Uskutečnila ale i významné investice. Třeba do nové loupačky.