Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

EU chce lepší čištění a opětovné využívání městských odpadních vod

Letecký pohled na čistírnu odpadních vod.
ČTK Protext
Komerční spolupráce

Poslanci Evropského parlamentu schválili nová pravidla Evropské unie pro odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod.

Reklama

Parlament 481 hlasy pro, 79 proti a 26 se zdrželo hlasování přijal dohodu dosaženou s Radou EU v lednu 2024 o revizi norem EU pro vodní hospodářství a čištění městských odpadních vod s cílem lépe chránit veřejné zdraví a životní prostředí. Komise předložila návrh na revizi směrnice o čištění městských odpadních vod v říjnu 2022 - tato úprava uvádí zmíněný předpis do souladu s politickými cíli EU v oblasti klimatu, oběhového hospodářství a snižování znečištění. Korekce je jednou z klíčových iniciativ v rámci akčního plánu EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy.

Do roku 2035 budou městské odpadní vody před vypouštěním do životního prostředí procházet sekundárním čištěním (tj. odstraňováním biologicky rozložitelných organických látek), a to ve všech aglomeracích o velikosti 1000 ekvivalentních obyvatel (tj. standardní měrná jednotka popisující průměrné znečištění vypouštěné jednou osobou za den) nebo více.

Vědci: Mikroplasty už se dostaly i do mraků, mohou ovlivnit počasí a teploty

Výstraha vědců: mikroplasty už se dostaly i do mraků. Ovlivní počasí i teploty na Zemi

Vzduch, voda, půda, potraviny a dokonce i krev - mikroplasty se dostaly prakticky všude na Zemi a nyní se na tento seznam dostaly i mraky, napsal zpravodajský server The Guardian. Kousky plastových částic byly nedávno objeveny nad východní Čínou a nový výzkum ukázal, že tyto mikroplasty mohou ovlivňovat tvorbu mraků a počasí.

Přečíst článek

Do roku 2039 bude terciární čištění (tj. odstraňování dusíku a fosforu) aplikováno ve všech čistírnách odpadních vod pokrývajících 150 tisíc ekvivalentních obyvatel a více a do roku 2045 v čistírnách pokrývajících 10 tisíc ekvivalentních obyvatel a více. Dodatečné čištění odstraňující široké spektrum mikropolutantů ("kvartérní čištění") bude do roku 2045 povinné pro všechny čistírny nad 150 tisíc ekvivalentních obyvatel (a nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel na základě posouzení rizik).

Přísně se bude sledovat monitorování různých parametrů veřejného zdraví (např. známých virů a nově se objevujících patogenů), chemických znečišťujících látek, včetně tzv. věčných chemikálií (per- a polyfluoroalkylových látek neboli PFAS), mikroplastů a antimikrobiální rezistence.

Zákon zavádí rozšířenou odpovědnost výrobce (EPR) pro humánní léčivé přípravky a kosmetické přípravky, aby se pokryly náklady na kvartérní čištění (odstraňování mikropolutantů z městských odpadních vod). Nejméně 80 procent nákladů budou hradit výrobci, přičemž budou doplněny vnitrostátním financováním.

Země EU budou povinny podporovat opětovné využívání vyčištěných odpadních vod ze všech čistíren městských odpadních vod, kde je to vhodné, zejména v oblastech s nedostatkem vody.

Před vstupem dohody v platnost ji musí formálně schválit Rada EU.

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie

Alexandr Vondra: Kašlu na uhlíkovou stopu, české zájmy létám hájit do Bruselu letadlem

Matador české politiky a současný europoslanec za ODS Alexandr Vondra jde znovu do boje o křeslo v evropském parlamentu, volby se konají v červnu, strany nyní ladí složení kandidátek či koalice. Bývalý disident, poradce Václava Havla, velvyslanec, ministr či senátor je známý svými ostrými postoji vůči ruské agresi, klimatickému šílenství či Fransi Timmermansovi. „Znám ho pětadvacet let, tykáme si, ale jeho odchod jsem uvítal,“ říká Vondra o muži, kterému vyčítá příliš radikální prosazování evropské klimatické doktríny. Ta podle něj ohrožuje evropskou konkurenceschopnost i peněženky lidí. Příští evropské volby nebudou podle Vondry referendem o české vládě. Naopak, prý mohou přinést Česku silnější pozici v Evropské komisi i celé evropské struktuře. A tím i větší kontrolu nad tvorbou norem, které jsou pro život v Česku klíčové.

Přečíst článek

Výrobu čipů ohrozí nedostatek vody

Polovodiče jsou základními stavebními kameny čipů, které najdeme v nejšpičkovější elektronice, v mobilech, letadlech, nových autech, ale také třeba v zubním kartáčku nebo moderní žárovce. Pro výrobu polovodičů je však zapotřebí hodně vody. A světová místa výroby jsou zrovna v oblastech, kde vody ubývá.

Přečíst článek

Reklama

Související

Štrasburk, 24. dubna 2024. Debata ČTK Connect s českými europoslanci ve studiu Lobby Set u příležitosti závěrečné plenární schůze končícího Evropského parlamentu.

Čeští europoslanci diskutovali ve Štrasburku. Pro mírová jednání s Ruskem ještě nenastal čas, zaznělo

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Doporučujeme