Reklama

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

Tři pozice měnové politiky. Inflace je možná na ústupu, ale hrozby přetrvávají

Time Square, NY
ČTK
David Havrlant

Inflace je v globálním měřítku na ústupu, měnové autority si však ještě nemohou zcela oddychnout. Alespoň ty prozíravé se budou mít prozatím na pozoru. Do poklesu přechází část cen souvisejících s nabídkovou stranou, avšak poptávková inflace se může ještě přihlásit o slovo. Tu obvykle krotí utažená měnová politika, která se manifestuje například kladnou reálnou úrokovou sazbou nebo snížením množství peněz v ekonomice. Analytik J&T David Havrlant ve svém komentáři pro Newstream shrnuje, v jaké pozici jsou na této křižovatce tři ekonomiky.

Reklama

Nabídková inflace přešla v deflaci

Část globální inflace v uplynulých dvou letech šla bezpochyby na vrub omezené nabídky. V důsledku covidového šoku došlo k výpadkům výroby a problémům v logistice, proces deglobalizace nabral na obrátkách a ekonomická odolnost dostala přednost před nejnižší cenou. Následné obnovení spotřeby podpořené fiskálními stimuly vedlo k výraznému převisu poptávky, který rozpoutal inflační inferno. Energetická krize v důsledku ruské agrese pak přitopila pod evropským inflačním kotlem.

Ekonomický systém má nicméně pozoruhodný skon k nastolení obnovené rovnováhy, obvykle po adaptaci skrze strukturální změny. Nabídková část v dynamice cen se již vyčerpala a přešla po dvou letech do deflačního pásma. Ceny ropy Brent klesaly v dubnu o 25 procent meziročně, ceny zemního plynu v EU o téměř 60 procent, potravinářská pšenice o 30 procent.

Inflační tlaky plynoucí z narušení dodavatelských řetězců jsou rovněž minulostí, když je index dodavatelských tlaků nejníže od listopadu 2008. Tento globální vývoj se promítá do spotřebitelských cen. Meziroční inflace letos zpomalila z rekordních hodnot na polovinu v USA (na 4,9 procenta) a v Turecku (na 43,7 procenta), na cca dvě třetiny v Česku (na 12,7 procenta).

J&T / užito se svolením

Poptávková inflace na číhané

Jak již bylo zmíněno snad každou centrální bankou, s dovezenými inflačními tlaky plynoucími z poklesu globální nabídky není snadné a snad ani vhodné bojovat. Co ale poptávková strana inflace, plynoucí z převisu domácí poptávky? A co domácí inflační tlaky plynoucí z příliš utaženého trhu práce? Může se začít rozvíjet mzdově-inflační spirála? Tyto domácí inflační faktory již v gesci centrálních bank jsou a jejich tlumení spadá do mandátu péče o cenovou stabilitu.

Reklama

Kde měnové autority stojí v situaci stále ještě zvýšeného růstu spotřebitelských cen, lze odečíst z nastavení měnové politiky. Zda je expanzivní či restriktivní můžeme mimo jiné posoudit z reálných úrokových sazeb, tedy zhruba nominálních sazeb po odečtení inflace. Reálný úrok indikuje, zda je vhodné spořit a držet peněžní zůstatky jakožto uchovatele hodnoty, nebo je naopak vhodné peníze utratit dnes, neb zítra si za ně koupím méně. Vliv na výdaje domácností je nasnadě.

J&T / užito se svolením

Turecko má sice po sérii snižování (sic!) nejvyšší nominální úrokové sazby, avšak reálné sazby jsou na -35 procent. Česko drží nominální sazby téměř rok beze změny, přičemž reálné sazby vzrostly vlivem zmírnění inflace z rekordních -10 procent na cca -6 procent. Kontinuální zvyšování nominálních sazeb v USA spolu se zpomalujícím cenovým růstem překlopilo reálné sazby do kladných hodnot, když se dostaly o chlup nad celkovou inflaci.

Z hlediska reálných úrokových sazeb má tedy pouze USA restriktivně nastavenou měnovou politiku. Důvodem je zejména obava z mzdově-inflační spirály a snaha zadusit tento fenomén v zárodku. Klíčová otázka, kterou si Fed v souvislosti se zkrocením inflace kladl již na počátku utahování měnových podmínek, byla následující: Bude třeba zvýšit sazby nad inflaci? Většina členů Fedu tehdy odpovídala, že pravděpodobně ano. Jedním z mocných nástrojů při péči o cenovou stabilitu je opatrnost a vpřed hledící přístup. Pokud jej měnová autorita důsledně neaplikuje, může ex post spolu s francouzským diplomatem Talleyrandem říci: Je to horší než zločin; je to chyba. V Ankaře budou vědět.

Vztah peněž a spotřebitelských cen posiluje

Nastavení měnové politiky je rovněž indikováno množstvím peněz v ekonomice, tedy vývojem peněžního agregátu M2. Inflace pravděpodobně není toliko peněžním jevem, neboť záleží i na reálných faktorech jako je poměr nabídky a poptávky. Vztah množství peněz v oběhu a cen má nicméně ekonomickou logiku a lze jej statisticky prokázat. Bližší zkoumání ukazuje, že v období 2000 až 2015 vazba spotřebitelských cen na množství peněz sice globálně oslabila, avšak v posledních letech opět nabírá na síle. V tomto období bylo specifické akcelerující globalizací, rozsáhlou finanční krizí a nástupem nových technologií, což mělo nezanedbatelný a dlouhodobý dezinflační dopad.

J&T / užito se svolením

Rozhodnost Fedu porazit inflaci se manifestuje i v redukci množství peněž v ekonomice, kdy měnový agregát M2 klesá meziročně o enormní čtyři procenta. V klesajícím modu se přitom nachází poprvé od roku 1960. Pravda, tato restrikce následuje po nevídané expanzi v covidovém období. Růstu peněžní zásoby v Česku zpomalil k šesti procentům, tedy lehce pod dlouhodobý průměr. Naopak v Turecku roste peněžní agregát 60procentním tempem, čemuž odpovídá i vysoká dynamika spotřebitelských cen.

Zda jsou dny vysoké inflace minulostí, samozřejmě nikdo s jistotou neví. Po odeznění negativního nabídkového šoku se možná postupně a samovolně odporoučí do propadliště dějin. Na druhou stranu je možné, že se k životu probudí mzdově-inflační spirála a zvýšená inflace v některých ekonomikách zdomácní. Ty ekonomiky, jejichž měnové autority berou tuto hrozbu vážně, na tom budou nakonec lépe. I v měnové politice platí japonské přísloví, že příležitost nemá vlasy: jakmile projde, není za co ji chytit.

Reklama

Související

Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme