Reklama

Vydali jsme nový magazín!

Objednávejte zde

Lukáš Kovanda: Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko patří k nadprůměru

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté
iStock
Lukáš Kovanda

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Vyplývá to z letošního hodnocení poradenské společnosti Mercer, která od roku 2009 každoročně sestavuje ukazatel kvality penzijních systémů ve vybraných zemích světa.

Reklama

V letošním hodnocení jich posuzuje dosud nejvíce, a to 47. Druhý nejlepší důchodový systém má v tomto žebříčku Island, jenž loni obsadil první místo, třetí je pak Dánsko. Uvedené tři země ještě společně s Izraelem jsou jedinými, které v hodnocení získávají nejlepší hodnocení, „A“.

Nizozemsko momentálně provádí reformu svého penzijního systému, přičemž mění jeho strukturu z poměrně kolektivistické na více individualizovanou. Podle společnosti Mercer však i po reformě nizozemský systém nabídne velice solidní plnění, opírající se o silnou základnu podkladového kapitálu a plně odpovídající a přínosnou regulaci. 

Peníze, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Češi si myslí, že země bankrotuje. Opak je pravdou

Jako příslovečná lesní včela musí být nyní zmatena ta část veřejnosti, která uvěřila řečem řady politiků, že české veřejné finance jsou v rozvratu, ba dokonce spějí k bankrotu. Renomovaná ratingová agentura Standard & Poor's totiž říká něco docela jiného.

Přečíst článek

Důchodové systémy většiny zemí světa však podle Merceru čelí nebývalému tlaku kvůli souběhu hned několika nepříznivých okolností, zejména populačního stárnutí, rostoucího veřejného dluhu a poměrně vysoké inflace. Souběh nepříznivých okolností podle Merceru více než jindy podtrhuje, že občané jednotlivých zemí se musí skutečně začít starat sami o vlastní zajištění ve stáří, a nemohou se již déle spoléhat na veřejné důchodové systémy a státní systém penzí a obecně sociálního zabezpečení.

Nadprůměrné Česko

Česká republika do žebříčku zahrnuta není. Nicméně podle studie Vysoké školy ekonomické z roku 2013 by se zřejmě umístila nadprůměrně. V roce 2013 by podle dané studie český důchodový systém vykázal v hodnocení společnosti Mercer celkové skóre 64,5 bodu. V roce 2013 toto tehdy nadprůměrné skóre stačilo na umístění mezi Británií a Chile. Takové skóre by v letošním žebříčku stačilo na umístění na 20. příčce, Česko by tedy dopadlo mírně nadprůměrně. Průměrné skóre 47 hodnocených zemí, resp. jejich penzijních systémů letos činí 63,1 bodu.

Ústí nad Labem

David Ondráčka: Make Sudety Great Again

Česko bylo dlouho specifické svou relativní sociální soudržností a poměrně malými rozdíly mezi regiony. To jsme ale za posledních 35 let bohužel nedokázali udržet a je to jedna z velkých chyb polistopadové transformace. Rozdíly dramaticky narostly a dále se prohlubují. Podle mě je zásadní politické, ekonomické a sociální téma, jak nakopnout zaostávající regiony, jak tam chytře investovat a strategicky rozdílné tempo vyrovnávat. Jak prostě udělat naše příhraniční regiony a Sudety Great Again.

Přečíst článek

Daný ukazatel – Mercer CFA Institute Global Pension Index – posuzuje důchodové systémy jednotlivých zemí podle tří základních kritérií. A sice podle adekvátnosti, udržitelnosti a integrity.

První kritérium, „adekvátnost“, v podstatě hodnotí štědrost penzijního systému, zejména výši náhradového poměru, tedy výši penzí v poměru k průměrné mzdě. Druhé kritérium, „udržitelnost“, pak hodnotí míru, v jaké je penzijní systém nastavený finančně udržitelně, zejména v kontextu populačního stárnutí, výše veřejných výdajů na penze a celkového, zpravidla rostoucího veřejného dluhu a konečně v současnosti tak citelně navýšené inflace. Třetí kritérium, „integrita“, posuzuje důvěryhodnost celého penzijního systému v očích příslušné veřejnosti, ovšem se zvláštním důrazem na důvěryhodnost soukromých společností zapojených do penzijního systému, například soukromých penzijních fondů.  

Reklama

Související

Premiér Petr Fiala (ODS) a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Tereza Zavadilová: Do důchodu později a s méně penězi? To se vládě zase povedlo

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Doporučujeme