Původní letní kino mělo kapacitu 800 míst. Nový areál je menší, realističtější. Nabízí 350 míst.