Reklama

Jaké chyby dělají Češi nejčastěji v daňovém přiznání

Daňové přiznání, ilustrační foto
ČTK
 Zlaťák

Poslední termín pro podání daňového přiznání se nevyhnutelně blíží. Po 1. dubnu už daňovým poplatníkům hrozí sankce – pozdní odevzdání vás tedy může přijít draho. Stejně tak můžete dlouho čekat i na případný přeplatek, zvlášť když budete mít v dokumentech chyby. V čem nejčastěji poplatníci chybují a jak se těchto chyb vyvarovat? Radí Monika Lodrová, daňová poradkyně a vedoucí oddělení daně z příjmu fyzických osob společnosti BDO. 

Reklama

Kdy se vás podání přiznání netýká?

Povinnost podat daňové přiznání nemají osoby bez příjmu (resp. s celkovými příjmy do 15 000 korun), osoby, které mají příjem od jednoho zaměstnavatele (ostatní příjmy celkem do 6 000 korun) a osoby, které jsou v paušálním režimu a nijak neporušily jeho podmínky (porušením je např. dosažením příjmů z nájmu, kapitálového majetku či ostatních příjmů vyšších než 15 000 korun).

Opomíjené situace, kdy naopak musíte přiznání podat

Lidé si často neuvědomují, že musí podat daňové přiznání a tuto svou povinnost zanedbají. Přiznání podat musí, pokud například realizovali příjem nad uvedené hranice ostatních příjmů, ale přiznání nepodají kvůli tomu, že si myslí, že uvedené hranice jsou hranicemi zisku (tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji), nebo také čistých příjmů, a ne pouze hranicí hrubých příjmů (např. před odečtením pořizovací ceny aktiv či před odečtením srážkové daně zaplacené v zahraniční).

Nezapomenout podat daňové přiznání je důležité také v případě, pokud osoba například prodá automobil za kratší dobu než za jeden rok od jeho koupě, byť se ztrátou. To samé platí pro cenné papíry prodané za více než 100 tisíc korun ročně i s jen malým ziskem či v případech, kdy lidé smění kryptoměny za nový telefon apod.

Američané kupují v době rekordní inflace dražší věci, ale v horší kvalitě, zjistila studie.

Jak tvrdé bude zdražení potravin? Údaje potravinářů naznačují desítky procent

Pokud vláda nepřijde s funkčním modelem dotací pro potravináře, promítne se zvyšování cen energií a nedostatku surovin do konečných cen pro spotřebitele zcela zásadně. Upozorňuje na to Potravinářská komora ČR. Požaduje zastropování cen energií nebo zrušení spotřební daně z paliv.

Přečíst článek

Další často opomíjené důvody 

 • ukončení penzijního či životního pojištění, na které byly čerpány daňové výhody
 • obchody s cennými papíry vč. příjmů plynoucích z cenných papírů v zahraničí
 • transakce s kryptoměnami (jako jsou směny za jiné kryptoměny či NFT, směny za zboží apod.)
 • zaměstnanecké akciové programy (v některých případech zde vzniká povinnost zaměstnance zdanit rozdíl mezi tržní cenou nabytých cenných papírů a úplatou za ně v daňovém přiznání) – a to navzdory očekávání, že je za zdanění vždy zodpovědný zaměstnavatel

Kdy vám hrozí pokuta?

Za pozdní podání daňového přiznání vám hrozí pokuta. Ta se počítá z celkové daně (nikoliv doplatku daně), a může tak být poměrně vysoká, zvlášť když si pochybení uvědomíte později. Pokud například osoba, jejíž příjmy ze zaměstnání činí cca 55 tisíc korun měsíčně, podá své daňové přiznání půl roku po termínu, hrozí jí sankce přibližně čtyři tisíce korun, přestože nerealizovala významnější zisk z daných transakcí.

Pokud uvedením daných příjmů vznikne také nedoplatek daně, hrozí osobám sankce ve formě úroku z prodlení cca 12 procent daňového nedoplatku za rok.

Podání je možné i po 1. dubnu, ale…

Poměrně velké množství osob zaznamenalo změnu lhůt pro podání daňového přiznání platné od loňského roku, kdy je z klasické lhůty 1. 4. 2022 za určitých okolností lhůta automaticky prodloužena na první pracovní den v květnu (2. 5. 2022). Aby k prodloužení však došlo, musí být podání učiněno elektronicky, tedy např. datovou schránkou či kvalifikovaným certifikátem nebo přes portál Moje daně (s ověřenou identitou).

Pokud naopak patříte mezi ty, kteří mají přiznání již dávno podané, je třeba upozornit na to, že i lhůta pro platbu případného nedoplatku daně je 1. 4. Pokud naopak spěcháte na vrácení přeplatku a podáte přiznání mezi 1. 4. a 2. 5., obdržíte přeplatek obvykle až na počátku června. A když zaplatíte daň 2. 5. s tím, že přiznání podáte do 1. 4. (elektronicky), hrozí vám úrok z prodlení za pozdní platbu daně (momentálně cca 12 procent daňového nedoplatku ročně) počítaný od 1. dubna 2022.

Zbyněk Stanjura

Stanjura rozhodl o daňových úlevách pro dopravce. To je málo, bouří se podnikatelé v autodopravě

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vyhověl požadavkům dopravců, které tíží vysoké ceny paliv, jen částečně - zrušil zálohy u silniční daně a odložil platby DPH. Podnikatelé v autodopravě však po vládě požadovali úplné zrušení silniční daně, přímou finanční pomoc a snížení spotřební daně z nafty na minimum EU.

Přečíst článek

Nejčastější chyby v daňových přiznáních

1)    Chybná adresa

 • osoby často vyplní do kolonky „adresa místa pobytu“ svou stávající adresu, na které se momentálně zdržují, nikoliv adresu svého trvalého pobytu
 • chybné vyplnění adresy však může vést k tomu, že člověk přiznání podá na jiný finanční úřad nežli svůj místně příslušný a podání je pak odmítnuto

2)    Absence podpisu 

 • pokud podávají osoby daňové přiznání v papírové podobě, doporučujeme překontrolovat, že je přiznání podepsáno – a to jak v kolonce podpis, tak na případné žádosti o vrácení přeplatku (jsou tedy třeba dva podpisy na jedné straně)
 • doporučujeme uvádět kontakt – ať již telefon či email
  • pokud správce daně zjistí nějaké drobné nesrovnalosti, velice často neformálně (tedy telefonicky či e-mailem) vyzve osobu k jejich nápravě
  • pokud kontakt uveden není, nezbývá správci daně nic jiného než zaslat oficiální písemnou výzvu, což může pozdržet například vrácení přeplatku na dani, který mnoho osob netrpělivě očekává
  • pokud osoba nechce správci daně sdělovat vyžádané informace po telefonu, samozřejmě může odmítnout informace sdělit a požádat o zaslání písemné výzvy – tu lze později řešit s daňovým poradcem

3)    Chybějící přílohy a uplatnění daňových výhod

Pro uplatnění různých položek pro snížení daňové povinnosti je potřeba předložit množství podkladů. Vodítkem pro ně může být podpisová strana formuláře daňového přiznání, kde jsou v horní části uvedeny „Přílohy DAP“. Z naší zkušenosti osoby často nepřikládají k daňovému přiznání přílohy, které v seznamu výslovně uvedeny nejsou (zejména proto, že jsou třeba doložit pouze první rok uplatnění), avšak bez nich obvykle správce daně položky neuplatní:

 • u odpočtu ve formě uhrazených úroků z hypotečního úvěru na bytové potřeby – smlouvu o hypotečním úvěru v prvním roce uplatnění či list vlastnictví z katastru nemovitostí; dále se často chybuje v tom, že osoba uvádějící odpočet není vlastníkem nemovité věci či účastníkem úvěrové smlouvy. Zároveň např. při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nelze uplatňovat úroky hned od počátku – je nutné naplnit podmínku trvalého bydlení v dané nemovitosti, což samozřejmě není možné, pokud je nemovitá věc ve výstavbě.
 • u příspěvků na penzijní či životní pojištění – smlouvu v prvním roce uplatnění 
 • u daňového zvýhodnění na dítě poměrně často chybují rodiče v tom, že si daňové zvýhodnění uplatňují oba za stejné dítě. Toto však správce daně velmi často zjistí, data (např. rodné číslo dítěte) k těmto záležitostem dostupné má.

Zbyněk Stanjura

Firmy by mohly už za dva roky vést účetnictví a platit daně v eurech

Vláda chystá zavést možnost vedení účetnictví a daňové evidence v eurech od ledna 2024. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Firmy by tak mohly platit daně v eurech.

Přečíst článek

Jak uplatnit zvýhodnění na druhé dítě?

Možnost uplatit zvýhodnění na druhé dítě:

 • v daňovém přiznání za rok 2021 je také možné zpětně uplatnit vyšší nárok na daňové zvýhodnění pro druhé a další dítě 
 • pokud tedy nezažádala osoba o roční zúčtování příjmů u zaměstnavatele, doporučujeme daňové přiznání podat a zvýšené částky uplatnit

Příjmy z nájmu:

 • fyzické osoby často uplatňují v daňovém přiznání u příjmů z nájmů tzv. výdaje procentem z příjmů (30 % z příjmů či 600 tisíc korun, nižší z těchto dvou), namísto uplatnění skutečných výdajů
 • je ale možné odečíst daňové odpisy pronajímané věci, tedy předem určené rozložení pořizovací ceny do výdajů (základu daně) v průběhu let
 • z daňového hlediska často postačují na pokrytí příjmů z nájmu, a nevznikne tak z těchto příjmů daňová povinnost (situace je však třeba zkoumat případ od případu)

Evidence pořizovacích cen:

 

 • doporučujeme také pečlivě evidovat veškeré pořizovací ceny či výdaje započítávané proti příjmům u různých typů příjmů
 • správce daně si může tyto podklady vyžádat obvykle až 3 roky po podání daňového přiznání
 • pokud osoba uspokojivě nedoloží tvrzené údaje (zde výdaje), může správce daně v následných řízeních doměřit daň z příjmů spolu s penále (20 % výsledné daně) a úrok z prodlení (cca 12 % za rok)

Je výhodné vyplňovat si přiznání k dani z příjmů na portálu EPO (přes Moje daně), který upozorní na značné množství chyb („Protokol chyb“). Po odkontrolování je možné si soubor vytisknout a na finanční úřad ho donést i v papírové podobě.

Text zpracovala Monika Lodrová – daňová poradkyně a vedoucí oddělení daně z příjmu fyzických osob společnosti BDO ČR

Vše o inflaci

Strašák inflace. Co ji způsobuje? Jak se jí bránit? Jak investovat, kam uložit úspory, kde jsou slušné úroky, které dluhopisy se vyplatí? Jak s inflací bojuje stát, vláda a ČNB? Kdo a proč zdražuje a o kolik? Jak na zvyšování cen vyzrát? Je správný čas si vzít hypotéku, porostou úrokové sazby, nebo klesnou, a z jakého důvodu? Kontext, tipy, rady, varování.

Vysoká inflace trápí nejen Česko, ale i další země Evropy či Spojené státy. Podívejte se na přehled ve světě.

Témata související s inflací:

Vše o inflaci čtěte zde

Reklama

Související

Finanční úřady čekají nával daňových přiznání, prodlužují úřední hodiny

Finanční úřady čekají nával daňových přiznání, prodlužují úřední hodiny

Přečíst článek
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme