Stávající otevřený svršek tramvajové tratě na Olšanské ulici bude zatravněn a díky vhodné úpravě bude možné vysadit až čtyři řady stromořadí. Olšanská ulice tak bude výrazně zelenější, studie počítá také s využitím dešťové vody pro zavlažování zeleně. (na snímku současný stav)