Reklama

Udržitelný přístup je konkurenční výhodou

Jan Jašek
UniCredit Bank - použito se svolením
Newstream & Partner

Principy udržitelnosti jsou součástí firemní kultury. Definovat je a dodržovat představuje pro firmy nesporně výzvu. Naopak, jejich nedodržování může mít negativní dopady, a to nejen na reputaci či financování, ale i na vztahy se zákazníky a dodavateli.  

Reklama

Udržitelnost je dnes diskutovaným tématem a pro firmy závazkem do budoucna. Naplnění cílů udržitelné budoucnosti vyžaduje pozornost nás všech – od prostředí, ve kterém žijeme, přes zákazníky, jež obsluhujeme až po budoucnost podnikání. Otázkou je, zda české firmy umějí s principy ESG pracovat.

„Pozitivní je, že mnohé vnímají ESG nejen jako nezbytné investice, ale jako příležitost. Dle našich průzkumů 68 procent dotázaných firem považuje uplatňování principů ESG za konkurenční výhodu a vycházejí z předpokladu, že společnosti, které na udržitelnost nedbají, budou mít v budoucnu potíže se získáváním financí. A potvrzují to i čísla, protože v roce 2021 tvořily ESG úvěry již 20procentní podíl našich dlouhodobých firemních úvěrů. V celkových číslech mluvíme o 33 miliardách korun,“ říká Jan Jašek, ředitel Industry Expertise Centra a ESG ambasador UniCredit Bank. 

Více k ESG čtěte zde 

Investice do obnovitelných a zelených zdrojů energií s podporou evropských fondů, udržitelné zemědělství, udržitelné a nízkoenergetické budovy, investice do snižování emisí a spotřeby energií nebo transformace zdravotnictví – to vše je závazek k udržitelné budoucnosti. I přes složité události současného světa jako je například konflikt na Ukrajině či energetická krize nelze tento vývoj opomíjet.

Jašek k tomu dodává: „Společnostem umíme pomoci formulovat konkrétní cíle a dovést je k úspěšné realizaci projektu. V současnosti poskytujeme například financování obnovitelných zdrojů výroby energie, mezi které patří vodní a větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, biomasa či bioplynové stanice. Na všechny ESG úvěry poskytujeme klientům výhodnější úrokové sazby.“ 

ESG

Hledá se ESG rating. Který systém hodnocení převládne?

Udržitelné projekty mají mít zelenou a měly by být podporovány, shodují se banky i další investoři. Zatím však stále není úplně jasné, co přesně ty udržitelné projekty jsou a obecně uznávaná kritéria se teprve hledají.

Přečíst článek

Reklama

ESG Barometr pomůže

Pro efektivní a strukturovaný dialog s klienty na téma ESG vyvinula UniCredit Bank účinný nástroj tzv. ESG Barometr. Jde o jednodušší verzi strukturovaného ratingu pro malé a střední firmy, pro něž je zpracování komplexního ESG reportu neefektivní nebo příliš nákladné. ESG Barometr slouží k lepší analýze konkrétních potřeb klientů s cílem individuální klasifikace z hlediska ESG rizik a příležitostí.

„Standardně mají banky k dispozici ESG dotazník od České bankovní asociace, který vyhodnocuje pouze rizikovost firmy v oblasti ESG pro potřeby reportingu. Naproti tomu ESG Barometr vyvinutý skupinou UniCredit je analytický nástroj zaměřený na identifikaci příležitostí v oblasti udržitelnosti. Hodnotí firmu z hlediska společenské zodpovědnosti, environmentální a sociální udržitelnosti,” dodal Jašek. 

Právníci z PRK: Udržitelnost je příležitost i u nás, nejen na Západě

Pro tradiční právní firmu PRK Partners není princip ESG trend, ale realita na trhu, která se projevuje také v právním poradenství. Právníci jedné z největší kanceláří na českém trhu oceňují nejen to, že tato oblast otevírá nové právní aspekty, ale také umožňuje spojení a s velmi zajímavou komunitou těch, kteří se na udržitelnost zaměřují. „Když děláte právo proto, abyste se dozvěděli, jak funguje naše společnost, ESG je k tomu fantastická příležitost,“ uvádějí Marek Procházka, zakládající partner kanceláře, a koncipient PRK Partners Jaroslav Seborský.

Přečíst článek

ESG Barometr umožňuje rozpoznat investiční příležitosti s cílem získání konkurenční výhody či eliminaci ESG rizik. Pokrývá specifická témata týkající se životního prostředí (Environmental), sociálních otázek (Social) a řízení firmy (Governance) pro různá průmyslová odvětví. „Nástroj zahrnuje celkem 19 sektorů, pro které je schopen vyhodnotit konkrétní společnost z pohledu její udržitelnosti. Díky němu je možné identifikovat oblasti rozvoje, doporučení a případná opatření,“ přibližuje Jašek.

Dobrou zprávou je, že Čechům záleží na tom, jak se firmy chovají k zaměstnancům i ke svému okolí. Dodržování zásad společenské odpovědnosti v podnikové sféře a zároveň trvalé udržitelnosti totiž považuje za důležité 93 procent lidí, což vyplynulo z průzkumu banky. O této problematice tak ještě určitě uslyšíme. 

UniCredit banka

UniCredit Bank má za sebou úspěšný půlrok. Vydělala 4,2 miliardy korun

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za první pololetí letošního roku čistý zisk 4,2 miliardy korun (171 milionů eur), což je meziroční nárůst o 45 procent. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatní banky v Česku výsledky zatím nezveřejnily.

Přečíst článek

Kateřina Bohuslavová, ředitelka oddělení ESG Skupiny ČEZ

I ČEZ je udržitelná firma, říká jeho manažerka

Skupina ČEZ zakomponovala koncept ESG přímo do své byznysové strategie. Pro firmu má udržitelnost nejen ekologický či etický rozměr, ale stala se jedním z klíčových parametrů jejího byznysu. Problematice ESG se ve společnosti věnuje speciální oddělení, přímo podléhající generálnímu řediteli. „Abychom byli přijatelní pro společnost, musíme ukázat, že zisku dosahujeme eticky. A pro nás je otázka hrdosti, že se můžeme podívat do očí budoucí generaci,“ říká Kateřina Bohuslavová, ředitelka oddělení ESG Skupiny ČEZ. 

Přečíst článek

Reklama

Související

Marco Iannaccone, náměstek generálního ředitele a člen představenstva UniCredit Bank

Marco Iannaccone z UniCredit Bank: Druhá půlka roku bude těžší. Chystáme se na to

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme