Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

U investování do dluhopisů jsou vždy dvě rizika, která je třeba mít na paměti, říká investor Jirman

Leoš Jirman, CIO EMUN investiční společnosti
Se svolením EMUN
Věra Tůmová

Akcie jsou nyní blízko historických maxim, kreditní přirážky jsou naopak na minimech, a právě z tohoto rizika se nyní dostane už jen malý výnos. „Stále platí, že dluhopisy jsou zajímavé pro investory i letos, je ale třeba si vždy dobře prostudovat informace k dluhopisovým fondům a vědět, o jaký typ fondu jde a jak s ním jeho portfolio manažer pracuje. Dnes je prostor právě pro aktivní portfolio managery,“ říká v rozhovoru o letošní situaci na dluhopisových trzích Leoš Jirman, partner a CIO EMUN investiční společnosti.

Reklama

Jaká byla doteď situace na dluhopisovém trhu a jak to vidíte dál?

V případě českého trhu dluhopisů vloni došlo k tomu, že jak Česká národní banka (ČNB) začala snižovat sazby, tak vzrostly ceny dluhopisů a byly dosaženy zajímavé výnosy. Jen na českých státních dluhopisech to vloni bylo 12 procent. To se podle mě letos už opakovat nebude, protože už jsme blízko rovnovážné úrovně dlouhodobých výnosů. Státní dluhopisy ještě porostou s poklesem sazeb ČNB, ale už ne tolik. Je tam stále ještě zajímavá investiční příležitost, která může být lepší než úroky na termínovaných vkladech, ale snadné peníze už u nás v této třídě aktiv v tomto cyklu byly vydělané.

A jak to je za oceánem?

Díky tomu, že pokles sazeb zatím v Americe vůbec nezačal, mají tam nyní dluhopisy velmi zajímavé výnosy. Problém je ale v tom, že dluhopisy nesou také kreditní riziko a kreditní přirážky korporátních dluhopisů jsou tam nyní velmi nízké a investor musí být opatrný, jaký dluhopis koupí.

Výhody mixovaných fondů

Jak jsou v dnešní době namíchané dluhopisové fondy?

Na českém trhu si můžete koupit fondy českých státních dluhopisů, fondy korporátních dluhopisů i fondy dluhopisů s nízkým investičním ratingem anebo mix, tedy ty, které jsou namíchané. Musíte si tak vždy zanalyzovat, do čeho budete investovat a je třeba vědět, že se výkonnost bude do budoucna vyvíjet u každého typu fondů jinak.

Je výhodné mít fond namíchaný nejen z českých ale i z cizích dluhopisů?

Mixovaný fond může být zajímavý mimo jiné i proto, že může vyrovnávat situaci mezi jednotlivými zeměmi. Třeba české státní dluhopisy už mají podstatnou část svého potenciálu v tomto cyklu za sebou, ale v USA snižování sazeb ještě ani nezačalo. Svoji velkou roli při investování do fondů hraje ovšem i to, zda jde o aktivní či pasivní fond.

A čím se liší fond aktivní od pasivního?

Pokud máte pasivní fond českých státních dluhopisů, který například udržuje splatnost dluhopisů podobnou po celou dobu existence, tak víte, kolik můžete ještě při očekávaném poklesu sazeb vydělat. Kdežto když máte portfolio managera aktivního fondu, který může přecházet mezi státními a korporátními dluhopisy a může využívat tržních poklesů a růstu cen, tak jeho výkonnost může být výrazně odlišná. Myslím si, že v současnosti je právě prostor pro aktivní portfolio managery. Nastane těžká práce, kdy se může šikovný aktivní portfolio manažer opravdu odlišit od jiných portfolio manažerů a může vydělat klientům mnohem více. V současných tržních podmínkách bude záležet na kvalitě portfolio manažera více než jindy.

Aktivní portfolio manažer může investovat nejen do různých segmentů dluhopisového trhu, ale i v různých regionech a měnách. Doporučil bych nyní právě ty, co jsou více namixované, protože jsou více diverzifikované a můžete u nich dosáhnout i vyšších výnosů.  Vždy je také třeba se podívat, jakou roli v portfoliu investora dluhopis nebo dluhopisový fond hraje. Pokud to má být náhražka termínovaného vkladu, tak je asi nejlepší fond státních dluhopisů s nízkou citlivostí na změnu úrokových sazeb. Pokud to má být dlouhodobější investice a je to jen část celkového portfolia, tak je možné jít i do více dynamičtějších či rizikovějších možností.  A i v Čechách existují dluhopisové fondy, které mají namíchané různé kategorie dluhopisů včetně zahraničních. My třeba v našem fondu EMUN Fixed Income máme namíchanou Evropu, Ameriku a Českou republiku a investujeme do státních i korporátních dluhopisů i do dluhopisů s nižším ratingem.

Co je dobré vědět o private credit 

Hovořil jste také o poklesu rizikových přirážek. Platí to už všude?

Ano, rizikové přirážky jsou už teď u dluhopisů velmi nízké ať v Evropě nebo USA. Do segmentu private credit (někdy nazývané také jako private debt pozn.red.), tedy do soukromě sjednávaných dluhů, to ale ještě nedošlo. Tam je to totiž vyjednávání jeden na jednoho a tam si jako správce fondu přímo vyjednám s konkrétním podnikem podmínky včetně úrokové sazby nebo zajištění a nemusím se striktně řídit sazbami, které jsou na trhu bankovních úvěrů. Je to o vyjednávání, o poptávce, o schopnosti společnosti půjčit si u banky. Pokles rizikových přirážek tam tudíž ještě úplně nedošel, a proto je to segment, kde je ještě potenciál. Vyjednávat s konkrétním podnikem nemohu já jako relativně malý investor, ale manažer velkého private credit fondu, který si dojedná podmínky, za jakých dané firmě fond poskytne úvěr. Takovýto dluh není ani veřejně obchodovatelný.

A kde si takovýto typ investice mohu jako retailový investor koupit?

Musíte si najít přímo fond private credit, který obsahuje namíchané dluhy různých firem. A těch firem tam je hodně, aby to bylo diverzifikované. Ovšem většinou ani investice do tohoto fondu není pro retailového investora, ale jedná se o fondy kvalifikovaných investorů s poměrně vysokou minimální investici. My do našeho fondu kupujeme i fondy investující do private creditu. Aktuálně v této třídě aktiv máme asi 20 procent našeho fondu. V této kategorii dluhu se soustředíme zejména na výběr kvalitního fondu a pracujeme proto jen s největšími a nejlepšími globální správci.

Dluhopisové investice letos

Má tedy cenu vůbec ještě letos investovat do dluhopisů?

Rozhodně má cenu investovat do dluhopisů. Je to zajímavá třída aktiv, a i po poklesu výnosů v loňském roce jsou možnosti v dluhopisech stále atraktivní v porovnání s předchozími lety po velké finanční krizi z let 2008/2009. Jak jsem ale už říkal, je třeba být selektivní a vždy se před investicí dobře seznámit s investiční strategií a podmínkami fondu.

A jak poznám ten správný fond, do kterého má smysl investovat?

Musím se vždy podívat do statutu a je třeba si vše o fondu pročíst. Záleží na tom, co hledám. Pokud hledám například aktivního portfolio manažera, tak se musím podívat, jak se portfolio v průběhu doby mění, jak reaguje na změnu podmínek na trhu. Musím posoudit, že se nejedná o styl „buy and hold“, že jednou koupím a držím až do splatnosti. Kupříkladu u českého státního dluhopisu letos výnos klesl na 3,8 a potom zase vzrostl na 4,6 procenta. Procento na výnosu u 10letého státního dluhopisu už je potom 6 až 7 procent na ceně a je tak možné udělat aktivním obchodováním s částí portfolia i zajímavé výnosy.

Může si retailový klient koupit dluhopisy sám?

Tržně obchodované dluhopisy se většinou obchodují ve velkých objemech a přístup pro malého investora je omezený. Pokud už obchodník s cennými papíry zprostředkovává nákup jednotlivých dluhopisů pro menší klienty, je potřeba počítat, že je tam vždy relativně větší spread (tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního nástroje pozn.red.), protože objemy retailových investorů jsou malé a samozřejmě je tam i poplatek za obchod. Kdežto když dluhopisy nakupuje fond, nenakupuje ve statisících, ale třeba v desítkách milionů korun a spready jsou výrazně menší. Drobnému investorovi navíc nestačí ani milion korun, protože si tím koupí třeba jen jednu emisi dluhopisů, a i v této třídě aktiv je potřeba výrazně diverzifikovat. Pro drobné investory má smysl investovat do dluhopisů zejména prostřednictvím fondů, což nese i své daňové výhody jako je například tříletý daňový test (osvobození od daně při prodeji po více než třech letech pozn. red.)

Jaká jsou letošní rizika investování do dluhopisů?

Riziko je, kdyby došlo k tomu, že úrokové sazby přestanou klesat, a naopak by se otočily a začaly stoupat. To by se teoreticky mohlo stát v USA, v Čechách to s největší pravděpodobností nenastane. Při růstu sazeb klesají ceny dluhopisů, jak jsme byli svědky v období 2021 až 2022, kdy české státní dluhopisy poklesly téměř o 25 procent, sazby ČNB v tomto období vzrostly téměř z nuly na 7 procent. Takový růst v nejbližší době nikdo nečeká. Při investování do amerických dluhopisů pak musíme očekávat, že tam bude větší volatilita, protože není jasné, kdy přesně k poklesu sazeb dojde. Což je opět příležitost pro aktivní portfolio manažery.

Obecně však platí, že u investování do dluhopisů jsou vždy dvě rizika, která je třeba mít na paměti. Jednak úroky, když rostou, klesají ceny dluhopisů, když úroky klesají, rostou ceny dluhopisů. Druhým rizikem je pak kreditní riziko. To je riziko, zda nám emitent na konci skutečně dluhopis splatí. Když kreditní přirážky klesají, rostou ceny dluhopisů a naopak. Kreditní přirážky u dluhopisů jsou aktuálně už velmi nízké a nadvýnos, který dostanete za kreditní riziko je již velmi malý. Při zhoršení ekonomické situace se kreditní spready rozšíří, a to má stejný vliv jako kdyby rostly sazby. Pokud je kreditní spread některých dluhopisů nyní 2 procenta, znamená to, že si kupuji korporátní dluhopis s výnosem o 2procentní body vyšším proti obdobnému státnímu dluhopisu. Při ekonomické krizi ale může být kreditní přirážka mnohonásobně vyšší třeba blízká 10 procentům, a to se zase musí projevit v ceně dluhopisů tak, že cena dluhopisu výrazně poklesne.

Kdo je Leoš Jirman

Partner a předseda představenstva EMUN investiční společnost, a. s., je absolvent MFF Univerzity Karlovy. Jeho kariéra na kapitálovém trhu začala v roce 1992 v Investiční bance a pokračovala v BH Securities, kde se vypracoval z analytika českého kapitálového trhu na portfolio manažera se zaměřením na zahraniční trhy. Se zkušenostmi v obchodování na kapitálových trzích i z pozice analytika v ČNB Leoš přináší do EMUN odbornost v oblasti fungování finančních trhů a investování.

Martin Dočekal, majitel fondu Českých korporátních dluhopisů

Dočekal: Firemní dluhopisy neznamenají podvod. Je ale třeba dobře vybírat

Úrokové sazby v Česku postupně klesají a atraktivita dluhopisů se zase mění. Dvouciferných výnosů jako loni se ale už jen tak nedočkáme, říká v rozhovoru pro newstream.cz majitel fondu Českých korporátních dluhopisů Martin Dočekal.

Přečíst článek

EMUN - investiční snídaně

Diverzifikace je v dnešní době zásadní i pro investice do dluhopisů

Dluhopisy jsou i letos stále zajímavé pro investice, i když ty snadné peníze už byly podle expertů vydělány dříve. Stále ale platí základní pravidlo diverzifikovat, diverzifikovat a diverzifikovat. Nestačí se přitom držet jen strategické alokace, ale rebalancovat i uvnitř jednotlivých tříd investičních nástrojů, řekl mimo jiné v úvodu dnešní Investiční snídaně Leoš Jirman, partner a CIO EMUN investiční společnosti, která akci pořádala.

Přečíst článek

Vsadit všechno na DIP je nerozumné. Riziko je nutné rozložit i u investic na stáří, radí experti

Experti: Vsadit všechno na DIP je nerozumné. Riziko je nutné rozložit i u investic na stáří

Více a smysluplně investovat je pro Čechy stále složité. Podle nedávného průzkumu Broker Consulting až 70 procent Čechů udává, že se v investicích neorientuje. Od letošního roku je na trhu navíc další možnost, Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který má Čechy více motivovat k investicím a to hlavně na stáří. Jak nejlépe s DIP investovat a co je při investování na důchod klíčové, abyste se nedostali do patové situace, přibližují šéf společnosti Investika Petr Čížek a Martin Novák z Broker Consulting.

Přečíst článek

Magazín newstream CLUB

Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.

Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba. 

Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.

Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.

Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí

K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.

Související témata 

Nástupnictví

Miliardáři

Umění

Filantropie

Reklama

Související

Martin Dočekal, majitel fondu Českých korporátních dluhopisů

Dočekal: Firemní dluhopisy neznamenají podvod. Je ale třeba dobře vybírat

Přečíst článek
Ruská centrální banka

Rusové vyřešili další splátku dolarového dluhu. Věřitelům za něj zaplatili v rublech

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme