Poslední stavební úpravy v areálu byly provedeny v 70. letech 20. století. A poté usedlost už jen chátrala.