Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

I ČEZ je udržitelná firma, říká jeho manažerka

Kateřina Bohuslavová, ředitelka oddělení ESG Skupiny ČEZ
ČEZ / užito se svolením
 nst
nst

Skupina ČEZ zakomponovala koncept ESG přímo do své byznysové strategie. Pro firmu má udržitelnost nejen ekologický či etický rozměr, ale stala se jedním z klíčových parametrů jejího byznysu. Problematice ESG se ve společnosti věnuje speciální oddělení, přímo podléhající generálnímu řediteli. „Abychom byli přijatelní pro společnost, musíme ukázat, že zisku dosahujeme eticky. A pro nás je otázka hrdosti, že se můžeme podívat do očí budoucí generaci,“ říká Kateřina Bohuslavová, ředitelka oddělení ESG Skupiny ČEZ. 

Reklama

ESG ve Skupině ČEZ už není jen součástí vizí či deklarací, vloni ji firma zakomponovala přímo do své byznysové strategie. Proč je udržitelné podnikání pro vás tak důležité?

Skupina ČEZ se profilovala udržitelně už od svého vzniku v roce 1992. Udržitelná strategie ale fungovala ve vztahu k strategii obchodní na paralelní koleji. Historicky kladla důraz na oblast charity a filantropie, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce se tehdy řídily spíše požadavky české legislativy. 

Postupem času došlo ale ve vnímání udržitelnosti ke kvalitativní změně. Firmy, které se chtěly chovat eticky, zjistily, že se toho dá dělat mnohem víc, než byla zákonná povinnost. Samozřejmě stále chtěly vytvářet zisk, ale začaly se také ptát, „jak zisku dosáhneme“. Od izolované filantropie a ochrany životního prostředí se z této oblasti stala komplexní záležitost, a poté, co se jí chopil trh, se dostala i do strategického rozhodování firem. 

Například banky či investoři dnes jdou v požadavcích na udržitelnost mnohem dál než legislativa. Udržitelné chování pro nás tedy – kromě toho, že se tak chovat chceme – znamená například levnější financování, ať už ze strany bank či investorů. Některé banky, které už daly uhlí na černou listinu, by nám už financování ani neposkytly, ostatní chtějí záruky, že uhlí výhledově opustíme, pojišťovny nechtějí pojistit provozy využívající fosilní paliva a podobně.

Problematiku ESG má ve skupině ČEZ na starosti od loňského července samostatné oddělení s deseti zaměstnanci. Co je jeho úkolem?

Nelze to chápat tak, že veškerou problematiku ESG v ČEZ řídí naše oddělení. Tím se musí skutečně zabývat každé oddělení, každá divize, každá dceřiná společnost. A jen těch je 208! My jsme útvar pro celou skupinu, který systematicky tuto problematiku řeší. Pokud je pak potřeba do firmy něco zavést, provádějí to jednotlivá oddělení či divize.

Prvním z našich dvou zásadních úkolů je reporting. Transparentní, pravdivé informování o firmě je přímo součástí konceptu ESG. Zároveň to jsou ale také data, podle kterých nás hodnotí ratingové agentury nebo na základě kterých se rozhodují investoři, jestli budou mít zájem o naše akcie či dluhopisy, vyžadují je média a podobně.  A to se čím dál více ukazuje jako extrémně důležitá oblast.

Marcela Suchánková, členka představenstva zodpovědná za oblast IT a zpracování operací v ČSOB

Šetrná ekonomika je největší výzva dneška, říká Suchánková z boardu ČSOB

Pojem udržitelnost berou v ČSOB smrtelně vážně. Jako první banka ukončila investice do výroby elektřiny z uhlí, její centrály v Praze a Hradci Králové patří mezi stovku nejekologičtějších budov v Evropě. Ale nejde jen o ekologii. „Všechny oblasti ESG jsou provázané – šetrné podnikání, odpovědnost vůči společnosti i řízení firmy nastavené tak, aby uměla tyto cíle naplňovat,“ říká Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB zodpovědná za oblasti HR, IT, FAM a Operations.

Přečíst článek

Co konkrétně sledují?

Ratingové agentury pracují výhradně s veřejně dostupnými zdroji, takže naším úkolem je nejen relevantní informace najít a zpracovat, ale také zveřejnit způsobem, který zájemcům umožní informace o nás najít. Druhým naším úkolem je tvorba programu ESG. Naše oddělení iniciuje projekty, které je potřeba zavést, a to napříč celou skupinou. Některé jsou obrovské, například dekarbonizace, která sebou nese uzavírání dolů či přechod na obnovitelné zdroje. Jiné jsou menší, jako například etická školení, která stanovují naše pravidla chování. Ta se ale zase musí dostat nejen ke každému našemu zaměstnanci, ale i k našim dodavatelům. 

V mezinárodním žebříčku ESG ratingu byste se už za rok 2023 chtěli dostat mezi 20 procent nejlepších firem v Evropě. Jak toho hodláte dosáhnout?

Nedosažitelný cíl to v žádném případě není. Náš nejnovější rating od prestižní agentury MSCI z dubna letošního roku je AA. Rating AAA dostalo ze 135 energetických firem z celého světa jen 8 procent z nich. V druhé kategorii, kde jsme i my, je 25 % společností, takže jsme v top třetině. Z mého pohledu je to důsledek několika zlepšení, především v reportingu. Předchozí ratingy nás totiž nehodnotily úplně férově, za což jsme si mohli částečně i my sami tím, že jsme neuměli dostatečně říci, co všechno děláme a jaké jsou naše cíle. Takže se agentury o našich aktivitách často nedozvěděly.

O čem nevěděly?

Uvědomili jsme si, že věci, kterými nám bylo trapné se chlubit, prostě zveřejňovat musíme. Zároveň jsme začali systematicky mapovat, jaké informace ratingové agentury chtějí. Například jsme nikde neměli deklarováno, že v našich dolech nebo elektrárnách nevyužíváme dětskou práci. Přišlo nám, že psát to v Česku nedává smysl. Jenže agentury působí celosvětově, a někde v Africe či Asii bohužel děti v dolech pracují. A tak kvůli tomu, že jsme se veřejně nepřihlásili k mezinárodním úmluvám, které se nás zdánlivě netýkaly, jsme o pár bodů přišli. 

Právníci z PRK: Udržitelnost je příležitost i u nás, nejen na Západě

Pro tradiční právní firmu PRK Partners není princip ESG trend, ale realita na trhu, která se projevuje také v právním poradenství. Právníci jedné z největší kanceláří na českém trhu oceňují nejen to, že tato oblast otevírá nové právní aspekty, ale také umožňuje spojení a s velmi zajímavou komunitou těch, kteří se na udržitelnost zaměřují. „Když děláte právo proto, abyste se dozvěděli, jak funguje naše společnost, ESG je k tomu fantastická příležitost,“ uvádějí Marek Procházka, zakládající partner kanceláře, a koncipient PRK Partners Jaroslav Seborský.

Přečíst článek

Takže ESG české firmy občas nutí formulovat to, co běžně dělají, jako něco nového, zajímavého?

Ano. Dalším příkladem může být třeba téma biodiverzity. To je pro nás dlouhodobě velmi důležité, vždyť se týká našich rekultivací. Navíc se máme čím pochlubit. Za dobu naší existence (od roku 1994) jsme vynaložili přes 7 miliard korun na rekultivaci pozemků zasažených těžbou. Celkem jsme již navrátili společnosti přes 5800 ha v podobě zemědělské půdy, lesů apod. Na této ploše jsme vysázeli téměř 22 milionů stromů a keřů, žije zde 146 druhů ptáků. Ale nikdy jsme naši politiku biodiverzity nezformulovali, nepopsali náš přístup, konkrétní závazky a cíle. To teď musíme rychle udělat, a navíc správně zveřejnit, například na webu, kde je například ratingové agentury najdou. 

Co dále budete zveřejňovat?

Co se týká obsahu, zde nám hodně pomohl strategický dokument VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka, stojící na třech pilířích ESG. Všechny jeho cíle jsou veřejné, měřitelné, transparentní. Agenturám umožňují spočítat trajektorii naší cesty, každá naše výroční zpráva jim pak řekne, zda se této cesty držíme. Zároveň jim umožňuje srovnat naši cestu s konkurenty. Nám se třeba povedlo udělat velký pokrok v práci s vodou – vloni jsme uspořili asi 50 milionů kubíků povrchové vody, za 20 let je pokles objemu vody, se kterou pracujeme, plných 69 procent, což je obrovské číslo. Renomovaná ratingová agentura to nejen zaznamenala, ale zároveň řekla, že ve srovnání s konkurencí jsme v této oblasti světovým lídrem. To se v příštím ratingu také projeví.  

Co konkrétního vám přinese zařazení mezi TOP evropské firmy? 

Především to otevírá dveře k levnějšímu financování, pojištění, zájmu nových investorů a podobně. Skupina ČEZ je pro investory nesmírně zajímavá tím, že je v ratingu stále poněkud podhodnocená, a zároveň má kvalitně a transparentně nastavený svůj ESG program. My to vidíme na současném zájmu o některé naše produkty, třeba o „udržitelné dluhopisy“. Přitáhly k nám nové zahraniční investory, kteří si uvědomují, že máme kvalitní program a očekávají, že bude řádně ohodnocen, což se propíše do ceny akcií.

Generální ředitel Kia Czech Arnošt Barna

Šéf Kia Barna: Česko je automobilovou velmocí, ale v oblasti podpory elektromobility má velké rezervy

Buď budete stále dohánět zpřísňující se limity, nebo to naopak pojmete jako příležitost. Tak se na obrovský tlak, pod který se kvůli ekologii dostal automobilový průmysl, dívá generální ředitel Kia Czech Arnošt Barna. Korejská automobilka si evidentně vybrala druhou cestu. Za 13 let tak už v Evropě nebudou prodávat jiné vozy než s elektrickým pohonem, o deset let později už má jít o uhlíkově neutrální firmu.

Přečíst článek

Takže je to vlastně byznys…

Zcela jistě je tu motivace finanční. ESG z tohoto pohledu není o hodnotách ve smyslu, že někomu ukazujete, že máte dobré srdce. Je to o řízení rizik a příležitostí. Když se podíváme na klimatickou změnu, ve finále je úplně jedno, jestli věříte, zda existuje, nebo ne. Či kdo za ni může. To se do našeho ratingu nepropisuje. Co se v něm projeví, je to, jestli jsme připravení zareagovat na riziko z této oblasti, například když přijde tornádo na jižní Moravu. Jestli naše síť bude stabilní, jestli jsme schopni rychle opravit škody. 

A stejně tak musíme být připraveni využít příležitosti. Připusťme, že celosvětová energetická transformace je realita a že my půjdeme cestou obnovitelných zdrojů a jádra. Což v neposlední řadě znamená menší závislost na některých zdrojích fosilních paliv.  A byznys, který není závislý na těchto vlivech, je najednou stabilnější. To se opět v ratingu projeví.

Už jsme mluvili o vašich plánech týkajících se udržitelného podnikání z hlediska životního prostředí. Máte i podobně ambiciózní vize týkající se oblasti Social a Governance? 

Ekologie se dobře měří. Nějakým způsobem kvantifikovat sociální vztahy nebo etiku je mnohem těžší, ale my ty pilíře chápeme jako provázané. Protože to, co uděláte v oblasti ekologie, bude mít dopad na konkrétní lidi, dokonce na celé regiony. A to se týká písmena S.

Marco Iannaccone, náměstek generálního ředitele a člen představenstva UniCredit Bank

Marco Iannaccone z UniCredit Bank: Druhá půlka roku bude těžší. Chystáme se na to

Firmy i banky mají za sebou dekádu růstu. Proto jsou silné a odolné a krátkodobé problémy dokážou přežít, říká Marco Iannaccone, místopředseda představenstva a náměstek UniCredit Bank. Banka i klienti se podle něj připravují na to, že v druhé půlce roku vlivem geopolitických problémů ekonomika zpomalí.  

Přečíst článek

Konkrétně?

Dopady dekarbonizačního plánu na lidi jsou hmatatelné. Když uzavřeme důl, dotkne se to zaměstnanců, kteří budou muset řešit, co dál. My jsme se přihlásili k tomu, že se v rámci spravedlivé transformace chceme postarat o 100 procent našich zaměstnanců, protože nechceme nechat nikoho na holičkách nebo vyhodit na dlažbu. A pokud někde zavřeme elektrárnu nebo důl, dotkne se to celého regionu. Na druhou stranu, do S patří také zákazníci, kritická infrastruktura, stabilita dodávek. Nemůžou lidé přijít domů a řešit, jestli si rozsvítí nebo zatopí. A to se naopak přímo dotýká písmena E.

A ono pro řadu lidí těžko uchopitelné G, tedy řízení?

Transparentní řízení firmy, které se promítá do etiky, dodržování lidských práv, firemní kultury. Jedním z našich cílů je diverzita a inkluze lidí z různých zázemí. Rodičů s malými dětmi, dospělých, kteří se naopak starají o rodiče v pokročilém věku, samoživitelů, hendikepovaných a třeba i sexuálních menšin. Potřebujeme tu lidí, kterým to pálí, a nechceme, aby se na ně někdo díval skrz prsty. Dalším konkrétním cílem je navýšit počet žen v managementu, samozřejmě s přihlédnutím k tomu, že energetika není typicky ženský obor. Ale chceme dát najevo, že ženy jsou vítány a že je v kariérním růstu podpoříme. Možná byste se divili, že když pořádáme v našich jaderných elektrárnách letní stáže, hlásí se nám až 30 procent studentek.

Skupina ČEZ pravidelně boduje v anketě Zaměstnavatel roku, kde v atraktivnosti pro absolventy VŠ. Hraje v tom roli váš přístup k ESG?

Jsem přesvědčena, že pro mladou generaci koncept ESG téma je. Že klimatickou krizi či udržitelnost chápou jako něco, co se jich bytostně dotýká. Tím nechci říci, že to berou tak, že jim rodiče zkazili planetu a oni to musí napravovat. Ale vidět věci idealisticky a nadchnout se pro něco nebo naopak být velmi kritický, to k mládí patří.

Kateřina Bohuslavová 

Vystudovala Oxfordskou univerzitu a pražskou Univerzitu Karlovu. Pracovala jako lingvistka ve státní správě i v soukromém sektoru. Dlouhodobě působila v akademické sféře, přednášela na Akademii Věd ČR a vysokých školách, kde se zaměřovala na systematickou práci s daty a publikování odborných textů. V roce 2021 nastoupila do ČEZ, kde buduje a řídí útvar ESG v divizi generálního ředitele, jako Chief Sustainability Officer. Posláním útvaru je upevnit pozici lídra udržitelného rozvoje v ČR a stát se jím i v celoevropském kontextu. Mezi její koníčky patří cestování, turistika a geocaching.

/Článek vyšel v magazínu Premium Guide ESG. Jeho v pořadí druhé vydaní připravil server newstream.cz ve spolupráci s vydavatelstvím A11. Magazín lze koupit v běžné distribuci. Volný prodej zajišťuje společnost PNS/

Elektřina, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Energetické akcie jsou terno. Není lepší sázky

Akcie firem jako ČEZ nebo MOL podle expertů ochrání úspory před inflací. Cenné papíry českého polostátního gigantu by měly podle některých z nich stoupnout o 40 procent během následujících 12 měsíců.

Přečíst článek

Šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš má za rok 2021 nárok na odměnu ve výši 34,9 milionu korun.

Osm členů představenstva ČEZ dostane plnou výši odměn, rozdělí si 135 milionů

Všech osm členů představenstva energetické společnosti ČEZ má nárok na plnou výši roční odměny za loňský rok. Celkem si tak rozdělí téměř 135 milionů korun. Nejvíc dostane šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš, který má nárok na téměř 34,9 milionu korun. Vyplývá to ze zprávy o odměňování, kterou společnost zveřejnila na webu. Energetická skupina ČEZ měla v loňském roce čistý zisk 9,9 miliardy korun, meziročně byl o 81 procenta vyšší.

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.

Témata související s realitami:

Reklama

Související

ČEZ

Lukáš Kovanda: Proč vláda nyní couvá se svým plánem znárodnit ČEZ a klíčové elektrárny v ČR?

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme