější legislativní trendy týkající se ESG?

V současné době se na evropské úrovni pracuje na dvou směrnicích, a to je nefinanční reportování – směrnice CSRD - a due diligence v dodavatelských řetězcích. Nefinanční reportování je již platné právo v zákonu o účetnictví, ale teď bude rozšířeno a bude pro velké společnosti kogentní.

Směrnice due diligence pak bude ukládat povinnost kontrolovat dodržování - mimo jiné - lidských práv u dodavatelů. Obě směrnice změní perspektivu toho, jak se díváme na podnikání, společnosti budou více muset myslet na dopady svých podnikatelských aktivit.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

Dalibor Martínek: Šest fatálních chyb ministra Síkely

Nejslabší stránka současného ministra průmyslu a obchodu je nedostatek komunikace. Stěžují si na to podnikatelé i organizace spadající pod resort. Platí to i směrem k veřejnosti. Vypadá to, že bývalý bankéř sedí na židli, na které nemá co dělat.

Přečíst článek

Jak je na tom české právo v oblasti ESG v porovnání se západní Evropou či USA?

ESG pochází z finančních trhů, kde investoři zkoumají riziko u společností, do kterých investují. Každá země pak má jiné tradice. V USA se ESG nereguluje zákonem, ale dobrovolným chováním na trhu a best practices. Dodržení ESG standardů žádají investoři i akcionáři. V Evropě pak věříme na zákony a státní regulaci. Česká republika je na tom, co se týče ESG, srovnatelně s jinými zeměmi v EU. Rozdíl je v myšlení – udržitelnost u nás nebylo velké politické téma, v západní Evropě ano.

Dá se očekávat nějaká legislativní změna v této oblasti, s níž budou mít české firmy a instituce problém?

České prostředí je, nutno poznamenat, připraveno na přechod na udržitelnou ekonomiku hůř než některé ze západních zemí. V současné době se nachází ESG legislativa ve svých počátcích, je tak velice obtížné předvídat, kde by se mohly vyskytovat třecí plochy.

Marek Procházka

Marek Procházka PKR Partners

Marek Procházka je zakládajícím partnerem PRK Partners. Jeho specializace zahrnuje zejména oblast corporate governance, dodržování pravidel etického kodexu, trvale udržitelný rozvoj, povolovací řízení, merchandising a řešení sporů. Od roku 2020 působí také jako správce autorských práv předního českého výtvarníka, umělce a režiséra animovaných filmů Zdeňka Milera, zejména autorského práva k užití jedné z nejpopulárnějších animovaných postav české kinematografie - Krtečka.

Jaroslav Seborský

PKR Partners

Advokátní koncipient v PRK Partners se specializací na korporátní a obchodní právo, mezinárodní obchodní právo a ochranu osobních údajů.

/Článek vyšel v magazínu Premium Guide ESG. Jeho v pořadí druhé vydaní připravil server newstream.cz ve spolupráci s vydavatelstvím A11. Magazín lze koupit v běžné distribuci. Volný prodej zajišťuje společnost PNS/

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí. 

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Eva Straškrábová

Eva Straškrábová: Komunikace značky už není jen o emocích, dnes musíme více vysvětlovat racionální benefity

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme