Nový britský král Karel III. stojí 16. září před katafalkem s ostatky své matky, královny Alžběty II. ve Westminsterském paláci.