Některé kritiky hovoří o tom, že to je její životní role.