Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Češi smýšlejí podobně jako Irové. A vždy jsme se navzájem podporovali, říká irská velvyslankyně

Češi smýšlejí podobně jako Irové. A vždy jsme se navzájem podporovali, říká irská velvyslankyně
Petr Svoboda / Newstream
Věra Tůmová

Jaké společenské události mohou přivést člověka na dráhu diplomatky? Která žena jí byla velkou inspirací? A jak se proměnila irská společnost a nerovné postavení irských žen za posledních šedesát let? Nejen o tom jsme si povídaly s Clionou Manahan, velvyslankyní Irska pro Českou republiku před setkáním Innovative Women Shaping the Future, které spolupořádají Velvyslanectví Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen. 

Reklama

Jaká byla situace v Irsku před tím, než jste nastoupila svou diplomatickou kariéru?

CM: Myslím, že mne nejvíce ovlivnila doba, kdy byly události na britských a irských ostrovech velmi vyhrocené. Většina mé rodiny tehdy působila v soukromém sektoru a podnikala a mnozí z nich po absolutoriu univerzity dali přednost raději emigraci. Když pak Irsko vstoupilo do Evropského společenství, irská ekonomika se postupně diverzifikovala a rostla a bylo najednou mnohem více příležitostí pracovat v Irsku a pro Irsko. No a mne kvůli tomu začala zajímat žurnalistika.

To, co se tehdy v Irsku dělo, jste tedy diskutovali i ve škole?

CM: Vlastně ani ne. V mé škole se jen velice málo diskutovalo o tom všem, co stojí za terorismem a násilím. Jen málo o těch důsledcích politického, občanského a ekonomického napětí, které existovalo na našich dvou ostrovech, zejména v Severním Irsku, a které se nejčastěji popisuje jako "Troubles" (tj. 30 let trvající politický konflikt v Severním Irsku ukončený belfastskou Velkopáteční dohodou v roce 1998, pozn.red.). A jen velice omezeně se také ve škole probíraly důsledky kolonizace a rozdělení Irska na počátku 20. století. Sledovala jsem proto každodenní zpravodajství o násilí a jeho důsledcích a začala se stále více zajímat o to, co bude třeba udělat pro vyřešení napětí ve společnosti a kdo se na tom řešení bude podílet. 

Reklama

Jaký obor jste si nakonec zvolila ke studiu?

CM: To vše, co jsem zde již zmínila, mne nakonec přivedlo k tomu, že jsem se rozhodla studovat na univerzitě právo. Nejvíce jsem se zajímala o ústavní, evropské a mezinárodní právo. A už při studiích na Trinity College v Dublinu jsem se zapojovala i do mnoha spolků a do studentské politiky. Poprvé jsem se tam setkala také s mezinárodními vyučujícími a studenty z jiných zemí, včetně Severního Irska, Velké Británie a Jihoafrické republiky. S našimi učiteli a dalšími studenty jsme oživili právnický spolek, uspořádali první mezinárodní právnická setkání k předním mezinárodním a lidskoprávním otázkám. Založili jsme časopis Law Journal a vedli kampaň za bezplatnou právní pomoc a proti násilí na ženách. 

Cliona Manahan - Velvyslankyně Irska pro Českou republiku Se svolením Velvyslanectví Irska pro ČR

Kdo vás tehdy inspiroval k takové aktivitě? 

CM: Jednu z velmi inspirativních žen jsem potkala už na Trinity College. Měli jsme velké štěstí, že naší profesorkou tam byla Mary Robinsonová, která se v 90. letech stala prezidentkou Irska a poté vysokou komisařkou pro lidská práva v Ženevě. Pro ženy ale diplomacie není zrovna tou nejjednodušší volbou. Když jsem nastoupila na ministerstvo zahraničí, měla jsem kolem sebe jen velice málo vzorů. 

Lenka Axlerová z Microsoftu: Řízení lidí v turbulentní době je zásadní a nelehké téma

Na manažery i zaměstnance jsou v dnešní turbulentní době kladeny čím dál větší nároky. Kromě společenských změn si musejí poradit i s novým standardem, kterým se stala práce na dálku. Jak v takovém prostředí vybudovat odolný tým? A proč je diverzita jedním ze základních pilířů úspěchu? To jsou otázky do diskuse u jednoho z kulatých stolů, kterou povede Lenka Axlerová, ředitelka pro sektor veřejné správy v Microsoftu, na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném na konci února velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Přečíst článek

A změnilo se to nějak od té doby?

CM: Dá se říci, že v tomto ohledu Irsko velice pokročilo. Tu původní ztrátu a nerovnosti v zastoupení žen se postupně podařilo dohnat. Díky úsilí občanské společnosti, nevládních organizací i občanských shromáždění se podařilo, aby se ženy mnohem více začaly zapojovat do irského politického, hospodářského a společenského sektoru. To, jak Irsko pokročilo, lze vidět i podle toho, jak v poslední době přispíváme k činnosti OSN, že působíme v Radě bezpečnosti, že Irsko je aktivní v Radě Evropy, v Komisi pro lidská práva v Ženevě a v institucích EU. Více než polovina všech irských velvyslanců jmenovaných v roce 2022 byly ženy.

Na irském velvyslanectví v Praze pracujete již téměř čtyři roky. Co vás přivedlo sem do Prahy? 

CM: Irská vláda mě v roce 2019 jmenovala velvyslankyní pro Českou republiku a Ukrajinu, takže jsem k vám přešla přímo z Kodaně, kde jsem od roku 2014 působila jako velvyslankyně v Dánsku a na Islandu. Předtím jsem spolupracovala s prezidentkou Mary McAleeseovou a to včetně příprav na historické návštěvy Její královské Výsosti (královny Alžběty II.) nebo prezidenta Obamy v Irsku. A také jsem vedla náš nový společný přístup k asijsko-pacifickému a latinsko-americkému regionu a podílela jsem se na rozšiřování sítě našich misí v těchto zemích.

Máte tady kolegyni Erin Swan, která reprezentuje tu nejmladší generaci žen. Jaká byla vaše cesta do diplomacie Erin, když jste tu dobu vyhrocených událostí jako Cliona nezažila?

Erin: Na univerzitě jsem se rozhodla nejprve studovat jazyky. Díky tomu jsem pak mohla i studovat a pracovat hned v několika zemích, s lidmi z mnoha různých prostředí, kultur a náboženství. A právě tyto zkušenosti mě inspirovaly k práci v diplomacii a ke vstupu do irského diplomatického sboru. Cítila jsem to jako jedinečnou výsadu, že mohu reprezentovat svou zemi v zahraničí a prosazovat a chránit irské hodnoty lidských práv a rovnosti. Irsko má navíc nyní  po celém světě už mnoho vlivných diplomatek a velvyslankyň, které jsou inspirací a povzbuzením pro další generace. No a já doufám, že i mně samotné se podaří inspirovat další ženy a dívky k diplomacii. 

Erin Swan, Velvyslanectví Irska pro ČR Se svolením Velvyslanectví Irska pro ČR

A jaká je vaše hlavní agenda v České republice, paní velvyslankyně?

CM: Naší agendou v Česku je naslouchat a vycházet z toho, na čem záleží našim českým, evropským a multilaterálním partnerům. To zahrnuje i naši reakci na Ukrajinu, kde jsme v roce 2021 otevřeli nové velvyslanectví, abychom mohli sdílet to, co Česko a tento region zažilo s Ruskem. Můžeme tak i reagovat na ty nejdůležitější výzvy včetně energetiky, bezpečnosti a obnovy Evropy po pandemii. Naše agenda s Českem se tedy zaměřuje na posílení vzájemného porozumění a vazeb s podobně smýšlejícím partnerem v EU.

Eva Prokešová z JTI: Zvyšování kvality života seniorů je zásadní téma

Pomoc starším a zvyšování kvality života seniorů je podle Evy Prokešové jednou z největších výzev současnosti. I proto se v rámci ESG a CSR aktivit JTI věnuje právě těmto tématům. „Dlouhodobě mě zajímá, jak mohou firmy smysluplně pomáhat sociálně znevýhodněným osobám. Musíme toto téma otevírat,” vysvětluje Eva Prokešová z JTI, která na konci února v Praze povede diskusi u kulatého stolu na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Přečíst článek

Jako velvyslanectví se snažíte podporovat i řadu projektů. Které považujete za nejpřínosnější?

CM: Vzhledem k tomu, že irská populace je mladá a většinou mladší 40 let, uvědomujeme si, že vzdělávání, výzkum a obchodní vazby jsou zásadní, abychom všichni mohli hledat řešení, která posílí naši zemi. Ať už je to hospodářská obnova, energetika či klimatické výzvy, to vše je vzájemně propojené. Velvyslanectví se proto společně s Enterprise Ireland zapojilo do programů zaměřených na fintech, nová softwarová řešení pro dopravu, vzdělávání/Erasmus, potravinářské/živočišné a zemědělské technologie a mnoho dalšího.

Koho konkrétně podporujete?

CM: Jednou z takových velmi zajímavých a inspirativních žen je třeba Niamh Donnelly, která vystoupí na setkání Innovative Women Shapping the Future, jež spolu s Newstream Business Club českých a slovenských žen pořádáme na našem velvyslanectví koncem února. Niamh je příkladem inovátorky, která umí hledat řešení. Jsme rádi, že letos k nám přijede do Prahy a podělí se s dalšími ženami o své zkušenosti s robotikou Akara i o své nedávné ocenění jako EU Women Innovator.  

Nepodporujete ale jen jednotlivce, že?

CM: To rozhodně ne. Podporujeme i řadu vzdělávacích projektů na českých a irských univerzitách a mezi nimi navzájem. Za všechny zmiňme třeba Dundalk Institute of Technology, kde nyní studují stovky českých a slovenských studentů. Další spolupráce je i mezi irskou Trinity College a Karlovou univerzitou, na níž navíc už dvacet let sídlí Centrum irských studií, kterým prošly tisíce studentů. A v neposlední řadě bych chtěla zmínit i Centrum současného umění DOX, které s naší podporou vede pozoruhodnou iniciativu Narrative Four pro využívání materiálů českými učiteli a studenty.

Proč je nutné taková setkání podporovat?

CM: Je nutné inspirativní lidi propojovat s dalšími, a to zejména i na té osobní rovině. Setkání, jako je Newstream Business Club českých a slovenských žen s Enterprise Ireland, které pořádáme na velvyslanectví, odráží irské zkušenosti a ukazuje, jak cenné je právě to vzájemné poznávání na místní úrovni díky takovýmto neformálním setkáním. Společná diskuze a sdílení zkušeností u kulatého stolu bez jakékoliv hierarchie podporuje informovanost, posiluje důvěru a také motivuje. 

A poslední otázka pro vás obě – co máme podle vás jako Češi společného s Iry?

Erin: Za sebe mohu říci, že v mnoha ohledech jsem se v Česku cítila vždy jako doma. Irové i Češi se rádi baví, máme společný smysl pro humor a samozřejmě oba národy milují pivo! Kromě toho mají Irové a Češi mnoho společných vazeb v oblasti literatury, divadla, hudby a umění. 

CM: Irsko je nezávislé od roku 1922 a ČR od roku 1993. A vždy tu existovala vzájemná podpora. Na počátku naší cesty k nezávislosti bývalé Československo podporovalo Irsko ve Společnosti národů. Prezident Havel navštívil Irsko v roce 1996 a paní prezidentka McAleeseová navštívila ČR v roce 1999. Irsko pak zase předsedalo EU zrovna v roce 2004, kdy Evropa přijala do EU 10 členských států, mezi nimiž byla i ČR. Od vzniku nové české koaliční vlády a předsednictví EK, po němž následovalo zvolení designovaného prezidenta Petra Pavla, se české a irské politické a ekonomické zájmy nyní soustředily na obnovu EU, dohodnuté kroky vůči Rusku a účinnou podporu Ukrajiny. Při pohledu do budoucna je Irsko připraveno a ochotno mnohem více spolupracovat s veřejnou, soukromou a občanskou společností v ČR.

Přítel v osamění i zbraň proti virům. Mladá vědkyně vyvíjí roboty, které mění budoucnost zdravotní péče

Robot dnes už není jen postava z románů Karla Čapka či ze sci-fi filmů. S roboty se dá běžně setkat i tam, kde byste je nečekali. Pomáhají zdravotníkům v první linii. Přesouvají se do restaurací nebo skladů velkých e-shopů.  A na jejich vývoji se úspěšně podílí i mladé ženy, které by před pár desítkami let k takovým projektům nikdo nepustil. Seznamte se s inspirativní irskou vědkyní a specialistkou na sociální robotiku Niamh Donnelly, která bude v Praze na konci února přednášet na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Přečíst článek

Newstream společně s velvyslanectvím Irska a Enterprise Ireland pořádá akci pro inovativní ženy v byznysu

Inovativní ženy utvářejí budoucnost. A jaká bude ona budoucnost? Diskutovat o tom budou hosté akce Innovative Women Shaping the Future koncem února v rezidenci irské velvyslankyně Cliony Manahan. Akce, kterou pořádá Newstream Business Club českých a slovenských žen spolu s velvyslanectvím Irska a Enterprise Ireland, je pouze na pozvání.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Hlavním tématem letního čísla magazínu Newstream CLUB je Česko-Slovensko, s podtitulem Dvě země, jeden trh. 

V rozhovoru se představuje Karel Vágner, marketér a podnikatel v řadě úspěšných projektů, známý také spoluprací s manželkou a úspěšnou modelkou Simonou Krainovou.

Další osobnosti jako Igor Rattaj se zamýšlejí nad rozdíly mezi podnikáním v Česku a na Slovensku. O umělé inteligenci hovoří česko-slovenská investorka Andrea Ferancová Bartoňová, o veřejnosti a kultuře slovenský bestsellerista Jozef Karika. Uznávaný chef Marcel Ihnačák prozrazuje, která z obou kuchyní je „lepší“. Marketér Milan Šemelák s klientem Williamem Rudolfem Lobkowiczem mluví o tom, jak přetvořit odkaz šlechtického rodu do moderní doby.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí. 

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Přítel v osamění i zbraň proti virům. Mladá vědkyně vyvíjí roboty, které mění budoucnost zdravotní péče

Přečíst článek

Newstream společně s velvyslanectvím Irska a Enterprise Ireland pořádá akci pro inovativní ženy v byznysu

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme