Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Milostivé léto 2023. Které dluhy se stát chystá lidem odpustit

Milostivé léto letos proběhne jinak. Stát chce pomoci daňovým dlužníkům
ČTK
 Zlaťák

Chystá se další, v pořadí již třetí akce milostivého léta. Tentokrát se zaměří na odpuštění vybraných dluhů vzniklých v souvislosti s daňovým systémem. Kdo bude moci o odpuštění požádat? Jakých nedoplatků se daňové milostivé léto týká? A jakým způsobem bude mimořádné odpuštění probíhat? Na to v komentáři odpovídá Vít Křivánek, partner a vedoucí oddělení daňových sporů ze společnosti BDO.

Reklama

Poslanecká sněmovna bude schvalovat příslušný vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů na řádné schůzi, která začíná v úterý 16. května. Již nyní je výsledná podoba zákona v zásadě známá, jelikož pozměňovací návrhy k němu lze označit jen za kosmetické úpravy.

Cílem daňového milostivého léta 2023 je navázat na předchozí relativně úspěšné akce prvního a druhého milostivého léta v předloňském a loňském roce a dát možnost lidem se zbavit dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, které dosud neuhradili.

David Ondráčka: Předlužené Česko. Tři scénáře pro Fialův kabinet, jak to může řešit

V nesplatitelné dluhové pasti je stále zhruba 750 tisíc lidí (s rodinami 1,5 milionu Čechů), tragicky vysoký počet lidí, a to i přes řadu dílčích zlepšení a změn v posledních letech. Většina je dnes ve vícečetných exekucích, kde už nejsou reálně schopni splácet, už si na nich není co vzít a exekuční mašina tady jede hodně naprázdno. Podle Davida Ondráčky, protikorupčního experta a bývalého šéfa české pobočky Transparency International jde o jeden z nejtěžších ekonomických a sociálních „zločinů“ polistopadové éry. „Zásadní politické téma je, jestli a jak tento exekuční a vymahačský Klondike, rozprášit,“ komentuje Ondráčka.

Přečíst článek

Co může být prominuto

Odpustit bude přitom možné vybrané příslušenství daně, konkrétně: úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokutu za opožděné podání daňového přiznání a také náklady řízení včetně těch exekučních. Výčet pokut, které lze prominout, tedy není zdaleka kompletní – chybí například pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu.

Pro odpuštění výše zmíněných daňových pokut je nutné splnit v zásadě dvě podmínky. Nutné je pro dlužníka předně uhradit původní částku, kterou na daních měl zaplatit. Termín pro úhradu je navrhován do 30. listopadu 2023. Návrh počítá i s případným rozložením úhrady jistiny na několik splátek.

Požádat o odpuštění dluhů půjde i méně formální cestou

Potom již stačí podat žádost o mimořádné odpuštění. Tu je zapotřebí podat během tzv. rozhodného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023.

Aby se předešlo riziku spekulací se záměrným nesplácením daňových dluhů od okamžiku zveřejnění plánovaného daňového milostivého léta, bude se odpouštět příslušenství k jistinám vzniklým do 30. září 2022.

Podání žádosti bude možné všemi standardními způsoby, tedy elektronicky i písemnou formou. Nad jejich rámec se navrhuje připustit též možnost podat žádost pomoci elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem prostřednictvím e-mailu. Po vzoru žádostí souvisejících s kompenzačním bonusem je tedy ve hře i tato po formální stránce značně rozvolněnější cesta, kterak o odpuštění požádat.

Výjimku z možnosti mimořádného odpuštění tvoří příslušenství daně, které je vymáháno soudním exekutorem nebo dle zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. 

Fronta kvůli novým smlouvám na energie před Pražskou energetikou v pražské Vladislavově ulici

Dalibor Martínek: Stát selhává, nechává slabé na pospas dravcům. Energie jsou posledním příkladem

Jiří Písařík chtěl být bohatý, mít hodně peněz. Což se mu povedlo. Ostatně, kdo by nechtěl mít hodně peněz. Za jeho podnikáním s energiemi zůstal téměř milion nešťastných lidí, bývalých klientů Bohemia Energy. 

Přečíst článek

Drobné dluhy na daních budou prominuty automaticky

Kromě příslušenství daně zákon počítá také s možností mimořádného odpuštění daně samotné. Půjde ale pouze o bagatelní částky na daňových jistinách, konkrétně nedoplatky nepřesahující 30 korun v případě daně z nemovitých věcí, respektive 200 korun v ostatních případech.

Důvodem pro takto nízké limity je to, že daňové milostivé léto není koncipované jako hromadná daňová amnestie, ale jako možnost „očistit“ stávající dluh o tu část, kterou a priori státní rozpočet nepožaduje.

Tyto malé nedoplatky proto zaniknou automaticky ke dni nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona.

Návrh zbytečně opomíjí podnikatele z jednočlenných „eseróček“

Vedle toho, jaké daňové dluhy lze mimořádně odpustit, je také vhodné dodat, kdo o odpuštění může požádat. Daňoví dlužníci oprávnění k podání žádosti se rozdělují na dvě kategorie, a to podle toho, u jakého typu daňového dluhu budou žádat o mimořádné odpuštění. V případě výše zmíněného vybraného příslušenství daně může o odpuštění požádat pouze fyzická osoba. Mimořádný zánik bagatelních nedoplatků se dotkne všech daňových subjektů bez výjimky, tedy i právnických osob.

Daň z nemovitosti. V čem se nejčastěji chybuje

Na konci května 2023 vyprší termín pro uhrazení daně z nemovitých věcí. Na některé chyby, kterých se poplatníci v této souvislosti dopouštějí, upozorňuje Petr Koubovský, daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner.

Přečíst článek

Na jedné straně rozumím snaze pomoci podnikatelům fyzickým osobám eliminovat „zbytečné“ dluhy v podobě příslušenství daně či exekučních nákladů, na které tyto dluhy dopadají bezprostředně a nepochybně intenzivněji než například na osoby právnické. Na straně druhé řada podnikatelů dnes fakticky podniká „na sebe“ prostřednictvím jednočlenných společností s ručením omezeným, ve kterých zastávají roli jediného vlastníka a jednatele.

Troufám si tvrdit, že i na tyto subjekty mělo mimořádné odpuštění dopadnout, neboť i takoví podnikatelé pociťují tlak ve formě daňových dluhů napřímo. Nejednalo by se navíc o situaci, se kterou by již historicky zavedené úlevy nepracovaly.

Dopad na státní kasu má být neutrální

Fiskální dopad připravovaného milostivého léta by měl být podle ministerstva financí neutrální. Na jedné straně dojde k negativnímu dopadu na veřejné rozpočty v řádu stovek milionů korun. Tento výpadek by měl být na druhé straně úměrně kompenzován stovkami milionů korun inkasovaných v podobě uhrazení dlužných jistin daně.

Závěrem bych rád dodal, že daňové milostivé léto 2023 po mém soudu přichází poněkud pozdě. Obdobně nastavený mechanismus by podnikatelé jistě uvítali v ekonomicky těžkých „covidových“ letech, respektive těsně po jejich odeznění. Současně mám za to, že výčet subjektů oprávněných k podání žádosti o odpuštění vybraného příslušenství daně mohl být širší.

Autorem komentáře je Vít Křivánek, advokát a daňový poradce ve společnosti BDO

Vše k osobním financím najdete v naší rubrice Zlaťák

Reklama

Související

David Ondráčka: Předlužené Česko. Tři scénáře pro Fialův kabinet, jak to může řešit

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme