Výrobní areál Drátovny a Šroubárny n.p. založil Pražský spolek železných hutí v roce 1872 při železniční trati Praha – Drážďany nedaleko Vltavy. Nejprve uhelný mlýn, pak i kotelnu koupil architekt Patrik Hoffman. Ten rovněž navrhl rekonstrukci obou budov.