1. Další část úkolu, návrh vstupu a foyer, vyřešila trojice návrhem stěny pokrytou zelení.