Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Pojištění vkladů: Jak funguje a kolik dostanete?

Výplata klientů Sberbank v pobočkách KB
ČTK
 Zlaťák

Kdyby banka, kde máte svůj běžný či spořicí účet, zkrachovala, získáte peníze zpět díky pojištění vkladů. Pro náhrady je stanovený limit 100 tisíc eur, ale v určitých případech dosáhnete až na dvojnásobek. Jak přesně pojištění vkladů funguje a kdy máte na plnění nárok.

Reklama

O fond se stará GSFT

Aby byl bankovní systém bezpečný a důvěryhodný, jsou peníze uložené v bance pojištěny. Pojištění se vztahuje na běžné účty, spořicí účty, termínované vklady, vkladní knížky i stavební spoření. Fond pojištění chrání vklady u bank, spořitelen a družstevních záložen se sídlem v České republice, ale také vklady ze zahraničních bank se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), jestliže banka působí na českém trhu. Vklady u zahraničních bank se sídlem v EHP jsou pojištěny stejně jako vklady v ČR, ale u příslušného fondu v zemi, kde banka sídlí.

Peníze se vyplácí z Fondu pojištění vkladů, který má na starost Garanční systém finančního trhu (GSFT). Peníze do fondu vkládají instituce, v nichž jsou vklady pojištěné, tedy banky, stavební spořitelny a družstevní záložny. Výše příspěvku do fondu se pro jednotlivé instituce liší. Platí pravidlo, že čím rizikovější úvěry banka či spořitelna nabízí, tím vyšší příspěvky musí do fondu odvádět.

Pojištění vkladů do 100 000 eur

Ze zákona jsou vklady pojištěné do maximální výše odpovídající 100 tisíc eur (tedy asi 2,5 milionu korun) na jednoho klienta u jedné banky. Náhrada se poskytuje do 100 procent výše vkladů a vyplácí se v měně státu, kde je účet vedený. To znamená, že u účtů v České republice se náhrada vyplácí v korunách, přestože byl účet vedený například v eurech. Částka se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou (ČNB) pro rozhodný den. Pojištěna je uložená částka včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni.

fronta před KB

Vyplácení klientů Sberbank CZ začalo, vybrali 6,5 miliardy. Kvůli kurzu koruny přijdou o další desítky tisíc

Ode dneška si mohou klienti končící banky Sberbank CZ přijít na vybrané pobočky Komerční banky pro své peníze. Mají nárok na 100 procent vkladů až do výše 100 tisíc eur. Během prvního dne vyřídila banka zhruba 13 300 žádostí klientů Sberbank CZ a vyplatila náhrady vkladů za 6,5 miliardy korun, uvedl mluvčí KB Pavel Zúbek.

Přečíst článek

Reklama

Rozhodný den je datum, kdy GSFT obdrží písemné oznámení ČNB o neschopnosti finanční instituce dostát svým závazkům, nebo den, kdy soud vydá rozhodnutí o úpadku, kterým dojde k pozastavení práva klientů nakládat s finančními prostředky, na něž se vztahuje pojištění vkladů.

Jak je to s pojištěním více účtů?

Pojištění vkladů se vztahuje na jednoho klienta u jedné banky. V případě, že si klient vede u jedné banky více účtů (např. běžný a spořicí), přičemž celková uložená částka na obou účtech přesáhne limit 100 tisíc eur, bude mít nárok na vyplacení maximálně 100 tisíc eur z fondu GSFT. Zbývající částka nad tento limit bude tvořit pohledávku za bankou v insolvenčním řízení a klient bude mít nárok na poměrné uspokojení z výnosu konkurzní podstaty.

Teoreticky by mohlo dojít i k situaci, kdy zároveň zkrachuje více finančních institucí, kde má vkladatel uloženy peníze. Například u banky A bude mít uloženo 800 tisíc korun a u banky B si spoří 2 miliony korun. V tom případě splňuje limit 100 tisíc eur na jednoho klienta u jedné finanční instituce, a tudíž mu bude z fondu vyplacena celá částka 2,8 milionu korun.

