Stavba je díky zelené střeše plynulým pokračováním terénní modelace Riegrových sadů s jeho charakteristickými pobytovými svahy.