Reklama

Vydali jsme nový magazín!

Objednávejte zde

Jak přejít z živnosti na eseróčko. Co všechno potřebujete vědět

Jak přejít z živnosti na eseróčko. Co všechno potřebujete vědět
iStock
Anna Kolibíková

Co dělat, když vás živnost přeroste. Přinášíme podrobný manuál na to, jak si založit eseróčko. Nečekejte, že to bude už zítra a zadarmo.

Reklama

Výhody společnosti s ručením omezeným

Sám název mluví za vše. Mezi osobou samostatně výdělečně činnou a společností s ručením omezeným je řada rozdílů. Kromě odlišného způsobu založení je nejmarkantnějším rozdílem ten, že jako živnostník ručíte celým svým majetkem. Pokud by váš podnikatelský záměr nevyšel, mohou věřitelé jít po celém vašem osobním majetku.

V případě s.r.o. mohou věřitelé po vás jako po společníkovi požadovat maximálně závazek ve výši nesplaceného základního kapitálu. Jinými slovy osobní majetek je u společnosti s ručením omezeným více chráněný, což je výhodné, zejména když lidé zakládají eseróčko s nižším počátečním kapitálem.

video

FreshStart: Živnost nebo eseróčko? Co si vybrat při startu byznysu, radí právník

Chystáte se začít podnikat, ale váháte, zda začít jako živnostník nebo rovnou založit eseróčko? Vyzpovídali jsme ostříleného advokáta Petra Papeže a zjistili všechny výhody, nevýhody i nástrahy obou možností. Poslechněte si praktický rozhovor, díky kterému budete mít jasno, za „který tým“ se postavíte na startovní čáru vaší byznysové dráhy.

Přečíst článek

Tři transformační cesty

I když je z hlediska financí a byrokracie výhodnější založit s.r.o. hned na začátku svého podnikání, přechod ze živnosti na s.r.o. není nemožný úkol.  Pokud se pro tuto změnu rozhodnete, můžete se vybrat ze tří způsobů, jak to udělat.  

 • Postupný přechod z OSVČ na s.r.o.

V této variantě si založíte novou s.r.o. a postupně převedete své stávající zákazníky pod novou firmu. S tím je spojeno uzavření nových smluv se všemi zákazníky a obchodními partnery. Poté můžete svou stávající živnost zrušit a pokračovat pod záštitou nově vzniklé společnosti. Ačkoliv zahrnuje administrativní práci spojenou s uzavíráním nových smluv, je to nejspíš nejrychlejší a také nejekonomičtější.

 • Začlenění živnosti do existující či nově zakládané s.r.o.

Další možností je začlenit živnost jako obchodní závod do již existující s.r.o. nebo do nově zakládané společnosti či živnost prodat jako obchodní závod dané společnosti. Pokud však vkládáte obchodní závod, musíte ho ocenit znaleckým posudkem. Na rozdíl od první varianty tady nepřenášíte jednotlivé zákazníky, ale celý podnikatelský základ. To znamená, že se přesunou nejen závazky, ale také pohledávky, povinnosti, licence a další. Tato možnost může být vhodnější, pokud máte mnoho zákazníků a obchodních partnerů a přenesení jednoho po druhém by bylo složité.

 • Zánik živnosti a založení nové s.r.o.

Poslední volbou je ukončit stávající živnost a následně založit zcela novou s.r.o. Ukončení živnosti zahrnuje vyřízení všech závazků a také možnost prodat majetek nebo ho převést na společníka. Tato cesta je nejnáročnější co do časových a administrativních požadavků, ale může být vhodná pro ty, kteří chtějí během přechodu změnit celou strukturu svého podnikání.

Co je třeba splnit

Celý proces přechodu živnosti na s.r.o. zahrnuje několik kroků.

 • Založení společnosti s ručením omezeným

Nejdříve musíte založit novou s.r.o. To zahrnuje vytvoření společenské smlouvy, stanovení výše základního kapitálu a jeho vložení na bankovní účet. Dále musíte vybrat statutární orgány, tedy jednatele a případně i dozorčí radu.

 • Převod živnosti na s.r.o.

Pokud se rozhodnete pro postupný přechod, budete muset uzavřít nové smlouvy se všemi zákazníky a obchodními partnery, kteří budou nadále spolupracovat s novou s.r.o.

 • Smlouva o převodu majetku

Jestliže vlastníte majetek nezbytný pro provoz své živnosti (např. nemovitosti, stroje, inventář), budete muset uzavřít smlouvu o převodu tohoto majetku na nově založenou s.r.o. Cena za majetek by měla být stanovena na základě odborného odhadu či jiné relevantní metody.

 • Smlouva o ukončení živnosti

V případě ukončení živnosti bude třeba uzavřít smlouvu, která upraví podmínky a postup pro zánik živnosti, včetně likvidace majetku a převodu závazků na novou s.r.o.

 • Úprava daňového a účetního závěru

Musíte zajistit úpravu daňového přiznání a účetního závěru za období, ve kterém dojde k přechodu živnosti na s.r.o.

 • Oznámení úřadům

Nesmíte zapomenout na oznámení o změně živnostenského oprávnění a dalších nezbytných úředních krocích.

Přechod ze živnosti na s.r.o. není snadný proces a vyžaduje si právní a daňovou expertizu. Je rozumné vyhledat radu od advokáta nebo daňového poradce, aby byl celý proces proveden správně a v souladu se zákony. 

Margareta Křížová: Podnikání po padesátce můžu jen doporučit, je to osvobozující
video

Margareta Křížová: Podnikání po padesátce můžu jen doporučit, je to osvobozující

V padesáti vyměnit teplé místo v korporátu za nejistotu podnikání není šílenství. Naopak, člověk už má zkušenosti, čas i odrostlé děti, říká v rozhovoru pro FreshStart byznys investorka Margareta Křížová. Jaké vnímá rozdíly mezi americkými a českými startupisty? A co jim radí, aby zaujali investora?

Přečíst článek

Jak založit firmu

 • Sepsání smlouvy

Prvním krokem při založení s.r.o. je vytvoření Společenské smlouvy, která je zakladatelským dokumentem. Pokud je více zakladatelů, jde o Společenskou smlouvu; v případě jednotlivce jde o Zakladatelskou listinu. Tyto dokumenty musí být písemné a platné jsou po notářském zápisu a podpisu všech společníků. Společenská smlouva pro s.r.o. musí obsahovat sídlo, firmu, údaje o společnících, předmět podnikání, výši základního kapitálu a jméno správce vkladu. Může je sestavit advokát nebo zmocněnec za použití plné moci.

 • Složení vkladů

Obvykle zakladatelé vkládají své finanční prostředky na nový bankovní účet společnosti, i když je možné vklady dát také v hotovosti. Minimální částka pro základní kapitál je stanovena na jednu korunu. Tyto vklady jsou po založení s.r.o. považovány za majetek společnosti.

 • Získání živnostenského oprávnění

K zápisu s.r.o. do Obchodního rejstříku je třeba mít odpovídající živnostenské oprávnění, koncesi či jiné potřebné dokumenty. Tyto dokumenty musíte získat před podáním žádosti. Pro registraci živnosti musíte vyplnit registrační formulář a získat souhlas k umístění podniku. Při určitých živnostech (koncese, řemesla nebo vázané živnosti) musíte předložit ověřené prohlášení odpovědného zástupce, vzdělání a odbornou způsobilost. Je také potřeba zaplatit správní poplatek.

 • Zápis do Obchodního rejstříku

Pro zápis s.r.o. do Obchodního rejstříku musíte podat úředně ověřený návrh u rejstříkového soudu. Návrh musí být podepsán všemi jednateli. Zápis do rejstříku uděluje společnosti právní subjektivitu a povinnost vést účetnictví. Před zápisem firma nemá právní osobnost, ale může vykonávat některé činnosti.

 • Registrace u finančního úřadu

Nově vzniklá firma musí být zaregistrována u místně příslušného finančního úřadu pro daň z příjmu fyzických osob. Toto je jedna z počátečních povinností nové firmy.

Tímto způsobem můžete krok za krokem založit svou společnost s ručením omezeným a dát tak svému podnikání oficiální rámec.

Postup, který si při přechodu z OSVČ na s.r.o. vyberete bude nakonec záležet na vašich časových a finančních možnostech. Obecně platí, že čím více si toho člověk zařídí sám, tím menší má výdaje. Na druhou stranu se tak zvyšuje i chybovost a pokud na převod spěcháte, je pomoc advokátní kanceláře lepší varianta. I přes to se v širším horizontu tento krok vyplatí.

Tomáš Kadlec a Vilém Ráček
video

FreshStart s pekaři Kadlecem a Ráčkem. Jak se pečou nejkřupavější croissanty?

Kamarády Tomáše Kadlece a Viléma Ráčka spojuje kromě golfu i láska k pečivu. Jejich řemeslná pekárna s francouzským pečivem William Thomas Artisan Bakery se v posledních dvou letech rozrostla na tři pobočky. Na pečivo od brněnské dvojice se sjíždějí lidé z celé republiky. „To je ta francouzská gastronomie. Vezmete pár kvalitních surovin, tři dny se jim věnujete, a pak z toho vznikne něco výborného,“ říká Tomáš. Jak vypadala jejich cesta od sportu k pečivu nebo co je to kroláč se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Přečíst článek

Další rozdíly OSVČ a eseróčka

Mezi další rozdíly podnikání skrze eseróčko je způsob vyplácení peněz. Jako osoba samostatně výdělečně činná můžete s penězi nakládat podle svého uvážení. Je jen na vás, zda je investujete či je použijete pro své osobní účely.

Na druhé straně společnost s ručením omezeným musí mít pečlivě vedené účetnictví. Proto je podnikání z hlediska administrativy náročnější. S tím také souvisí, jak se vlastně podnikatelům vyplácí mzda. Jako společník v s.r.o. máte méně volnosti kvůli potřebě pečlivého vedení účetnictví. Nemusíte samozřejmě všechny peníze nutně vkládat zpět do firmy. 

Michal Perna
video

FreshStart s vynálezcem Kafánka Michalem Pernou: Směs kávy a cukru má nekonečně využití

Milovník kávy Michal Perna přišel před pár lety s nápadem, který je sice jednoduchý, ale jinde ve světě se nedělá. Spojil třtinový cukr a espresso. K této kombinaci začal přidávat různé příchutě, a tak vznikl Kafánek. Patentovaný český výrobek, který se hodí nejen do nápojů všech druhů ale i na vaření. Jakou kávu pijí Češi nebo co si Michal myslí o cibetkové kávě? Na to dá odpověď další díl série FreshStart.

Přečíst článek

Ve skutečnosti máte tři možnosti:

Zaměstnat se ve firmě: Můžete se ve firmě zaměstnat a pravidelně dostávat mzdu. To však zahrnuje povinnost platit sociální a zdravotní pojištění.

Dohoda o provedení práce: Můžete uzavřít dohodu o provedení práce, kde sociální a zdravotní pojištění platíte až tehdy, když překročíte stanovený počet odpracovaných hodin nebo dosáhnete určitého měsíčního výdělku.

Podíl na zisku: Můžete si nechat vyplatit podíl na zisku, ale tuto možnost musí schválit valná hromada. V tomto případě je důležité počítat s odlišnou, 15procentní daňovou sazbou.

Začínáte podnikat od nuly? Sledujte seriál FreshStart na Newstreamu.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

 • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
 • Komerční reality: kanceláře, coworking;
 • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
 • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.

Témata související s realitami:

Reklama

Související

video

FreshStart: Podnikání není raketová věda. Moc počítání na startu může být na škodu, říká ekonom Kovanda

Přečíst článek
Margareta Křížová: Podnikání po padesátce můžu jen doporučit, je to osvobozující
video

Margareta Křížová: Podnikání po padesátce můžu jen doporučit, je to osvobozující

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme