Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Daně v digitální éře měly být snadné. Pro Slováky a další cizince to ale neplatí

Daňové přiznání
ČTK
Věra Tůmová

Podat daňové přiznání i přehledy musí nejen české OSVČ, ale i cizinci, kteří zde dlouhodobě působí. S digitalizací celého procesu ale na povrch vyplynula pro cizince komplikace s přihlašováním a zjišťováním stavu osobních daňových účtů i účtů u sociální správy. Podle úřadů chyba neexistuje, podle daňových expertů i samotných zahraničních daňových poplatníků však stále trvá. Dá se to vyřešit, ale zpravidla ne zadarmo.

Reklama

S tím, jak se blíží termíny pro podání daňového přiznání z příjmů za rok 2023, se blíží i termíny pro podání přehledů o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny. Tato povinnost přitom platí pro každou OSVČ, která alespoň část roku svou samostatnou činnost vykonávala. Týká se to však i cizinců, kteří v České republice dlouhodobě jako samostatně výdělečné osoby působí.

„Ve vztahu k právům a povinnostem při výkonu samostatné výdělečné činnosti není rozlišováno, zda je OSVČ občan České republiky (ČR) nebo občan jiného státu. Všechny OSVČ bez rozlišení občanství mají stejná práva, ale i povinnosti,“ říká mluvčí ČSSZ Tereza Koukolová. Kolika cizinců se podání přehledu ale týká úřad podle Koukolové neví, protože si při evidenci samostatné výdělečné činnosti nevede statistiky dle státního občanství dané OSVČ.

Každá OSVČ, která alespoň po část roku 2023 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, tak má v Česku vedle daňového přiznání a přehledu pro zdravotní pojišťovnu i povinnost podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších výdajích za rok 2023.

Překážka ovšem může pro cizí státní občany podle Koukolové vzniknout při prvotní registraci OSVČ do evidencí ČSSZ, a to z důvodu neexistence rodného čísla u cizinců. „Místo tohoto čísla tak ČSSZ cizinci přidělí pro účely sociálního pojištění takzvané evidenční číslo pojištěnce, přičemž pro jeho zřízení musí daná osoba doložit alespoň jeden doklad totožnosti, tak aby mohla být spolehlivě totožnost ověřena,“ shrnuje Koukolová.

Cizinci mají problémy s přihlašováním dál

Podle několika oslovených cizinců i daňových poradců ale v současnosti stále pro cizince existují potíže s digitálním přihlašováním na některé české úřady. „Chtěla jsem se opakovaně v minulosti podívat na stav mého účtu u ČSSZ, ale nikdy jsem se tam nedostala, protože systém mne dál nepustil,“ uvedla pro Newstream například slovenská PR specialistka Katrina.

A její slova potvrzují i ti, kteří daně pro cizince pravidelně zpracovávají a mimo jiné také pro několik dalších občanů Slovenska, kteří jsou daňovými rezidenty ČR. „Setkali jsme se s tím, že občané cizí národnosti mají obtíže s přihlášením se do Portálu občana a do portálu finanční správy DIS+,“ konstatuje daňový poradce EKP Advisory Jakub Beran a dodává, že s příslušníky finanční správy vše řešili, ale bylo jim oficiálně sděleno, že se jedná jen o nějakou technickou chybu. Nicméně s nápravou se bohužel prý zatím nesetkali.

Možnosti jak podat daňové přiznání

Poplatníci, kteří mají ze zákona zřízenou datovou schránku, mají přitom povinnost podat daňové přiznání elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře. Podle informací na webu Finanční správy tak není ani možné využít třeba formát .pdf. „Elektronické přiznání není nutné podávat přes datovou schránku, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak elektronicky vyplnit a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, je prostřednictvím portálu MOJE daně,“ upozorňuje finanční správa.

Pokud se však přihlášení nedaří, je možné potíže s podáním přiznání či přihlášením konzultovat na konzultačních telefonních infolinkách, které finanční správa spustila začátkem března ve všech krajích. Další možností je osobní konzultace pracovníky finanční správy na výjezdech do 159 obcí, které úřad naplánoval kvůli uzavření části svých kamenných poboček.

Pokud potřebujete mít přehled o stavu svého osobního daňového účtu, můžete podle Berana zažádat svého místně příslušného správce daně o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu a výpis plateb u jednotlivých daní. K této žádosti se nicméně váže správní poplatek ve výši 100 korun.

Možnosti podání Přehledu pro ČSSZ

Přihlásit se do služeb ePortálu ČSSZ je možné prostřednictvím identity občana. Podle úřadu to jde tedy například s využitím eObčanky, bankovní identity, mobilního klíče eGovernmentu, nebo s pomocí přihlašovacích údajů k datové schránce, případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS. Obecně se tak na ePortál ČSSZ mohou přihlásit lidé z EU oznámenými přihlašovacím prostředkem s úrovní záruky značná nebo vysoká. Tímto prostředkem je podle Koukolové například ale i slovenský elektronický občanský průkaz.

„Aby se klient dostal ke svým datům na ePortálu ČSSZ, musí v našem systému dojít ke ztotožnění jeho přihlašovacích údajů s údaji, uloženými u nás. Musíme si být jisti, že poskytneme údaje pouze člověku, který k nim má oprávnění a nedojde například k záměně na základě totožného jména a příjmení. Ze zkušenosti víme, že se ztotožnění alespoň v některých případech nezdaří automaticky. Pak je nutné údaje poskytnuté z přihlášení prověřit a ztotožnění provést manuálně. Poté by už každé další přihlášení mělo probíhat bez problémů,“ vysvětluje Koukolová.

Přehled pro správu sociálního zabezpečení pak můžete podat čtvero způsoby. Prvním je přímé vyplnění interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ. Druhou variantou je vytvořit z vyplněného formuláře například formát .pdf a tento formulář odeslat na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ. K oběma způsobům ovšem potřebujete uznávaný elektronický podpis nebo datovou schránku. Jako další variantu ČSSZ uvádí možnost, kdy si vyplníte interaktivní formulář ePortálu ČSSZ v počítači, který následně vytisknete a odešlete poštou či doručíte osobně na úřad OSSZ. Poslední možností je vyplnění papírového tiskopisu k příslušné OSSZ, který je třeba rovněž této OSSZ doručit. Žádost o stavu pohledávek na pojistném, penále a pokutách na vašem účtu OSVČ pak můžete podle informací z ePortálu ČSSZ podat i u správy sociálního zabezpečení. Technické problémy je ale třeba konultovat s call centrem podpory na telefonním čísle 800 050 248.

Další variantou, jak problém s přihlašováním do oficiálních portálů ohledně daní a přehledů vyřešit, už pak je jen ta nejdražší varianta. A tou je využití služeb daňových poradců, kteří daňové přiznání i přehled za vás podají.

ePortál ČSSZ avizuje březnové odstávky pro všechny

Na další březnové víkendy hlásí ePortál ČSSZ nedostupnost vždy od pátku 15. března 19 hodin do soboty 16. března deseti hodin dopoledne a od pátku 22. března 2024 také od 19 hodin do soboty 23. března 2024 do 14 hodin. „V důsledku nezbytné technické údržby bude probíhat odstávka ePortálu ČSSZ, tj. nebude možné se přihlásit na ePortál ČSSZ, vyplňovat a odesílat tiskopisy a využívat online služby ePortálu včetně služeb eNeschopenky (rozhraní nebude dostupné ani z lékařských a nemocničních software). Po dobu odstávky bude vystavena statická stránka,“ uvádí portál ČSSZ.

Termíny pro podání přehledu pro ČSSZ za rok 2023:

  • 2. 5. 2024 pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky či v papírové podobě,
  • 3. 6. 2024 (prodloužená lhůta) pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1. 4. 2024,
  • 1. 8. 2024 pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. 4. 2024.

Termíny pro podání daňového přiznání za rok 2023:

  • 2.4. 2024 je základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2023   
  • 2.5.2024 pro daňové poplatníky, kteří podávají daňové přiznání online 
  • 1.7.2024 pro daňového poplatníky, za které podává daňové přiznání daňový poradce

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Změny přichází. Projděte si základní přehled legislativních změn v daních v roce 2024

Rok 2024 bude ve znamení řady daňových změn, které přináší vládní konsolidační balíček a na něj navazující legislativní změny. Mění se sazby daní z příjmů pro právnické osoby, mizí daňové výhody pro rodiny a zaměstnance, zjednodušuje se DPH, které se dotkne prakticky každého, a narovnává se mimo jiné i systém zaměstnaneckých benefitů a upravují se daňová pravidla kolem pracovníků na dohody a u OSVČ. Ve spolupráci s daňovými experty společnosti Moore Acounting CZ a BDO zde přinášíme stručný přehled nejzásadnějších změn, které nás čekají v roce 2024.

Přečíst článek

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu, říká Jan Kotala z EKP Advisory

Od 1.ledna 2024 vejde v účinnost většina daňových a účetních změn, které schválil Parlament v rámci konsolidačního balíčku vlády. Kabinet Petra Fialy jej navrhl primárně kvůli slibované konsolidaci veřejných rozpočtů. „Množství změn, které vstoupí v platnost, ovšem bude největší za posledních 14 let. Bude to taková daňová revoluce,“ říká v rozhovoru pro newstream.cz o daňových novinkách Jan Kotala, jeden ze šéfů poradenské společnosti EKP Advisory, která se specializuje na daně a účetnictví.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Investice a daně. Kdy máte klid a kdy musíte vyplňovat přiznání?

Martin Pleštil: Investice a daně. Kdy máte klid a kdy musíte vyplňovat přiznání?

Přečíst článek
Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Termín pro podání daňového přiznání na papírovém formuláři je dnes. Koho se týká?

Přečíst článek
Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Poradkyně: Letošní daňové přiznání má řadu změn. Mnohé jsou výhodné pro ty chudší

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme