V popředí v bílých tričkách s mikrofonem: Vladimíra Činčurová, (Microsoft,) Michal Horáček (Microsoft), za nimi zprava: Zuzana Ondejová J&T Ventures, Tomáš Malovec – Born Digital, Lenka Axlerová (Microsoft), Ondrej Hanuš (Microsoft), Alena Sochorová (Microsoft).