Vladimir Potanin

Nejbohatší Rus žádá Putina: Nevracejte nás zpět do roku 1917

„Nevracejte nás zpět do roku 1917,“ žádá nejbohatší Rus a největší akcionář těžního giganta Norilsk Nickel Vladimir Potanin vládu Vladimira Putina. Konfiskace majetku západních společností, které kvůli invazi na Ukrajinu opustily ruský trh, by podle něj zemi vrhla o 100 let zpátky, kdy k podobnému kroku přistoupili bolševici po velké říjnové revoluci. Na jeho prohlášení, výjimečné kritické mezi ruskými oligarchy vůči ruské invazi, upozornil server CNN.

Přečíst článek

Dvojnásobná náhrada ve výjimečných případech

Od roku 2016 jsou stanoveny výjimečné případy, které opravňují poškozeného klienta k vyplacení vyšší náhrady. Jedná se o tzv. dočasně vysoké zůstatky nad 100 tisíc eur. Celková výše náhrady pak může dosáhnout až 200 tisíc eur. Náhradu za dočasně vysoké zůstatky může klient dostat zejména na následující vklady:

  • částka z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení,
  • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu,
  • vyplacení plnění od pojišťovny v případě úrazu, nemoci, invalidity či smrti,
  • vyplacení dědictví,
  • vyplacení penzijního připojištění,
  • vyplacení odstupného při výpovědi z práce.

Nárok na vyplacení dodatečné náhrady za tyto vklady lze uplatnit pouze v případě, že částka byla na účet připsána nejdéle tři měsíce před rozhodným dnem. Zároveň platí pravidlo, že se musí jednat o částku přímo připsanou z dané transakce. Např. při prodeji nemovitosti se musí jednat o platbu, kterou na účet zaslal kupující. Jestliže už bude klient s částkou jakkoliv manipulovat, kupříkladu ji převede na spořicí účet, nárok na vyšší náhradu za dočasně vysoké zůstatky se na ni již nevztahuje.

Jak probíhá výplata náhrady z pojištění vkladů

Garanční systém začíná s výplatou náhrad z pojištění vkladů nejpozději do sedmi pracovních dnů od rozhodného dne. O výplatu základní náhrady není nutné žádat, nárok na ni vzniká automaticky. Obvykle se vyplácí v hotovosti prostřednictvím bank, které disponují velkým množstvím poboček, případně bezhotovostně. O konkrétním způsobu, jak peníze vyzvednout, jsou klienti zkrachovalé instituce informováni na webu GSFT a dopisem.

O vyplacení náhrady z pojištění vkladů je nutné se přihlásit do tří let od zahájení vyplácení, jinak je částka promlčena.

Jestliže se na klienta vztahuje nárok na zvýšenou náhradu, musí si o ni požádat, a to do dvou měsíců od rozhodného dne přímo u Garančního systému finančního trhu. K žádosti je potřeba připojit dokumenty, které prokazují, že vznikl nárok na výplatu za dočasně vysoké zůstatky (např. rozsudek o rozvodu manželství, potvrzení pojištění o vyplacení pojistného plnění apod.).

bankovní přepážka

České banky jsou stabilní, vyvracejí šeptandu ČNB a Česká bankovní asociace

Kvůli specifickému případu tuzemské pobočky ruské banky Sberbank se mezi populací šíří zvěsti, že by i jiné banky mohly mít problémy se zvýšeným zájmem o výběr vkladů. České banky jsou v dobré kondici, píší ve společném prohlášení Česká národní banka a Česká bankovní asociace.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Hlavním tématem letního čísla magazínu Newstream CLUB je Česko-Slovensko, s podtitulem Dvě země, jeden trh. 

V rozhovoru se představuje Karel Vágner, marketér a podnikatel v řadě úspěšných projektů, známý také spoluprací s manželkou a úspěšnou modelkou Simonou Krainovou.

Další osobnosti jako Igor Rattaj se zamýšlejí nad rozdíly mezi podnikáním v Česku a na Slovensku. O umělé inteligenci hovoří česko-slovenská investorka Andrea Ferancová Bartoňová, o veřejnosti a kultuře slovenský bestsellerista Jozef Karika. Uznávaný chef Marcel Ihnačák prozrazuje, která z obou kuchyní je „lepší“. Marketér Milan Šemelák s klientem Williamem Rudolfem Lobkowiczem mluví o tom, jak přetvořit odkaz šlechtického rodu do moderní doby.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Fotovoltaika hoří v Česku stále častěji kvůli špatným instalacím. Ovlivní to vaše pojistné?

Roste počet špatně instalovaných solárů. Pojišťovny doporučují navýšit pojistky

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme