Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Hana Šmejkalová: Účast v soutěži Manažer roku může přinést nejen externí uznání, ale také interní motivaci a sebevědomí

Hana Šmejkalová, nová prezidentka České manažerské asociace
Česká manažerská asociace, užito se svolením

Česká manažerská asociace zítra už po jednatřicáté vyhlásí Manažera roku. Letošní ročník přinesl hned několik novinek. Vůbec poprvé se nevyhlašuje zvlášť manažer a manažerka, ale vzniká jen jedna hlavní cena. Kromě toho dostanou prostor i manažeři-vizionáři, mladí talenti nebo manažeři angažující se v oblasti udržitelného rozvoje. O dalších zajímavostech letošního ročníku jsme si povídali s nově jmenovanou ředitelkou České manažerské asociace Hanou Šmejkalovou. 

Reklama

Jaké přinesl letošní ročník novinky, pokud jde o skladbu soutěžících? Vnímáte třeba nějaké nové trendy, které se hlásí o slovo?

První významnou novinkou byla pestřejší skladba soutěžících, kteří reprezentovali širokou škálu odvětví a profesních pozic. To reflektuje dynamiku současného pracovního trhu a rostoucí různorodost manažerských rolí. Dále se letos objevuje silnější důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost firem, což se odráží i ve strategiích a přístupech soutěžících. Vidíme rostoucí trend zaměřený na vytváření hodnoty pro společnost a životní prostředí, což se stává klíčovým faktorem úspěchu v moderním podnikání. Další novinkou je nárůst důrazu na digitální transformaci a inovace v řízení. Soutěžící přicházejí s novými technologickými řešeními a digitálními strategiemi, které jim pomáhají lépe porozumět trhu, efektivněji komunikovat se zákazníky a zlepšovat vnitřní procesy. Celkově můžu konstatovat, že letošní ročník soutěže Manažer roku reflektuje aktuální trendy v managementu a podnikání, jako jsou udržitelnost, digitalizace a inovace, a přináší inspirativní pohledy a příklady osvědčených postupů z různých oborů a odvětví.

Jak silný byl letošní ročník? Bylo těžké vybrat ty nejlepší?

Letošní ročník soutěže byl velmi silný, sešli se skvělí kandidáti, kteří se vyznačovali špičkovými manažerskými schopnostmi a vynikajícími výsledky ve svých oblastech působení. Soutěžící představovali různorodé profese a odvětví, což obohatilo diskuzi o nejlepších postupech a strategiích v managementu. S ohledem na tak vysokou úroveň konkurence bylo těžké vybrat ty nejlepší a ocenit jejich mimořádné přínosy a úspěchy. Porota měla náročný úkol, protože každý soutěžící přinesl do soutěže svůj unikátní příběh a přístup k řízení, což rozhodování ztížilo. Nicméně právě tato vysoká úroveň konkurence svědčí o kvalitě letošního ročníku a o síle manažerského talentu v České republice. Vybrat ty nejlepší je velká výzva, ale zároveň i příležitost k ocenění excelence, která pak může být inspirací pro další generace manažerů.

Co pro vás soutěž Manažer roku znamená? Jak celý projekt vnímáte?

Soutěž Manažer roku pro mě – jakožto pro Manažerku roku 2019 – představuje příležitost k ocenění úspěchů těch nejlepších a poděkování za jejich tvrdou práci. Je to také nástroj pro osobní růst a rozvoj oceněných manažerů. Soutěž vnímám jako platformu, která podporuje excelenci v řízení a vedení, a která každému manažerovi umožňuje sdílet své zkušenosti s ostatními profesionály. Myslím, že projekt jako celek poskytuje inspiraci a motivaci k neustálému zdokonalování a hledání nových inovativních přístupů k řízení. Je pro mě ctí být jeho součástí, a přispívat tak k vytváření kvalitních standardů v oblasti manažerského řízení.

A co projekt znamená pro manažerky a manažery, kteří se účastní? Máte od nich zpětnou vazbu?

Pro manažerky a manažery to představuje příležitost k představení a ocenění jejich tvrdé práce, schopností a výjimečnosti. Účast v soutěži může přinést nejen externí uznání, ale také interní motivaci a sebevědomí. Zaznamenala jsem pozitivní zpětnou vazbu od účastníků. Mnozí z nich uvádějí, že jim soutěž pomohla lépe si uvědomit své silné stránky a objevit i jistý prostor pro zlepšení. Často také zdůrazňují významné kontakty a inspiraci, kterou si ze setkání s ostatními profesionály v rámci soutěže odnesli. Celkově je pro ně soutěž podnětným prostředím k osobnímu a profesnímu rozvoji.

Jak bude zítřejší slavnostní vyhlášení probíhat? Na co se návštěvníci i účastníci mohou těšit?

Zítřejší slavnostní vyhlášení soutěže Manažer roku 2023 bude událostí plnou inspirace a oslav manažerské excelence. Během ceremonie oznámíme vítěze v různých kategoriích, oceníme také nejlepšího vizionáře, mladý manažerský talent do 35 let, udělíme cenu za udržitelný rozvoj a další ceny za vynikající výkony manažerů na různých pozicích. Návštěvníci i účastníci se mohou těšit na inspirativní řeči a příběhy úspěchu od významných osobností z oblasti managementu a podnikání. Bude to také skvělá příležitost k navázání nových kontaktů a sdílení zkušeností s kolegy a profesionály z různých oborů. 

Jaké jsou vaše další plány? Nejen pokud jde o Manažera roku, ale celkově o další působení České manažerské asociace, jejíž výkonnou ředitelkou jste se v minulém měsíci stala?

Velice si vážím důvěry a příležitosti stát se výkonnou ředitelkou České manažerské asociace a mám velké plány nejenom pro soutěž, ale i pro celkové působení asociace. Co se týče soutěže Manažer roku, mám v úmyslu dále posilovat její prestiž a význam jako platformy pro ocenění a podporu manažerské excelence a manažerské profese jako takové. Chci rozvíjet spolupráci se zúčastněnými subjekty a dalšími profesionálními organizacemi, aby se soutěž stala ještě větším zdrojem inspirace a výměny know-how pro manažery nejenom v České republice, ale i v Evropě.

V rámci České manažerské asociace mám za cíl dále rozvíjet naše programy a aktivity zaměřené na profesní rozvoj manažerů, poskytování relevantních informací a podporu v jejich kariérním růstu. Chci aktivně spolupracovat s členskou základnou a partnery asociace na tvorbě projektů a iniciativ, které budou přinášet skutečnou hodnotu pro manažery a firmy v Česku. Celkově mám ambiciózní plány na rozvoj a posílení role České manažerské asociace jako klíčového hráče v oblasti podpory manažerského talentu a excelence. Těším se na spolupráci s našimi členy, partnery a dalšími zainteresovanými stranami při dosahování společných cílů.

Hana Šmejkalová

Během své dosavadní kariéry působila mimo jiné jako obchodní ředitelka Czech Airlines nebo Aero Vodochody Aerospace. Letos v dubnu se stala ředitelkou České manažerské asociace. Ta se více než 30 let zaměřuje na podporu rozvoje schopností a kompetencí manažerů, které každoročně oceňuje v soutěži Manažer roku. 

video

Na pražském Žofíně ocenili Manažery roku. Jsou jimi Kupková a Schellong

Absolutní vítězkou letošního ročníku soutěže Manažer roku se stala Kateřina Kupková, generální ředitelka společnosti Lenzing Biocel Paskov. Ocenění nejlepší manažer získal Norbert Schellong, který kromě řízení Nemocnice Havířov testuje možnosti inovativní distanční medicíny. Newstream byl mediálním partnerem soutěže.

Přečíst článek

  

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí. 

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Nepropásněte nominace do soutěže Manažer roku. Čas máte jen do 25. března

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme