Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

EU motivuje firmy k udržitelnosti a omezení greenwashingu, říká Viera Kučerová z ACCA

Viera Kučerová, regionální ředitelka organizace ACCA
organizace ACCA/užito se svolením
 nst
nst

Již za dva roky vznikne vybraným společnostem povinnost podávat zprávy o environmentálních, sociálních a správních dopadech svého podnikání vyplývající z nové Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, CSRD. Podle Viery Kučerové, regionální ředitelky organizace ACCA, která se věnuje vzdělávání a certifikaci profesionálů z oboru financí, se to může týkat až dvou tisíc českých firem. Proces implementace nových pravidel byl zahájen během českého předsednictví EU a členské státy mají 18 měsíců na převedení povinností vyplývajících ze směrnice do národních legislativ. 

Reklama

Jaký jsou cíle nové směrnice CSRD? 

CSRD je jedním ze základních kamenů Zelené dohody pro Evropu a Agendy udržitelného financování OSN a má řešit nedostatky ve stávajících pravidlech pro zveřejňování nefinančních informací. Neboť dosud nebylo předepsané, co přesně a jak se má vykazovat, firmy často vybíraly ke zveřejnění informace, které se jim hodily, a docházelo k tzv. Greenwashingu. Směrnice pokládá základy norem pro podávání zpráv o udržitelnosti v rámci celé Evropské unie a světa, a tím i eliminuje Greenwashing. Zprávy o udržitelnosti budou muset být ověřeny nezávislým statutárním auditorem nebo akreditovaným nezávislým certifikačním subjektem. 

Jak bude implementace nových pravidel probíhat? 

Povinnost začne platit od ledna 2024 pro společnosti, které podléhají směrnici o nefinančním výkaznictví z roku 2014. Od ledna 2025 pro velké společnosti, které v současnosti nepodléhají směrnici o nefinančním výkaznictví. A od ledna 2026 pro kótované malé a střední podniky, malé úvěrové instituce a tzv. kaptivní pojišťovny. V rámci dodavatelských vztahů se směrnice dotkne i dalších firem, partnerů společností, na které se směrnice CSRD vztahuje.  

Jsou české firmy na změny vyplývající ze směrnice CSRD připraveny? 

Již dnes mnoho firem řeší dopady své činnosti na životní prostředí, málokdo se ale zatím zaměřuje i na sociální a společenskou oblast a na způsob, jak je firma jako celek řízena. Když chce ředitel šéfovat firmě i za deset let, nemá na výběr. Je to trochu jako s digitalizací. Sama nesnáším, když se musím neustále učit a přizpůsobovat technologickým novinkám, ale prostě musím. Je to in or out. 

Kdo by měl mít povinnosti vyplývající z nové směrnice v gesci? 

Byť jde o nefinanční reporting, myslíme si že by to měli být především finanční ředitelé, kdo agendu povede. Mají k dispozici data, na jejichž základě lze navrhnout opatření a připravit strategie udržitelnosti, oblast lidských práv a způsoby řízení společnosti.  Měli by být i součástí tvorby firemní strategie udržitelnosti, hledat nové směry s důrazem na udržitelný rozvoj bez negativních dopadů na dlouhodobé finanční výsledky. Řešení určitě jsou, jen je třeba se o ně pokoušet, přemýšlet o nich, hledat je. Stejně tak musí investoři změnit systém odměňování vedení firem. Ředitelé jsou často odměňováni v závislosti na dosaženém zisku, logicky tedy nebudou implementovat nic, co jim sníží výdělek. 

Pro obor financí to bude znamenat osvojit si nové znalosti a dovednosti. Proto i auditoři budou muset mít speciální vzdělání a je nezbytné, aby se na to připravily i vzdělávací systémy jak v rámci státního školství, tak i profesních komor. 

Jak může českým firmám pomoci ACCA? 

Naše profesní organizace má po celém světě více než 233 tisíc stávajících a 576 tisíc budoucích členů, špičkových odborníků z nejrůznějších odvětví. Máme přehled o nejnovějších trendech, legislativě i zákonech a pomáháme je utvářet. Jsme schopni vychovat inovativní, strategicky uvažující finanční experty, které rychle se měnící svět potřebuje. V rámci českého předsednictví EU například v listopadu v Praze pořádáme konferenci Sustainability in corporate governance: from concepts to practices, na níž vystoupí přední světoví odborníci na korporátní finance a udržitelnost. 

Reklama

Související

I Češi budou muset dávat ženám stejný plat za stejnou práci, nařídil Brusel. Jak s tím mají firmy naložit, vysvětluje advokátka

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme