Reklama

Daňové slevy 2023. Co všechno vám letos ušetří peníze

Daňové přiznání, ilustrační foto
ČTK
 Zlaťák

Podnikatelům, kteří nevyužívají paušální daň, se blíží povinnost podat daňové přiznání. V tom mohou podobně jako zaměstnanci využít řady možností, jak si snížit daňový základ nebo přímo vypočtenou daň. Jaké daňové slevy lze uplatnit a jaké podmínky je pro ně potřeba splnit vysvětluje Monika Lodrová, daňová poradkyně společnosti BDO.

Reklama

Možnosti slev a daňových odpočtů jsou letos podobné jako v roce 2022. Ale u některých došlo ke změně v jejich výši. Které to jsou? 

Sleva na poplatníka? 30 840 korun 

Základní slevou, kterou může využít každý, kdo měl alespoň po část uplynulého roku zdanitelné příjmy, je sleva na poplatníka. Nárok není potřeba prokazovat a platí v plné výši, i když výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Sleva se v tomto roce navýšila z 27 840 na 30 840 korun.

Zaměstnanci mohou slevu na poplatníka uplatňovat měsíčně, to znamená, že si můžou každý měsíc snížit odvedenou daň o 2 570 korun. Uplatnit ji mohou nejen zaměstnanci (díky podepsání Prohlášení poplatníka, tzv. růžového prohlášení, u svého zaměstnavatele), ale také OSVČ, u kterých náleží v plném rozsahu bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti a bez ohledu na to, jestli mají podnikání jako hlavní či vedlejší zdroj příjmů.

Experti radí, jak zdanit příjmy z pronájmu

Pronajímáte byt, nebytový prostor, pozemek, nebo třeba jen jednu místnost či garáž? Příjmy z těchto nájmů se, bohužel, nevyhnou zdanění. Existují však výjimky. Společně s experty na daně i nemovitosti poradíme, koho se zdanění netýká, jaké máte možnosti i na co máte nárok.

Přečíst článek

Sleva na manžela/manželku platí i pro registrované partnery

Další slevou je takzvaná sleva na manžela/manželku. Tu lze využít na partnera definovaného zákonem, tedy kromě manžela či manželky může jít také o partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství. Daňový zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící ve společně hospodařící domácnosti, pokud manžel či manželka nemá vlastní příjem přesahující 68 tisíc korun za rok. Sleva činí 24 840 korun za rok a oproti slevě na poplatníka se dá uplatnit pouze ročně – nedochází tedy k měsíčnímu uplatnění. Pokud došlo k uzavření či rozvodu manželství v průběhu roku, může si daňový poplatník nechat uplatnit 1/12 z celkové částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem).

Reklama

Důležité je rozlišovat, co patří či nepatří do limitu vlastního příjmu manžela či manželky. Do limitu patří nejen zdaňované, ale i osvobozené příjmy. Typicky se do limitu nepočítají dávky sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi či příspěvek v rodičovství (tzv. rodičovská). Naopak peněžitá pomoc v mateřství se do limitu započítává.

Daňové přiznání 2023. Co bude letos jinak, shrnuje daňová expertka

Začátek nového roku s sebou obvykle přináší v oblasti daní změny, které se pak promítají do každoroční povinnosti řady lidí vyplnit a podat daňové přiznání. Kromě povinnosti posílat daňové přiznání přes datovou schránku, nebo zvýšení odvodů a případných slev na dani, ale na podnikatele čekají podobné nástrahy jako loni. O jaké změny jde a na co by si lidé měli dát pozor, přibližuje Monika Lodrová, daňová poradkyně společnosti BDO.

Přečíst článek

Pro uplatnění slevy na manžela či manželku je obvykle třeba doložit v prvním roce uplatnění potvrzení o uzavření manželství či partnerství, průkaz totožnosti manžela či manželky a případně rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P či průkaz ZTP/P.

Slevu na děti může využít vždy jeden z rodičů

Hojně využívané bývá také daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, které může na každé dítě uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Pokud je zaměstnancem, sníží si obvykle zálohu na daň z příjmu na měsíční bázi, pokud podniká a podává daňové přiznání, sníží si daň jednorázově v rámci daňového přiznání.

Výše daňové slevy se určuje podle počtu dětí – na první dítě činí 15 204 korun ročně, 22 320 korun na druhé dítě a 27 840 korun na třetí a další děti. U slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je potomkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Lukáš Kovanda: Nová paušální daň se vyplatí „bílým límečkům"

Úterý je poslední den na přihlášení k paušální dani, nově na příjmy do dvou milionů ročně. Vyplatí se třeba advokátům, zato řemeslníkům spíše ne.

Přečíst článek

Nezapomeňte na školkovné

Ve spojitostmi s dětmi může jeden z rodičů využívat také slevu na dani na takzvané školkovné do maximální výše 16 200 korun za rok. Jedná se v podstatě o náhradu nákladů na umístění dítěte ve školce a je potřeba ho doložit potvrzením od školky, kterou dítě navštěvuje.

Za vyživované dítě se považuje nezletilé dítě. Po dosažení zletilosti je pak potřeba doložit nárok na výše uvedené slevy potvrzením o soustavné přípravě na budoucí povolání.

Ostatní slevy

Na speciální daňovou slevu ve výši 4 020 korun ročně mají nárok studenti do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání v rámci studia. V případě, že navštěvují vysokou školu, můžou slevu uplatnit pro prezenční, distanční i kombinovanou formu studia.

Zvláštní slevu si mohou uplatnit také držitelé průkazu ZTP/P, a to ve výši 16 140 korun za rok. Poplatníkovi náleží ale jen za měsíce, na jejichž počátku disponoval rozhodnutím Úřadu práce ČR o jeho přiznání. Dále mohou slev využít poplatníci s přiznaným invalidním důchodem – na ty se vztahuje sleva podle stupně invalidity. Na invaliditu I. a II. stupně dostanou poplatníci slevu 2 520 korun ročně, tedy 210 korun měsíčně, v případě invalidity III. stupně mohou pobírat slevu až 5 040 ročně, tedy 420 korun měsíčně.

Daně (ilustrační foto)

Zvažujete paušální daň a řešíte hypotéku? Počkejte rok, míní analytička

Na přihlášení k paušální dani zbývá živnostníkům už jen pár dní. Letos je třeba přihlásit se do pondělí 10. ledna. Pro mnohé se vyplatí, ale ne všem. Pokud tedy zvažujete paušální daň, ale máte v plánu řešit hypotéku, počkejte radši ještě jeden rok, než bude jasno, jakou strategii ověřování vašich příjmů banky zvolí, a zda vůbec budou tyto klienty financovat.

Přečíst článek

Odečet darů a úroků z hypoték

Za určitých okolností si mohou daňoví poplatníci od základu daně odečíst také hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého na dobročinné účely. Hodnota daru musí ale činit alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout dvě procenta ze základu daně. Stačí přitom splnění jen jedné z těchto podmínek. Za dary si pak poplatníci mohou odečíst maximálně 30 procent ze svého základu daně. Nárok na odpočet se prokazuje potvrzením příjemce bezúplatného plnění i výši a účelu daru.

Řada lidí také využívá odečet úroků zaplacených v uplynulém roce na hypotékách či úvěrech ze stavebního spoření, pokud byly použity pro financování bytových potřeb. Jinými slovy, pokud v bytě, na který si pořídili úvěr, trvale bydlí. Takovéto úroky lze odečíst do limitu 300 tisíc korun u úvěrů pro financování zajištění bytové potřeby před 1. lednem 2021 a 150 tisíc korun u úvěrů pořízených po tomto datu. Je ale třeba vždy zkoumat jaká instituce úvěr poskytla, splnění podmínky bytové potřeby poplatníka či blízkých osob, účel úvěru či vlastnictví dané nemovité věci. Pro odečet úroků je třeba doložit v prvním roce uplatnění smlouvu o úvěru a každoročně potvrzení od instituce poskytující financování o výši zaplaceného úroku. V některých případech je potřeba přeložit také list vlastnictví.

Od základu daně pak lze odečíst také poplatníkem hrazený příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření v souhrnném limitu nejvýše do 24 tisíc korun.

Stejný limit pak platí pro odečtení plateb na zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění. Musí se však vždy jednat o pojistný produkt, který splňuje podmínky dané daňovým zákonem. U této položky požaduje finanční úřad předložení smlouvy o pojistném produktu v prvním roce, a každoročně potvrzení od pojišťovny o zaplacených příspěvcích.

Paušální daň je propadák. Lidé kvůli ní mohou mít potíže v bankách

Živnostníci s paušální daní mohou v bance narazit. Podnikatelé odvádějící stokorunovou daň měsíčně nemusejí být v očích banky tak bonitní, jak si sami myslí.

Přečíst článek

Vše o inflaci

Strašák inflace. Co ji způsobuje? Jak se jí bránit? Jak investovat, kam uložit úspory, kde jsou slušné úroky, které dluhopisy se vyplatí? Jak s inflací bojuje stát, vláda a ČNB? Kdo a proč zdražuje a o kolik? Jak na zvyšování cen vyzrát? Je správný čas si vzít hypotéku, porostou úrokové sazby, nebo klesnou, a z jakého důvodu? Kontext, tipy, rady, varování.

Vysoká inflace trápí nejen Česko, ale i další země Evropy či Spojené státy. Podívejte se na přehled ve světě.

Témata související s inflací:

Vše o inflaci čtěte zde

Reklama

Související

Finanční úřady čekají nával daňových přiznání, prodlužují úřední hodiny

Finanční úřady čekají nával daňových přiznání, prodlužují úřední hodiny

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme