Reklama

I velcí dodavatelé energií krachují. Proč tomu tak je?

Fronta kvůli novým smlouvám na energie před Pražskou energetikou v pražské Vladislavově ulici
Newstream / Dušan Kütner
 Zlaťák

Od konce loňského roku Česko zažívá něco, co tu doposud nebylo – pády dodavatelů energií. Problémy vybraných tuzemských subjektů odstartovala souhra několika faktorů. Někteří z nich vlivem špatného plánování a obchodování na energetické burze PXE situaci neustáli a byli nuceni své zákazníky poslat do režimu DPI. Jak k tomu mohlo tak snadno dojít?

Reklama

Nákup a obchodování s energiemi (plynem a elektřinou) není nic jiného než obchodování s komoditami. Je to tedy podobné, jako když se nakupuje zlato, dřevo nebo obilí. „Každá komodita má svá specifika. Například elektřina se špatně skladuje, a musí se proto vyrábět podle aktuálního odběru spotřebitelů, který se v průběhu celého roku významně mění. Navíc při nákupu surovin k výrobě energie existuje podobně vysoká nejistota jako při pěstování obilí,“ vysvětluje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello.

Množství vypěstovaného obilí závisí na počasí, škůdcích a předpokládané poptávce od mlynářů. A to nemluvíme o takových vlivech, které nám ukázal aktuální válečný konflikt. Ruská invaze na Ukrajinu coby významného producenta obilí by mohla ovlivnit množství vypěstované pšenice, a dokonce zdvojnásobit její celosvětové ceny.

Mnoho nejistot, velký prostor pro spekulace

V době, kdy se zemědělec rozhoduje, je pro něj obtížné odhadnout, jaká bude situace po sklizni a spotřeba za měsíc či za půl roku. „Své rozhodnutí přitom musí zemědělec udělat o několik měsíců dříve, než bude mít obilí v ruce. Je potom otázkou, zda bude správné, protože buď bude mít obilí málo a trh po něm bude lačný, nebo naopak moc a bude se ho muset kvůli nezájmu levně zbavovat,“ vypočítává Kulig. Obilí totiž trpí stejným problémem jako elektřina – také se špatně skladuje. Navíc zabírá prostor, může podléhat zkáze a postupem času degraduje.

U energií je to podobné – skladování je možné jen v omezené míře a je poměrně nákladné (elektřina je ve větším rozsahu skladovatelná v přečerpávací elektrárně, vytěžený plyn potřebuje nějaký prostor). Kontrakty na dodávku energií se přitom uzavírají několik měsíců dopředu a poptávka po nich v okamžiku spotřeby podléhá ekonomické situaci a dalším proměnným. V posledních letech také nabídka silně závisí na počasí kvůli rostoucímu tlaku na výrobu elektřiny ze slunečních a větrných elektráren.

Jan Palaščák

Jan Palaščák: Nikdo pro Putina neudělal tolik, jako spekulanti na trhu s energiemi

V energetice se pohybuje již 15 let. Je dlouhodobým odpůrcem spekulací na trzích s energiemi. V současnosti se Jan Palaščák věnuje budování skupiny Amper, v níž mimo jiné vyvíjí fintechové energetické start-upy CO2IN či Amper Meteo. V roli poradce je členem klimatické komise hlavního města Prahy, které se nyní potýká s problémy při nákupu energií. „Už je to téměř rok, co začaly dramaticky růst ceny plynu. Kdo neměl nakoupeno 90 až 100 procent budoucí spotřeby dopředu, má dneska velký problém,“ upozorňuje Palaščák.

Přečíst článek

Reklama

„Tyto nejisté faktory výrazně ovlivňují jednak cenu elektřiny, jednak způsobují neočekáváné změny cen v průběhu dnů, někdy i hodin. Vliv ceny je tak zřejmý a cena v okamžiku dodávky se může lišit od období, kdy jsou dodávka a její cena sjednávány,“ prozrazuje Michal Kulig. Tohle může v případě špatného plánování znamenat začátek konce dodavatele energií.

Dokoupení energie je extrémně drahé

Proti popsaným vlivům se obchodníci a dodavatelé energií snaží společně se zákazníky bránit. Při uzavírání smlouvy nabídne dodavatel zákazníkovi závazek na delší dobu, například na dva roky. Za to dostane zákazník zpravidla lepší cenu než u smlouvy na dobu neurčitou, kterou může zákazník v krátké době ukončit (zpravidla během tří měsíců).

Dodavatel ovšem pořád nese riziko v podobě nejisté spotřeby. Zákazník spotřebuje to, co v daném okamžiku chce, ale dodavatel neumí tuto poptávku určit přesně. Proto se zajišťuje tak, že nakoupí pouze částečnou kapacitu. Tím získává schopnost dodat rychle energii a v okamžiku poptávky ji umí využít. Část energie ale vždy nakoupí na tzv. spotovém trhu (trhu s okamžitým dodáním) – jenže ji musí odhadovat, protože ji dopředu nezná. Částku za kapacitu nebo spotový trh potom promítne zákazníkovi do ceny.

Fronta lidí, kteří přišli o dodavatele energií a v rámci režimu Dodavatel poslední instance se obrátili například na Pražskou plynárenskou.

Pražská plynárenská požádala Prahu o pomoc ve výši dvou miliard korun, má potíže s cash flow

Pražská plynárenská požádala Prahu o pomoc ve výši dvou miliard korun. Informaci serveru Seznam Zprávy ČTK potvrdil pražský radní Jan Chabr (TOP 09). Podle něj jde o pomoc s vyrovnáním peněžních toků, takzvaného cash flow. Ve hře je několik variant řešení včetně půjčky, řekl Chabr.

Přečíst článek

Co se ale stane, pokud dojde k vysoké volatilitě nebo prudké změně ceny, tj. k tomu, co se odehrálo v posledním čtvrtletí loňského roku? V okamžiku, kdy dodavatelé potřebovali dokoupit třeba jen pět procent energie, tak museli učinit za cenu, která byla najednou pětinásobná. Tento pětinásobek je ale prakticky nemožné promítnout spotřebitelům do ceny, a proto představuje čistou ztrátu.

„Část zákazníků má smlouvy na dobu neurčitou, na které pak běžně dodavatelé nakupují tak, že s určitým předstihem nakoupí malou část dopředu za aktuální cenu. Obchodník například nakupuje dva roky dopředu a každý měsíc nakoupí jednu čtyřiadvacetinu očekávaného množství,“ vysvětluje Michal Kulig. Pro zákazníky je tento způsob výhodný, protože se změna ceny rozkládá do delšího období. Takže roste-li cena, děje se to pozvolně, jelikož její část byla zajištěna v předchozích měsících za nižší ceny.

Fronta lidí, kteří přišli o dodavatele energií a v rámci režimu Dodavatel poslední instance se obrátili například na Pražskou plynárenskou.

Češi začali výrazně šetřit na plynu. Je drahý a financuje válku

Spotřeba plynu v Česku očištěná o vliv počasí byla v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně 11 procent nižší, zatímco výroba z obnovitelných zdrojů meziročně narostla o 14 procent, uvedla to společnost Amper Meteo, která spotřebu energií v Česku dlouhodobě sleduje.

Přečíst článek

Dodavatelé energií věští

U tohoto principu samozřejmě zůstává nejistota okamžité spotřeby jako v předchozím případě. Jak tedy dodavatel určí to očekávané množství? Všichni dodavatelé odhadují počet nových zákazníků a počet těch, kteří přejdou k jinému dodavateli, čímž stanovují tzv. churn rate. Tato míra je ale zároveň závislá na výši cen těsně před zahájením dodávky.

Obchodník proto nemůže zajistit vše, protože bude-li za dva roky klesat cena, odejde mnohem více zákazníků k jiným dodavatelům. Tato situace nastane vždy, protože dodavatelé přijímají nové zákazníky za nižší ceny, pro které předem neměli energie nakoupené. Čím výrazněji cena klesá, tím vyšší je ztráta původních dodavatelů.

Jaroslav Míl

Jaroslav Míl: Evropa v energetice zkazila, co mohla. Budeme za to draze platit

Ještě před rokem byl Jaroslav Míl vládním zmocněncem pro jádro. Měl mimo jiné na starost dostavbu jaderných bloků v Dukovanech. Ale prý proto, že nechtěl ke strategickému projektu pustit ruský Rosatom, tehdejší ministr průmyslu Karel Havlíček ho z funkce odvolal, druhá verze byla, že nedostal bezpečnostní prověrku. Míl byl v minulosti i šéfem ČEZ. Je jedním z mála lidí, kteří rozumějí do detailu zákoutím energetické politiky. Současná válka Ruska na Ukrajině nás podle něj ještě těžce zasáhne, máme se připravit na špatné časy. Ale situace prý není bezvýchodná.

Přečíst článek

V případě rostoucích cen někdy nastává i u dodavatelů energií to, co se děje jinde – snaha získat zákazníky tím, že jim nabídnou nižší cenu, kterou případně v budoucnosti zvednou. To mohou udělat u smluv na dobu neurčitou, kde je možné v budoucnu zvýšit ceny, a vycházet z předpokladu, že spokojený zákazník znovu neodejde a u nového dodavatele zůstane.

„U zákazníků s dlouhodobými smlouvami může také část dodavatelů cenu zajišťovat dopředu, protože i když dojde k její změně po skončení fixace nebo kontraktu, odchází pouze část z nich a část poté získá opět lepší cenu, protože nákup energie byl rozložen do delšího období a vliv změny ceny je průměrem tohoto období,“ uvádí Kulig. Podobné je to v případě doby neurčité – nelze určit množství zákazníků, kteří zůstanou a kteří odejdou.

Spekulanti se zadělali na problémy

V loňském roce začala vznikat situace, která vedla k růstu cen v prvním pololetí. Tento růst nebyl závratný a mnozí dodavatelé energií očekávali, že k dalšímu výraznému nárůstu nedojde. Drželi relativně nízké ceny energií a díky tomu dále získávali nové zákazníky. V srpnu loňského roku však nastal šok – cena energií začala růst denně a výsledkem byla během pár týdnů několikanásobně vyšší cena.

„Pokud se vrátíme k obchodování a plánování, projeví se přesně ty nejistoty, které jsme zmiňovali – nutnost dokoupit energie za několikanásobek ceny podle aktuální poptávky,“ specifikuje Michal Kulig. To má dopad na platební schopnost dodavatelů, protože zatímco spotřebitelům mohou ceny zvýšit až po několika měsících, oni sami musí krýt změny cen okamžitě – v den, kdy situace nastane.

Jak z toho ven?

Změnám, které se nyní dějí, nelze dopředu zamezit. Je to podobné, jako kdybychom se chtěli bránit před virem, který dopředu neznáme. Co však lze doporučit? Svěřit se do péče dodavatele, který férově komunikuje – jak v dobrých dobách, tak v těch zlých.

„Často se objevuje požadavek na regulaci trhu s energiemi, ale pokud nedokáže na nastalou situaci reagovat zákazník, trh ani dodavatel, regulace zajistí pouze zakonzervování trhu. V jejím důsledku nebude možné vybírat si z nabídky více dodavatelů – a to velmi dobře známe z dob nedávno minulých,“ zakončuje Kulig.

Banksyho obraz Flying cooper ve výloze Galerie Kodl

Strach z inflace. Češi se přetahovali v aukcích i o umění

Za umělecká díla loni sběratelé a investoři na tuzemských aukcích utratili rekordních 1,46 miliardy korun. Loňský obrat je nejvyšší v novodobé historii tuzemského aukčního trhu, komentuje výsledek šéfredaktor časopisu Artplus.cz Jan Stuchlík.

Přečíst článek

>>>>>> Vše k současné energetické krizi čtěte zde <<<<<<

Vše o inflaci

Strašák inflace. Co ji způsobuje? Jak se jí bránit? Jak investovat, kam uložit úspory, kde jsou slušné úroky, které dluhopisy se vyplatí? Jak s inflací bojuje stát, vláda a ČNB? Kdo a proč zdražuje a o kolik? Jak na zvyšování cen vyzrát? Je správný čas si vzít hypotéku, porostou úrokové sazby, nebo klesnou, a z jakého důvodu? Kontext, tipy, rady, varování.

Vysoká inflace trápí nejen Česko, ale i další země Evropy či Spojené státy. Podívejte se na přehled ve světě.

Témata související s inflací:

Vše o inflaci čtěte zde

Reklama

Související

ČEZ vyzývá k samoodečtu energií. Pomůže to s nastavením záloh.

Lukáš Kovanda: Energie českým domácnostem zlevňují. Ale pozor na víceleté fixace

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme