Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Termín pro podání daňového přiznání na papírovém formuláři je dnes. Koho se týká?

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu
ČTK
Věra Tůmová

Těsně po velikonočních svátcích je první letošní termín pro odevzdání daňového přiznání. Týká se ale primárně těch, kdo jej podávají v listinné podobě. Ostatní, kteří podávají přiznání elektronicky či prostřednictvím svého daňového poradce, mají čas ještě několik týdnů. Shrňme si, kterých daňových poplatníků se tedy termín 2. dubna 2024 týká a kdy jsou další termíny pro podání daňového přiznání.

Reklama

První termín pro podání daňového přiznání za rok 2023 je už za pár hodin. Ti, co letos odevzdávají přiznání fyzicky, mají čas jen do 2.dubna, kdy nejpozději mohou odevzdat své daňové přiznání na podatelně příslušného finančního úřadu, anebo jej odeslat doporučeně poštou.

Koho se tedy první termín pro odevzdání daňového přiznání týká

První termín pro podaní daňového přiznání se týká těch, kteří odevzdávají sami, tedy bez pomoci daňového poradce a fyzicky v papírové podobě. Primárně se to týká například zaměstnanců, kteří musí zdaňovat ještě další příjmy vyjma těch, kteří mají ve svém hlavním zaměstnání.

Může to být například kvůli přivýdělkům z pronájmu pokoje, bytu či domu nebo třeba garáže či chalupy nad 20 tisíc korun ročně. Tyto všechny varianty pronájmů je totiž třeba započítat do výpočtu daně z příjmů, a to včetně částečného pronájmu třeba právě jen jedné místnosti či pokoje. Základem daně je pak zisk z pronájmu, tedy je třeba odečíst od nájemného vybraného celkem výdaje, které se týkají pronájmu. Kdo se chce vyhnout detailní evidenci všech skutečných výdajů, může počítat s takzvaným výdajovým paušálem ve výši 30 procent příjmů, a to do maximálně 600 tisíc korun. Pokud si ale pronájmem někdo přivydělá méně než 20 tisíc korun za rok, nemusí za splnění určitých podmínek přiznání k dani z příjmu vůbec řešit.

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Změny přichází. Projděte si základní přehled legislativních změn v daních v roce 2024

Rok 2024 bude ve znamení řady daňových změn, které přináší vládní konsolidační balíček a na něj navazující legislativní změny. Mění se sazby daní z příjmů pro právnické osoby, mizí daňové výhody pro rodiny a zaměstnance, zjednodušuje se DPH, které se dotkne prakticky každého, a narovnává se mimo jiné i systém zaměstnaneckých benefitů a upravují se daňová pravidla kolem pracovníků na dohody a u OSVČ. Ve spolupráci s daňovými experty společnosti Moore Acounting CZ a BDO zde přinášíme stručný přehled nejzásadnějších změn, které nás čekají v roce 2024.

Přečíst článek

Daňové přiznání pak musí podat rovněž všichni daňoví nerezidenti, kteří si chtějí uplatnit některý typ slevy na dani nebo nezdanitelné částky. Přiznání pak podávají rovněž i ti, kdo chtějí uplatnit dary, tedy poskytnutí daru za rok 2023 fyzickým nebo právnickým osobám se sídlem či bydlištěm na Ukrajině.

A také každý, kdo si předčasně vyzvedl pojistné plnění ze životního pojištění nebo penzijka, které si v minulosti započítával do daní, musí podávat daňové přiznání, tedy dodanit neoprávněně započítané benefity.

Skupinou bez jiných zdanitelných příjmů jsou nepracující studenti, důchodci a ti, co jsou na rodičovské dovolené, pro které platí limit do 50 tisíc korun za rok.  

Kdy tedy zaměstnanci nemusí podávat sami daňové přiznání?

Zaměstnanci nejsou povinni podat daňové přiznání sami v případě, když splňují současně tři základní podmínky. Tou první je podmínka, že zaměstnanec měl po celý loňský rok jen jednoho zaměstnavatele anebo měl zaměstnavatelů sice několik, ale jednoho po druhém, takže se ty zaměstnanecké poměry nepřekrývaly.  Další podmínkou je, že zaměstnanec má u svého zaměstnavatele, případně u všech těch loňských zaměstnavatelů, podepsaný takzvaný „růžový“ formulář, tedy Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Třetí podmínkou je pak fakt, že zaměstnanec si nevydělal další příjmy (podle paragrafu §7 až §10) nad 20 tisíc korun. Mezi ty se klasicky počítají například příjmy z podnikání, nájmu, kapitálového majetku či ostatních příjmů.

Daňové přiznání pak nemusí podávat pochopitelně ani všichni ti, kdo jsou evidováni v režimu takzvané paušální daně.

Jak to je se zahraničními příjmy

Ti, kdo měli vloni příjmy pouze ze zaměstnání mimo Českou republiku, a tyto příjmy jsou vyňaty ze zdanění podle speciálního paragrafu zákona § 38f, také nemusí podávat letos daňové přiznání k dani z příjmu. A týká se to jak příjmů, na které se vztahuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, tak i těch, u kterých si dotyčný vybral metodu zdanění dle zmiňovaného paragrafu zákona. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku uvádí přehledná tabulka ministerstva financí zde.

Další termíny jsou hlavně pro OSVČ

OSVČ však musí povinně odevzdávat daňové přiznání elektronicky. Od 1.ledna 2023 totiž byly automaticky zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a ty tak mají povinnost všechna formulářová podání (tedy včetně například podání daňového přiznání) učinit elektronicky, a to tehdy, pokud se týkají alespoň částečně její podnikatelské činnosti. „Také na základě našich zkušeností u OSVČ docházíme k závěru, že pokud jim byla zřízena datová schránka, musí být přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 touto datovou schránkou také podáno. Přitom povinností je „pouze“ podat přiznání elektronicky,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce společnosti KODAP.

Elektronicky lze přitom daňové přiznání podat dvojím způsobem. První varianta je datovou schránkou, a to s využitím takzvaného elektronického formuláře aplikace EPO, kde jsou zahrnuté i automatické kontroly správného vyplnění. Následně, po vytvoření XML souboru, se poplatník přihlásí do své datové schránky, zadá adresáta pomocí ID datové schránky, připojí vygenerovaný XML soubor a odešle na příslušného správce daně. Druhá varianta je pak přes portál finanční správy MOJE DANĚ (www.mojedane.cz).

Pro daňové přiznání podané elektronicky pak platí pozdější termín do 2. května 2024. Termín do 1. července 2024 platí pokud využijí služeb certifikovaného daňového poradce či advokáta. 

Termíny a způsob podání daňového přiznání k dani z příjmů:

DO KDY  JAK SE PŘEDÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FORMA

2.4.2024

předání fyzicky (osobně do podatelny finančního úřadu či poštou)

v listinné podobě, tj. papírový formulář

2.5.2024

předání elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo portálu Moje daně)

elektronický formát

1.7.2024

předání zajišťuje certifikovaný daňový poradce či advokát

přes certifikovaného daňového poradce či advokáta

Daňové přiznání

Daně v digitální éře měly být snadné. Pro Slováky a další cizince to ale neplatí

Podat daňové přiznání i přehledy musí nejen české OSVČ, ale i cizinci, kteří zde dlouhodobě působí. S digitalizací celého procesu ale na povrch vyplynula pro cizince komplikace s přihlašováním a zjišťováním stavu osobních daňových účtů i účtů u sociální správy. Podle úřadů chyba neexistuje, podle daňových expertů i samotných zahraničních daňových poplatníků však stále trvá. Dá se to vyřešit, ale zpravidla ne zadarmo.

Přečíst článek

Lepší spoření na důchod chystá už dvacítka firem. Jedna z velkých bank stále chybí

Letošní finanční novinka, Dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, má Čechy přimět k aktivnějšímu investování, a zvláště tomu směrovanému k tvorbě dlouhodobé rezervy na stáří. DIP ovšem mohou podle zákona poskytovat jedině v Česku regulované finanční instituce. Takových je v seznamu českých institucí osmnáct a v zahraničním seznamu jsou stále jen dvě. Zjistili jsme, které banky se kvůli DIP už zaregistrovaly a která největší stále chybí.

Přečíst článek

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Změny přichází. Projděte si základní přehled legislativních změn v daních v roce 2024

Rok 2024 bude ve znamení řady daňových změn, které přináší vládní konsolidační balíček a na něj navazující legislativní změny. Mění se sazby daní z příjmů pro právnické osoby, mizí daňové výhody pro rodiny a zaměstnance, zjednodušuje se DPH, které se dotkne prakticky každého, a narovnává se mimo jiné i systém zaměstnaneckých benefitů a upravují se daňová pravidla kolem pracovníků na dohody a u OSVČ. Ve spolupráci s daňovými experty společnosti Moore Acounting CZ a BDO zde přinášíme stručný přehled nejzásadnějších změn, které nás čekají v roce 2024.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu, říká Jan Kotala z EKP Advisory

Přečíst článek
Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Změny přichází. Projděte si základní přehled legislativních změn v daních v roce 2024

Přečíst článek
Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Od roku 2024 bude 23% daň z příjmu platit výrazně více lidí než dosud

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme