Někteří z účastníků dnešní korunovace se neubránili dojetí.