Původně byla Zengerova budova plná technologického zařízení transformující elektrickou energii pro napájení pražských tramvají.