N nahrazuje stávající ocelovou konstrukci novou, která je důsledně usazena v ose původního mostu, aby byl minimalizován dopad stavby na předmostí.