Vítěžný návrh soutěžního dialog u na podobu Vyšehradského železničního mostu.