Reklama

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil lichtenštejnského knížete Hanse Adama

Tomáš Zima (vlevo) s knížetem Hansem Adamem
Tereza Zavadilová
tzv

Rektor pražské Univerzity Karlovy Tomáš Zima a prorektor Jan Royt předali na hradě ve Vaduzu univerzitní ocenění – Historickou pamětní medaili UK – vládnoucímu knížeti Lichtenštejnska Hansi-Adamovi II. von und zu Liechtenstein.

Nejstarší středoevropská univerzita ocenila knížete za „zásluhy jeho rodu o rozvoj Moravy, Slezska a Čech a za jeho osobní přispění k podpoře vědy, školství, ochrany přírody, přímé demokracie, sociálních a zdravotních projektů v současném světě“. Newstream.cz o tom informoval mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička. 

„Ocenění, které jsem od představitelů Univerzity Karlovy převzal, vnímám jako gesto našeho vzájemného porozumění,” řekl kníže Hans Adam II. „Jednak jako projev pochopení pro to, že naše rodina vždy chápala Moravu, Slezsko a Čechy jako svůj domov a podle toho o tyto regiony vždy pečovala: s náležitou pečlivostí, trvale udržitelným způsobem a při respektování krajiny, přírody a lidí. A za druhé také jako pochopení toho, že úspěšná budoucnost není možná bez vzdělání, vědy, umění a spolupráce. A já bych chtěl pražské univerzitě poděkovat nejen za medaili, ale i za toto porozumění,” dodal.

Eva Čerešňáková na charitativní akci fondu 4U2

Charitativní večer fondu 4U2 vynesl půl milionu

Peníze získané během akce bývalé finalistky miss a moderátorky Evy Čerešňákové půjdou na vybudování školy v Bangladéši.

Přečíst článek

Kniže Hans-Adam II. je významná osobnost podporující rozvoj vzdělávání, bádání o systémech školství, základní výzkum i propojování vědy a byznysu. Navazuje tím na svoji rodovou a historickou tradici. Hlava Lichtenštejnského knížectví navštívila Univerzitu Karlovu naposled před deseti lety, při příležitosti českého vydání jeho knihy „Stát ve třetím tisíciletí“.  Další spolupráce proběhla v roce 2014, kdy Univerzita Karlova hostila „Lichtenštejnský den“, kterého se zúčastnil místopředseda lichtenštejnské vlády Thomas Zwiefelhofer. Ten poté s vládou České republiky podepsal několik mezistátních smluv.

„Naše univerzita,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, „uděluje historické medaile významným osobnostem. Jde o vhodnou a vzácnou příležitost, při které je možné poděkovat knížeti Hans-Adamovi II. i jeho předkům za kulturní odkaz, který zanechali v českých zemích a i za jejich současné projekty ve světě. Bylo mi ctí a potěšením se s ním dnes setkat a medaili mu osobně předat.”

Reklama

Související

Reklama
Doporučujeme