Reklama

Hledá se ESG rating. Který systém hodnocení převládne?

ESG
iStock
Lukáš Vincent

Udržitelné projekty mají mít zelenou a měly by být podporovány, shodují se banky i další investoři. Zatím však stále není úplně jasné, co přesně ty udržitelné projekty jsou a obecně uznávaná kritéria se teprve hledají.

Reklama

Finanční analýza a z ní plynoucí skóre bylo dlouhá staletí základem dobrých investic. V posledních měsících se však stále aktivněji prosazuje jiný typ investic - takzvané udržitelné investice, které se označují zkratkou ESG. Jde o investice, které vedle finančního zisku mají zohledňovat také dlouhodobé globální cíle ohledně ochrany klimatu či společenské zodpovědnosti.

Finanční skóre tak v průběhu nejbližších let má doplnit také nový typ ratingu vyjadřující kvalitu projektu právě z pohledu ESG. Jde o veličinu vypovídající o tom, jak si firma vede na poli společenské zodpovědnosti a odráží uznání trhu za úsilí a výkonnost v této oblasti.

Dobrá známka zlepšuje image značky, může pomoci přilákat investice nebo též snížit náklady na financování, negativní hodnocení naopak naznačuje rizikové chování firmy v těchto segmentech.

Zelené peníze

České banky kvůli ESG mění strategie i týmy

V zavádění manažerských bonusů pro plnění kritérií ESG jsou české banky zatím pozadu oproti Evropě.

Přečíst článek

Řešení renomovaných agentur

Skóringový systém používaný hodnotícími agenturami nicméně zatím stále má svá slabá místa. A to zejména kvůli sledování měkkých a složitě vyhodnotitelných ukazatelů, zároveň na nich nepanuje shoda. ESG rating je v tuto chvíli stále ještě vyvíjející se disciplína, u které probíhá proces přijetí společných metrik a lze předpokládat, že bude ještě několik let trvat, než vznikne nějaká strukturovaná globální metodika. 

Mezi hlavní aktéry této diskuse o všech aspektech ESG ratingu v tuto chvíli patří MSCI ESG Research, RobecoSAM (loni pohlcená Standard & Poor's), FTSE Russell, Bloomberg ESG Data Service nebo Sustainalytics. Jejich způsoby hodnocení se v tuto chvíli liší. 

Například MSCI ESG Research hodnotí expozici dané firmy vůči finančně relevantním rizikům ESG a analyzuje potenciální investice na stupnici od AAA po CCC. Ratingy agentury hodnotí každý z environmentálních a sociálních faktorů a faktorů správy a řízení společnosti zvlášť se zaměřením na klíčové otázky. V jednotlivých otázkách pak dává hodnocení od nuly do deseti bodů. Skóre se nakonec sčítá a přepočítává pro porovnání s konkurencí v daném oboru, a touto cestou se dospěje k celkovému hodnocení ESG.

Zelený Apple? Sněte dál

Z perspektivy MSCI je kupříkladu dle kapitalizace největší společnost současnosti Apple hodnocena průměrným ratingem BBB. Agentura u Applu přitom kritizuje především podmínky dělníků v dodavatelském řetězci nebo následkem jeho produkce vznikající elektronický odpad.

Konkurenční Sustainalytics zase měří expozici společnosti vůči významným rizikům ESG v jednotlivých odvětvích a hodnotí, jak kvalitně daná společnost tato rizika řídí. Na základě těchto dat pak vzniká kvantitativní skóre, skrze které lze porovnat firmy i mezioborově. Skóre Applu aktuálně činí 17,2, což firmu hodnotí z perspektivy ESG jako nízkorizikovou a mezi více než 13 tisíci hodnocenými společnostmi řadí na 1813. místo.

A konečně třeba rating ESG společnosti S&P Global zase aplikuje vlastní bodovací škálu na základě otázek, na které zkoumaná společnost odpověděla a tyto kombinuje s veřejně dostupnými daty. Na jejich základě pak generuje skóre na škále od 0 do 100, které hodnotí expozicí firmy vůči pozorovatelným rizikům ESG a valuuje její připravenost na různá dlouhodobá pravděpodobná narušení a její schopnost adaptace. V tomto hodnocení Apple získal 29 bodů (firma je hodnocena jen na základě veřejných dat, na dotazník neodpověděla), když S&P Global negativně hodnotí opět problematiku dodavatelského řetězce a třeba i slabou ochranu zákaznických dat.

Elektromobil

Lukáš Kovanda: Elektromobily v Česku jezdí hlavně na uhlí a na plyn a uran z Ruska

Na pustém ostrově se ocitnou tři tlouštíci – Američan, Číňan a Ind – a jeden trosečník poměrně normální postavy, ani tlustý, ani hubený, odněkud z Evropy. Z několika palem, které na ostrově našli, vyrobí malý vor. Další palmy už tam nejsou. Ouha. Na vor se všichni nevejdou. Musí se snížit „tělesná rozměrnost“ kvarteta. Musí omezit konzumaci konzerv, které moře po jejich ztroskotání taktéž vyplavilo. Musí co nejrychleji zhubnout. Trosečník z Evropy se hubnutí proaktivně chopí jako první, přestože moc nemá, co shazovat. Sádelnatí spolutrosečníci sledují, co to s ním udělá. Vyčkávají. Bez jejich zhubnutí se však na vor všichni nevejdou. Má pak Evropanova těžká dieta smysl? Notabene když jej může i zabít.

Přečíst článek

Povinný reporting

Pro aktivního investora, který se rozhodne zahrnout faktor ESG do svého rozhodovacího modelu, tak je nutnost zanalyzovat si rozdíly mezi hodnotícími metodami jednotlivých agentur. Zároveň je samozřejmě možné tento aspekt analyzovat samostatně skrze výroční zprávy jednotlivých společností.

Firmy, které se zavázaly k iniciativám ESG, by měly v pravidelných zprávách o udržitelnosti aplikovat měřitelné cíle a reportovat pokroky v jejich plnění. Odborníci doporučují reflektovat především zprávy, které se řídí standardy ESG iniciativou Global Reporting Initiative (GRI), eventuelně Zásadami OSN pro odpovědné investování (PRI).

>>>>>>Zajímají vás odpovědné investice? Sledujete naši rubriku ESG<<<<<<

Vše o inflaci

Strašák inflace. Co ji způsobuje? Jak se jí bránit? Jak investovat, kam uložit úspory, kde jsou slušné úroky, které dluhopisy se vyplatí? Jak s inflací bojuje stát, vláda a ČNB? Kdo a proč zdražuje a o kolik? Jak na zvyšování cen vyzrát? Je správný čas si vzít hypotéku, porostou úrokové sazby, nebo klesnou, a z jakého důvodu? Kontext, tipy, rady, varování.

Vysoká inflace trápí nejen Česko, ale i další země Evropy či Spojené státy. Podívejte se na přehled ve světě.

Témata související s inflací:

Vše o inflaci čtěte zde

Reklama

Související

Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme