Reklama

Vydali jsme nový magazín!

Objednávejte zde

Co světu způsobí umělá inteligence, už teď ukazuje sektor financí

Finance, burza, AI
iStock

Odvětví, kde není velké množství relativně stabilních dat, nejsou disrupcí ze strany umělé inteligence tolik ohroženy. A celkově to vypadá, že vyhrají velcí hráči, kteří mají peníze na investice, píše akademik Mihir A. Desai v komentáři prestižního Harvard Business Review (HBR). Newstream.cz články z HBR na základě licence přináší pravidelně.

Reklama

Svět financí může být takovou laboratoří pro zkoumání potenciálních účinků umělé inteligence, protože operuje v oblasti zpracovávání informací, což je základní funkcí finančních trhů. Není proto překvapením, že finanční instituce všech typů investují do technologií a dat mnohem dříve než ostatní odvětví, aby mohly co nejefektivněji obstát v konkurenci. Měnící se dynamika prostředí ve financích v posledním desetiletí poskytuje náhled na to, co se stane v řadě odvětvích, až se umělá inteligence stane levnější a dostupnější. A bez ohledu na to, jak se tyto novější verze umělé inteligence projeví, budou finance vždy "kanárkem v  dole" pro zbytek ekonomiky.

 AI může velmi rychle narušit dynamiku sektoru. Vezměme si odvětví správy aktiv. Za posledních 15 let jsme byli svědky dvou významných disrupcí, které souvisejí i s rostoucí dominancí technologií a dat:

1. V sektoru podílových fondů došlo k vzestupu pasivních fondmanažerů, tedy správců, kteří investují do akciových indexů nutné analýzy (obvykle ETF fondy, pozn. red.)  a k ústupu tradičních, aktivních správců fondů (tj. správců, kteří do fondů vybírají jednotlivé akcie). K této změně došlo pozoruhodně rychle, protože data a technologie zvýšily konkurenci v  pasivním investování a ztížily aktivním manažerům dosažení informačního náskoku. Také schopnost aktivních manažerů fondů vybírat vysoké poplatky vzala za své, protože pasivní fondy se dokázaly přiblížit strategiím správy aktivních fondů, ovšem za desetinu nákladů.

2. Odvětví hedgeových fondů se změnilo v důsledku rostoucí dominance kvantitativního investování nad tradičními, fundamentálně orientovanými long-short strategiemi. Zdá se, že schopnost rychle analyzovat velké množství dat a vytvářet relativně krátkodobé strategie poráží pomalejší a hlubší analýzy, které tradičně vedly k  rozhodnutím o koupi a prodeji. Tyto trendy ve financích naznačují, že budoucnost ovládaná umělou inteligencí může  vytvořit nové vítěze a poražené ve velmi krátké době.

Harvard Business Review: Jak udržet tým v klidu, když je nejistota, šetří se a vyhazuje

Harvard Business Review: Jak udržet tým v klidu, když je nejistota, šetří se a vyhazuje

Když přijdou těžké časy, firma šetří a propouští, lidé bývají oprávněně nervózní. Jak udržet motivaci a dobrou náladu v týmu a sám nevyhořet, radí manažerům Rebecca Knightová v článku prestižního Harvard Business Review (HBR). Newstream.cz články z HBR na základě licence přináší pravidelně.

Přečíst článek

Zkušenosti z finančního světa zároveň naznačují, že ne vše se mění tak rychle, jak lidé předpovídají. Zatímco vysokofrekvenční svět finančního obchodování se souběhem makroekonomických informací, sentimentu a informací o konkrétních společnostech se rychle mění, svět správy majetku a úvěrování, který je pomalejší, se mění podstatně méně.

Zdá se například, že tolik očekávaná schopnost takzvané roboadvisory, robotických poradců, zastínit masivní komplex finančního poradenství se zadrhla a možná se trend dokonce obrací. Zřejmě klientská strana financí stále dává přednost lidem. Podobně ani úvěry se díky umělé inteligenci nezměnily zdaleka tak, jak se předpokládalo, a poskytovatelé úvěrů na bázi AI se potýkají se značnými problémy. Objem dat, která je třeba zpracovat o úvěrech fyzických osob a podniků, nemusí být prostě tak velký nebo v něm není AI tak užitečná,  jako to platí na finančních trzích obecně.

Zaměření na člověka

Zdá se, že síla umělé inteligence způsobit disrupci v odvětví úzce souvisí s povahou řešených informačních problémů. Finanční trhy představují mnohorozměrný informační problém, který vyžaduje obrovské množství dat a výpočetního výkonu. Obory s podobnými vlastnostmi, jako je například vyvíjení léků, mohou být zralé pro disrupci ze strany AI. Ale mnoho oborů, včetně těch v sektoru služeb a výroby, prostě nemusí mít pro AI stejnou relevanci - mohou se podobat spíše zmíněné správě majetku nebo poskytování úvěrů. Zkušenosti z finančního odvětví naznačují, že služby zaměřené na člověka, kde není velké množství dat a kde se data rychle mění, mohou zůstat světem AI do značné míry nedotčeny. Aby bylo jasno, AI může mít stále velký dopad třeba na to, že zlepší rozhodování, ale spíše bude mít inkrementální, přírůstkový charakter (jako tomu bylo v oblasti správy majetku a poskytování úvěrů) než transformační (jako tomu bylo v oblasti správy peněz).

Václav Podzimek, Alethes

Mánie kolem AI je jen novou investiční bublinou, říká šéf fondu Alethes Václav Podzimek

Každý ekonomický cyklus končí recesí, je jen otázkou, jak bude hluboká, říká v rozhovoru pro Newstream Václav Podzimek, zakladatel fondu Alethes, který spravuje finance i Dalibora Dědka, zakladatele společnosti Jablotron. Běžní investoři by podle Podzimka neměli investovat do jednotlivých akcií, ale držet se investic do celých indexů.

Přečíst článek

Svět financí nám také může pomoci pochopit, zda bude umělá inteligence demokratizovat, nebo konsolidovat. Zdá se, že zde je odpověď méně jednoznačná. Tam, kde AI hraje klíčovou roli (tj. na finančních trzích), se jako rozhodující faktory úspěchu jeví rozsah a rychlost. Když začnou dominovat technologie a data, vítězové stále vyhrávají a schopnost investovat do technologií a dat je klíčovým rozlišovacím znakem. Menší kvantový fond (fond řízený kvantitativní analýzou, pozn. red.)  má značné problémy při získávání datových kanálů a výpočetního výkonu ve srovnání se zavedenými hráči. Stejně tak poplatky za pasivní investování se jen dále snižují, protože větší hráči sdílejí s investory výhody plynoucí z velikosti, čímž vyřazují začínající investory. U odvětví ekonomiky, kde má umělá inteligence transformační význam, lze očekávat, že rozhodující bude rozsah, a naděje na velké uvolnění menších hráčů, kteří se postaví zavedeným hráčům, se zdají být přehnané.

Co nám zkušenosti z finančního sektoru mohou říci o tom, zda je umělá inteligence pro lidi dobrá? Zde jsou zkušenosti ze světa financí střízlivější. Vytěsnění aktivních fondmanažerů, kteří si účtovali velké poplatky za malý výnos, se jeví jako pozitivní vývoj, který stojí za to ocenit. Zároveň se však nezdá, že by finanční trhy plnily svůj hlavní úkol - zpracovávání informací - o mnoho lépe, a může se to ještě zhoršit. Nárůst investorů, kteří buď záměrně ignorují denní informace (pasivní investoři), nebo jsou posedlí rychle se měnícími informacemi (kvantové fondy), znamená, že těžká práce zpracování pomalejších, nejednoznačných, ale důležitých,  informací zevnitř firem se může zanedbávat. Vzhledem k tomu, že data a informační techologie začínají převládat, mohou se odvětví nadměrně spoléhat na tvrdá data, která se rychle mění (např. pohyby cen akcií, údaje o výdajích z kreditních karet v reálném čase). Mezitím mohou být měkčí data (např. budoucí vyhlídky firem, kvalita managementu, dlouhodobé důsledky cenových strategií) postavena stranou a oslabena - i když jsou pro trhy skutečně důležitá.

Obávám se, že tato poslední lekce se dá obzvlášť dobře zobecnit. Schopnost analyzovat tvrdá data nestrukturovaným způsobem, který není řízen člověkem - což je charakteristickým znakem umělé inteligence - slibuje, že se svět v mnoha ohledech promění, stejně jako se proměnily finanční trhy. Tato transformace však může být omezena na prostředí, kde je dat dostatek a kde se rychle mění. Navíc vítězi budou největší firmy, které budou schopny investovat do výpočetního výkonu a dat, aby mohly vytvářet diferencované strategie. A prémie za schopnost zohlednit měkčí data může v krátkodobém horizontu klesnout, i když nakonec právě na nich záleží nejvíce.

Syndrom vyhoření. Burn-out syndrom

Harvard Business Review: Polovina manažerů je vyhořelá. Co s tím?

Jak zabránit tomu, aby se nákaza vyhoření nerozšiřovala od demotivovaných manažerů po celé firmě? Autoři, manažeři Microsoftu, sdílejí své poznatky v článku prestižního Harvard Business Review (HBR). Newstream.cz články z HBR na základě licence přináší pravidelně.

Přečíst článek

Dokážou finanční trhy přijít na to, jak využít zázraky umělé inteligence a přitom nezanedbat tyto zásadnější otázky? Zdá se, že současnou rovnováhou je finanční trh, kterému dominují velcí hráči poskytující relativně levně komoditní služby, ale který zanedbává zpracování měkčích informací. Výzvou pro svět financí - a možná i pro nás všechny - je uvědomit si, že nejtěžší otázky, před kterými stojí manažeři a vedoucí pracovníci, nejsou určovány jen tvrdými daty. Tato rozhodnutí vyžadují i představivost a přesvědčení. Stejně jako se schopnost využívat tvrdá data zlevňuje a zefektivňuje prostřednictvím umělé inteligence, budou právě tyto schopnosti správného úsudku nabývat na významu. Uznání prvenství těchto lidských schopností nijak nesnižuje to, jak moc nám může AI pomoci - pouze znovu potvrzuje, že AI je pouze technologie a že největší odměna pro manažery a investory spočívá v těchto "lidských" úsilích.

Autor Mihir A. Desai z Mizuho Financial Group přednáší finance na Harvard Business School a právo na Harvard Law School.

c.2023 Harvard Business Review. Distribuováno společností The New York Times Licensing Group.

Digitální kopii člověka už mnoho nebrání, ukázali vědci v Praze

Digitální kopii člověka už mnoho nebrání, ukázali vědci v Praze. Snad jen etické otázky

Objev DNA, možnost její editace, digitalizace, archivace. Možnost replikovat většinu lidských myšlenek a jejich přenes do jiné entity, biologické či umělé. To jsou všechno principy, které znějí jako sci-fi. Ale velká část z nich již sci-fi není. Povedlo se je zrealizovat, ačkoli ty nejkontroverznější z nich zatím jen na myších. Jak by za několik let či dekád mohlo vypadat digitální kopírování osobnosti, představila na SingularityU Czech Summitu Divya Chander, neurovědkyně přednášející na Singularity University.

Přečíst článek

Reklama

Související

Kde hledat zajímavé investiční příležitosti? Jsou jako diamanty, je těžké je najít a hodně záleží na zpracování

Kde hledat zajímavé investiční příležitosti? Jsou jako diamanty, je těžké je najít a hodně záleží na zpracování

Přečíst článek
Českou ekonomiku budou dál stahovat evropské experimenty, shodli se ekonomické špičky na konferenci GIS

Českou ekonomiku budou dál stahovat evropské experimenty, shodli se ekonomické špičky na konferenci GIS

Přečíst článek
Harvard Business Review: Jak udržet tým v klidu, když je nejistota, šetří se a vyhazuje

Harvard Business Review: Jak udržet tým v klidu, když je nejistota, šetří se a vyhazuje

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme