ALA Architects je finský ateliér pocházející z Helsinek, který v roce 2005 založili Juho Grönholm, Antti Nousjoki a Samuli Woolston. Stojí mimo jiné za realizací nového divadelního centra Kilden ve městě Kristiansand v jižním Norsku. Do soutěže se ateliér přihlásil ve spolupráci s českým studiem Opočenský Valouch architekti, o kterém bylo v posledních letech slyšet především v souvislosti s oceňovanou obnovou a doplněním areálu společnosti Lasvit v Novém Boru.