Důležitým aspektem nové budovy je také její ekologická šetrnost.