Panelova diskusia: sprava doľava: Moderátor panelovej diskusie: Michal Horáček (Microsoft), Zuzana Ondrejová (J&T Ventures), Matej Zabadal (V sharp Ventures) Mário Megela (V sharp Ventures), Tomáš Malovec (Born Digital), Moderátorka panelovej diskusie Vladimíra Činčurová (Microsoft)